Navštívil som výjazdové zasadnutie školskej komisie

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dnes som sa z vlastnej iniciatívy na chvíľu zúčastnil výjazdového zasadnutia komisie školstva a telesnej kultúry, ako hosť, keďže nie som členom tejto komisie, takže som mohol zasadnutie sledovať, ale nijako som do neho nemohol zasahovať.

Zasadnutie ma zaujalo tým, že bolo výjazdové. Uskutočnilo sa na základnej škole na ulici Československej armády na Sídlisku 2, teda v našej mestskej časti.

V úvode dostala priestor riaditeľka školy p. Kohániová. Zoznámila prítomných s prebiehajúcou rekonštrukciou tejto školy.

Rekonštrukcia je na začiatku a hradená má byť najmä z nenávratného finančného príspevku z tzv. regionálneho operačného programu, ktorý je spolufinancovaný európskym fondom regionálneho rozvoja.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov je 2 815 750 eur, pričom z regionálneho operačného programu bude 2 559 225 eur, približne 5 percent zaplatíme z mestského rozpočtu.

Zmluvu č. Z2211012076801 si môžete pozrieť v centrálnom registri zmlúv.

Ciele projektu sú definované takto:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole Československej armády v Prešove prostredníctvom rekonštrukcie školy a modernizácie jej vybavenia. Zlepšenie podmienok pre realizáciu prioritného vzdelávacieho procesu, a to zateplením objektu školy, rekonštrukciou rozvodov tepla a elektriny a modernizáciou IKT vybavenia.

Inak povedané, ide najmä o zateplenie budovy, výmenu elektroinštalácií, okien všetkých pavilónov a spojovacej chodby, okrem telocvične.

Zmluvne dohodnutý termín dokončenia je stanovený na september 2011, ale zmluva nadobudla účinnosť koncom apríla, hoci začiatok rekonštrukcie sa predpokladal v júni 2010, takže projekt je v sklze.

Pani riaditeľka nás informovala o tom, že projekt sa netýka zateplenia a opravy telocvične a ani vybavenia školskej jedálne, ktorá je zastaralá. Prítomných pozvala na obliadku kuchyne, ktorá sa však uskutočnila až po mojom odchode.

Potom sa členovia komisie začali zaoberať bodmi programu. Prvým bodom  programu bolo rozhodovanie o prideľovaní dotácií na aktivity v oblasti športu.

Do uzávierky prišlo približne 30 žiadostí. Žiadatelia žiadali spolu asi o 100 000 eur, v rozpočte mesta je na rozdelenie vyhradených 7 500 eur.

Ako sa s touto úlohou napokon popasovali členovia komisie neviem povedať, pretože som musel zo zasadnutia komisie predčasne odísť.

Čo sa týka školy na ulici Československej armády, v piatok by som sa mal zúčastniť na kontrolnom dni projektu rekonštrukcie, o ktorom som písal v úvode.

Túto školu považujem za veľmi dôležitú súčasť vybavenosti našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.