Navštívil som výjazdové zasadnutie školskej komisie

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dnes som sa z vlastnej iniciatívy na chvíľu zúčastnil výjazdového zasadnutia komisie školstva a telesnej kultúry, ako hosť, keďže nie som členom tejto komisie, takže som mohol zasadnutie sledovať, ale nijako som do neho nemohol zasahovať.

Zasadnutie ma zaujalo tým, že bolo výjazdové. Uskutočnilo sa na základnej škole na ulici Československej armády na Sídlisku 2, teda v našej mestskej časti.

V úvode dostala priestor riaditeľka školy p. Kohániová. Zoznámila prítomných s prebiehajúcou rekonštrukciou tejto školy.

Rekonštrukcia je na začiatku a hradená má byť najmä z nenávratného finančného príspevku z tzv. regionálneho operačného programu, ktorý je spolufinancovaný európskym fondom regionálneho rozvoja.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov je 2 815 750 eur, pričom z regionálneho operačného programu bude 2 559 225 eur, približne 5 percent zaplatíme z mestského rozpočtu.

Zmluvu č. Z2211012076801 si môžete pozrieť v centrálnom registri zmlúv.

Ciele projektu sú definované takto:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole Československej armády v Prešove prostredníctvom rekonštrukcie školy a modernizácie jej vybavenia. Zlepšenie podmienok pre realizáciu prioritného vzdelávacieho procesu, a to zateplením objektu školy, rekonštrukciou rozvodov tepla a elektriny a modernizáciou IKT vybavenia.

Inak povedané, ide najmä o zateplenie budovy, výmenu elektroinštalácií, okien všetkých pavilónov a spojovacej chodby, okrem telocvične.

Zmluvne dohodnutý termín dokončenia je stanovený na september 2011, ale zmluva nadobudla účinnosť koncom apríla, hoci začiatok rekonštrukcie sa predpokladal v júni 2010, takže projekt je v sklze.

Pani riaditeľka nás informovala o tom, že projekt sa netýka zateplenia a opravy telocvične a ani vybavenia školskej jedálne, ktorá je zastaralá. Prítomných pozvala na obliadku kuchyne, ktorá sa však uskutočnila až po mojom odchode.

Potom sa členovia komisie začali zaoberať bodmi programu. Prvým bodom  programu bolo rozhodovanie o prideľovaní dotácií na aktivity v oblasti športu.

Do uzávierky prišlo približne 30 žiadostí. Žiadatelia žiadali spolu asi o 100 000 eur, v rozpočte mesta je na rozdelenie vyhradených 7 500 eur.

Ako sa s touto úlohou napokon popasovali členovia komisie neviem povedať, pretože som musel zo zasadnutia komisie predčasne odísť.

Čo sa týka školy na ulici Československej armády, v piatok by som sa mal zúčastniť na kontrolnom dni projektu rekonštrukcie, o ktorom som písal v úvode.

Túto školu považujem za veľmi dôležitú súčasť vybavenosti našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...