Občan môže vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako na to?

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú nielenže verejné, ale môže na nich vystúpiť aj občan a prihovoriť sa poslancom, primátorovi, mediám a verejnosti.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v jeho súčasnom znení právo obyvateľa vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje v čl. XIV ods. 19 takto:

Predsedajúci môže udeliť slovo aj vedúcim zamestnancom mesta, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom a predsedom predstavenstiev, konateľom, resp. riaditeľom obchodných spoločností a iných právnickych osôb založených mestom. Ostatným zúčastneným (vrátane obyvateľov mesta), ktorí sa prihlasujú do rozpravy písomne alebo ústne
u predsedajúceho, udelí slovo len na základe súhlasu mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu 5 minút a len k prerokovávaným otázkam a problémom. Ak na zasadnutí požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí.

Na zasadnutiach nášho zastupiteľstva sa ešte uplatňuje zvyk, že návrh na hlasovanie vystúpenia obyvateľa mesta predkladá ktorýkoľvek poslanec.

Príkladom bol napríklad návrh jedného z poslancov, aby pred poslancami vystúpila p. Haláková ku petícii, týkajúcej sa prenájmu pozemku na Sídlisku 3.

Viac informácií o tejto petícii nájdete v článku na konci tohto textu.

Prečo je dobré vystúpiť pred poslancami?

Kvalita rozhodovania nášho mestského parlamentu a konania primátora bude o to lepšia, keď všetci volení funkcionári pocítia, že o ich činnosť je záujem a pocítia aj spätnú väzbu.

Mnoho rozhodnutí sa totiž rodí s pocitom, že sa o nich málokto dozvie. Často vyjadrovaná apatia tento škodlivý názor podporuje. Pre politikov, ktorým až tak neprekáža uprednostňovanie individuálnych záujmov pred verejným záujmom, apatia, pocit bezmocnosti a nezáujem vyhovuje.

Správne vyargumentovaný názor, neraz podporený aj petíciou, dokáže poslancom a primátorovi pripomenúť, čo sa od nich naozaj očakáve.

Predpokladom úspešného vystúpenia pred poslancami je, že vystupujúci hovorí k veci a argumentuje najmä na základe faktov.

Neraz pomôže aj to, že sa materiály, na základe ktorých rozhodujú poslanci, vopred zverejňujú.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...