Občanov pod Willec hôrkou ohrozuje poškodená kanalizácia, investor Nábrežnej komunikácie problém zatiaľ riešiť nechce

Včerajšie sobotňajšie popoludnie som strávil s obyvateľmi ulice Pod Willec hôrkou v našej mestskej časti. Trápi ich už niekoľko mesiacov poškodená dažďová kanalizácia, ktorú porušili stavbári pri výstavbe Nábrežnej komunikácie tak, že stratila schopnosť odvádzať zrážkovú vodu. V zosuvnom území ide o veľmi rizikovú situáciu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

K jestvujúcemu mostu na ulici Pod Willec hôrkou totiž investor stavby, Slovenská správa, ciest buduje súbežnú lávku pre peších, keďže súčasný most bude ústiť priamo do novej križovatky a miesta pre chodcov na ňom nebude.

Pri narážaní pilótov pre túto lávku si stavbári nevšimli vývod dažďovej kanalizácie, ktorá odvodňuje podstatnú časť ulice Pod Willec hôrkou. Zaústenie kanalizačného potrubia do rieky Torysy stavbári odstránili, došlo ku jeho deformácii a upchatiu.

Občania sa podľa ich slov už dožadovali nápravy u stavebnej firmy Hant, písali aj oficiálne riaditeľovi Slovenskej správy ciest v Košiciach, komunikovali aj s projektantom stavby, no k chybe sa nikto nechce priznať.

Počas dažďov tak dažďová voda vyráža na vyššom mieste z kanalizácie von, valí sa po ceste a priľahlých pozemkoch, ktoré podmáča. Zhodou okolností sa tak deje práve v mieste, kde pri zosuvoch v roku 2010 viedla šmyková línia zosuvu, ktorý poškodil aj na tejto ulici niekoľko domov. Zvyšky jedného sa tam ešte nachádzajú, majiteľ ho postupne asanuje.

Keďže obyvatelia ulice na vzniknutú situáciu upozornili investora, ba aj stavebnú firmu, no prísľubu akejkoľvek nápravy sa zatiaľ nedočkali, kontaktovali aj mňa ako poslanca za našu mestskú časť. Ich obavy o život a majetok naďalej pretrvávajú, nechcú radšej ani len pomyslieť, čo sa stane ak začne pršať alebo snežiť s následným odmäkom, čo môže byť už o mesiac aktuálne.

V ďalšej časti ulice obyvateľov znepokojuje podseknutie svahu kvôli umiestneniu elektrickej prípojky. Je to blízko brehu Torysy pri zvykovom chodníku v smere od mestskej haly na začiatok ulice Pod Willec hôrkou.

Zosuvanie svahu na tomto mieste, nad ktorým sú domy severnej vetvy ulice, je dobre badateľné.

Občania tiež upozornili na postupnú stratu funkčnosti odvodnenia ulice, keďže nedokonalé a neudržiavané odvodňovacie rigoly sú postupne zanášané, posuv svahu a nezvládnuté zasadenie odvodňovacích žľabov do terénu spôsobuje, že postupne miznú pod nánosmi hliny.

V časti ulice odvodňovacia priekopa už úplne zanikla (pamätám si v minulosti, že tam bola), čo spolu so súčasným poškodením zaustenia kanalizácie do Torysy nutne vedie k tomu, že dažďová voda nepreteká cez drahú kanalizáciu, ale po povrchu terénu, ktorý podmáča, čo zvyšuje riziko zosuvu.

Splašková kanalizácia v tejto lokalite chýba

Dažďová kanalizácia odvádza povrchové vody z komunikácií, nie splašky z domov.

Obyvatelia prejavili veľký záujem aj o informácie o tom, ako dosiahnuť vybudovanie splaškovej kanalizácie, keďže v tejto oblasti kanalizácia nie je vybudovaná. Ako v každej podobnej lokalite, sa preto využívajú žumpy, malé čistiarne odpadových vôd, či iné spôsoby likvidácie odpadových vôd, ktoré nie sú ekologické.

Sanácia zosuvov

Reč bola aj o neúspešných krokoch pri získavaní peňazí na projekt sanácie zosuvných území v tejto lokalite.

Projekt spočíva v navŕtaní množstva vodorovných vrtov do kopca, cez ktoré sa hornina odvodní do rieky Torysa, čo by malo svah obrazne povedané vysušiť a jeho pohyb by sa mal podstatne spomaliť.

Viac informácii o neúspešnom žiadaní prostriedkov na tieto práce si môžete prečítať v článku, na ktorý je odkaz na konci tohto textu.

Nový most v súvislosti s diaľnicou

Záujem obyvateľov vzbudila aj informácia, že v súvislosti s výstavbou tunelu diaľnice má byť vybudovaný nový most cez rieku Torysa približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd pri Haniske. Most bude slúžiť na sprístupnenie južného portálu diaľničného tunela kvôli údržbe a prípadným záchranným prácam.

Premostí rieku Torysa a napojený bude na Košickú ulicu, ktorá vedie do blízkej obce Haniska.

Viac informácii aj o tejto veci nájdete v jednom z článkov na konci tohto textu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...