Obyvatelia sídliska sa starajú o pieskovisko. Prekáža im nekoncepčnosť v starostlivosti o zeleň

Pekný a zaujímavý pohľad sa mi naskytol pri mojej poslaneckej kontrole na ulici Marka Čulena.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

O detské pieskovisko pri jednej z bytoviek sa starajú obyvatelia jej. Zakrývajú ho nepremokavou plachtou a tak chránia pred znečistením. Príklad aktivity, ktorá si zaslúži pochvalu.

To všetko bez akéhokoľvek organizovania. Jednoduché a funkčné. Páči sa mi, že to niekde na našom sídlisku funguje. Nie je to našťastie až tak výnimočné.

V mojom skoršom blogu (odkaz nájdete nižšie), som vyjadril obdiv nad ľuďmi, ktorí na našom sídlisku skrášľujú pozemky pred bytovkami záhradkami.

Zároveň som si povzdychol, že takáto starostlivosť býva podľa toho, čo vidím, skôr doménou tých starších a vyjadril som obavu, či takýto prístup ostane aj do budúcnosti, keď sa na sídlisku ešte viac obmenia generácie.

Ochota starať sa o spoločnú plochu, v tomto prípade o pieskovisko, mi dáva nádej, že naše sídlisko si budeme aj naďalej pestovať, aby bolo čo najútulnejšie a bezpečné.

Ak si na fotografiách všimnete poškodenú lavičku, tak vedzte, že som poškodenie už nahlásil a dúfam, že zodpovední zabezpečia jej opravu.

Vysoké stromy tienia, obyvatelia cítia bezmocnosť

Dotknem sa problému, ktorí trápi obyvateľov viacerých sídlisk. Trápi aj týchto obyvateľov spomenutej bytovky.

Je ním blízkosť stromov pri oknách bytoviek a tým spôsobené tienenie.

Zeleň je potrebná, spríjemňuje život a tak je správne, že ju nie je možné bezhlavo rúbať a treba na to mať povolenie.

Strom totiž rastie desiatky rokov, no dať ho k zemi trvá hodinku. Preto je každý strom v meste pod ochranou zákona a doslova každý výrub každého stromu býva obyčajne individuálne posudzovaný.

Lenže, chýbajú zásady na to, keď strom vyrastie do výšky tak blízko bytovky, že nad určitú rozumnú mieru znepríjemňuje život obyvateľom bytoviek.

Áno, dá sa dať žiadosť o výrub, ak si ju podajú obyvatelia... No proces je v týchto prípadoch dosť komplikovaný, byrokratický - čo teraz nemyslím ani v zlom či dobrom význame - a mnohí ho neovládajú.

Pritom na vec sa dá pozrieť aj z iného uhla. Mestský strom na mestskom pozemku, ak rastie pred oknami bytu a často sa konáre dokonca "tlačia" dnu, svojím spôsobom obťažuje susednú nehnuteľnosť a znepríjemňuje bývanie v bytovke

Myslím si, že takéto situácie sú dosť jednoznačné. Mesto by malo všetky podobné situácie mapovať a aktívne napomôcť procesu získania povolenia na výrub všade tam, kde je situácia jasná a obyvatelia nie veľmi komplikovaným, ale reprezentatívnym spôsobom vyjadria názor, že už by s tým "ich stromom" bolo dobré niečo urobiť.

Ide mi o to, aby už potom v takýchto pomerne jasných situáciách nebolo pre obyvateľov nutné absolvovať komplikovanú povoľovaciu procedúru, potom doslova doprosovanie sa financií na výrub a nakoniec urgenciám, aby sa schválený výrub vykonal.

Samozrejme, to všetko za predpokladu riadnej priebežnej informovanosti obyvateľov v okolí, že stav stromov niekto sleduje a ich vývoj vedie alebo nevedie k výrubu v určitom čase, za predpokladu, že si to obyvatelia budú reprezentatívne želať.

Tak by to podľa mňa bolo prívetivé k obyvateľom bytoviek a tak by to malo fungovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...