Opäť sa ide meniť územný plán Prešova. Prečo a čo som navrhol?

V pondelok sa uzavrela možnosť posielať podnety pre zmenu územného plánu Prešove. Všetky podnety doručené od dnes budú musieť čakať na nejakú budúcu zmenu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zvedavému človeku napadne, prečo sa opäť ide meniť územný plán, keď ten posledný bol odhlasovaný v mestskom zastupiteľstve v júni 2017?

Pominiem teraz pre stručnosť skutočnosť, že raz sa už o takmer totožnom územnom pláne hlasovalo v novembri minulého roka. Vtedajšia verzia územného plánu bola schválená nezákonne a preto ju okresný úrad zrušil.

Stručne: Nezákonnosť spočívala v tom, že niektorí poslanci na poslednú chvíľu vložili do územného plánu "poza chrbát" ostatných vládnych inštitúcií veci v rozpore so zákonmi a našla sa v zastupiteľstve väčšina, ktorá nemala problém to odhlasovať. Výsledné uznesenie primátorka podpísala. To pochopiteľne aktivizovalo prokurátora, ktorý ako prvý proti tomu tiež protestoval.

Korekciu nezákonného stavu s konečnou platnosťou urobil okresný úrad.

V prípade územného plánu má totiž okresný úrad výnimočne právomoc zrušiť rozhodnutie poslancov. Má to svoje racionálne dôvody.

V júni zastupiteľstvo schválilo prakticky tú istú verziu, ako v novembri, avšak už bez nezákonných dodatkov.

Prečo sa teda hneď odhlasovalo, že sa ide meniť čerstvo schválený plán?

Vo všeobecnosti je prípustné, aby sa hneď v ten istý deň, ako sa schváli nová verzia územného plánu, urobilo aj rozhodnutie, že sa vzápätí začne opäť meniť územný plán.

Tvorba územného plánu, ako dokumentu s najväčším vplyvom na každodenný život v meste, totiž prebieha verejne a niekoľko krát ju môže ktokoľvek pripomienkovať. Trvá preto dlho - niekoľko mesiacov, no aj viac ako rok.

Prešovský územný plán sa podobá na trhací kalendár

Ako som aj povedal na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, prešovský územný plán veľmi plánom nie je.

Je v ňom veľmi málo koncepčných myšlienok a vízií.

V skutočnosti je väčšina jeho zmien vyvolaná individálnymi požiadavkami jednotlivcov a inštitúcií, ktorí chcú svoje zámery vybudovať v lokalitách mesta, kde to územný plán nepripúšťa.

V Prešove sa žiaľ územný plán doposiaľ berie neraz len ako nutné zlo "získať" ďalšiu pečiatku pri vybavovavní povolenia stavať. A ak je nejaký zámer proti územnému plánu, tak sa ide jednoducho vyskúšať otvorenie územného plánu a jeho malá zmena.

Dať podnet na zamyslenie nad zmenami územného plán má každý. To je v poriadku. No v poriadku nie je, že v Prešove je zvyk, že by sa každej zmene malo vyhovieť - aj keď by zjavne by niekomu inému spôsobila veľký problém.

Stále doplácame na informačnú "asymetriu" medzi tými, ktorí zmenu územného plánu chcú - a tými, ktorí budú niesť jej následky. Tí prví si systematicky kráčajú za svojim zámerom - a tí druhí, tomu spravidla vôbec nevenujú pozornosť - až do bodu, keď sa nejaká stavba ide stavať a nie je možné ju nepovoliť lebo je v súlade s územným plánom.

Takže prečo hneď zmena?

Už v komisii pre územný plán bolo badateľné, že časti poslancov veľmi záleží na niektorých stavebných zámeroch v meste.

Pretože neboli zahrnuté v tých posledných zmenách územného plánu, tak cestou na ich najrýchlejšie presadenie do územného plánu bolo čo najrýchlejšie spustenie procesu ďalších zmien.

Tento proces môže "odštartovať" len mestské zastupiteľstvo, čo sa aj stalo.

Na rokovaniach k otvoreniu územného plánu som vplýval na ostatných s myšlienkou, že by nebolo fér, keby sa územný plán menil len kvôli jednému alebo dvom vybraným investičným zámerom - lebo v "zásobníku" podnetov na zmenu čakajú desiatky ďalších ľudí... a čakali by na rozdiel od "vyvolených" zámerov ďalšie mesiace alebo roky.

Napokon si ostatní tentoraz dali povedať.

Obyčajne navrhujem do územného plánu koncepčné veci

Už dlhé roky pri zmenách územného plánu navrhujem oficiálne rôzne koncepčné zmeny.

To preto, lebo autori väčšiny ostatných podnetov rozmýšľajú len v dimenzii, ako zlepšiť využitie vlastného pozemku pre seba.

Česť výnimkám, ale nie je ich stále toľko, ako by si kvalitný územný plán vyžadoval.

Tentoraz to bolo šesť podnetov, ktoré rozoberiem v osobitnom článku.

Pozieť si ich však môžete už teraz.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...