Plní sa zmluva, pribudli ďalšie štyri prístrešky pre cestujúcich

V polovici roka bola na dvakrát v mestskom zastupiteľstve pomerne búrlivá diskusia o zmluve so spoločnosťou euroAWK. Táto spoločnosť obhospodaruje reklamné zariadenie na zastávkach MHD, ktoré sú integrované do prístreškov pre cestujúcich.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Nie všetky prístrešky patria tejto spoločnosti, no tie reklamné áno. Pôvodná zmluva bola podpísaná v roku 2004. Definovala, kde všade v tom čase spoločnosť postaví prístrešky.

Tak sa aj stalo a prístrešky roky stáli. Spoločnosť sa o ne pravidelne starala tak, ako predpokladala zmluva.

Istým problémom bolo, že mesto sa tak spoľahlo na zmluvu s touto firmou, že prakticky sa rezignovalo na výstavbu nových prístreškov na zastávkach MHD tam, kde sú potrebné. No zmluva bez dohody obidvoch strán nezaväzovala firmu dobudovať ďalšie prístrešky.

Účinnosť zmluvy, ktorá bola označovaná za nevýhodnú, mala v tomto roku po desiatich rokoch vypršať. Spoločnosť eurAWK mala záujem pokračovať v údržbe prístreškov, keďže má príjem z reklamných plôch. Inou alternatívou pri neuzatvorení zmluvy bolo, že spoločnosť odíde z mesta. Prístrešky boli a sú podľa zmluvy stále vo vlastníctve tejto spoločnosti, takže po ukončení zmluvy si spoločnosť má právo prístrešky odviezť.

Napokon došlo k dohode o uzatvorení zmluvy na ďalšie obdobie.

Zmluva bola schválená v zastupiteľstve a jej súčasťou bol aj záväzok spoločnosti eurAWK vybudovať ďalšie prístrešky. Presný zoznam lokalít je v prílohe č. 2. Termín vybudovania je na budúci rok.

Prístrešky na Okružnej sú dôsledkom plnenia zmluvy

V uplynulých týždňoch pribudli štyri nové prístrešky na Okružnej ulici. Dve pri Floriánovej bráne, ďalšie dve pri trhovisku neďaleko Kúpeľnej ulice.

Mrzí ma, že jeden z nich je už zakrátko po inštalácii poškodený posprejovaním. Spoločnosť euroAWK by ho v rámci svojho záväzku mala dať do poriadku.

Na budúci rok by mali pribudnúť mnohé ďalšie prístrešky. V prvej etape do konca roka 2014 je to 9 kusov, v druhej etape v roku 2015 je to zvyšných 13 kusov. Dovedna 22 kusov.

Firma platí mestu nájomné vo výške 0,03 eura ročne za jeden prístrešok. Celkové nájomné za 79 stavieb prístreškov je ročne celkovo 2,37 eura. Nájomné je dohodnuté aj za ostatné reklamné zariadenia. Zmluva rieši aj platby za elektrickú energiu pre osvetlenie reklamných zariadení.

Zmluva je uzavretá na pomerne dlhú dobu - na ďalších 10 rokov, do polovice roka 2024.

Prakticky dovtedy sa už počet prístreškov od tejto firmy zvyšovať nebude. Ibaže by došlo k vzájomnej dohode.

Na ostatných zastávkach, kde by prístrešky mali význam, bude dovtedy jedinou možnosť, že ich zabezpečí mesto na vlastné náklady.

Napríklad podobne, ako pred niečo vyše mesiacom na ulici Marka Čulena.

Doplnenie prístreškov pre cestujúcich je podľa môjho názoru jedným z mnohých nevyhnutným predpokladov na to, aby sa verejná doprava v meste stala atraktívnejšia pre cestujúcich.

Myslím si totiž, že rozvoju automobilovej dopravy nebude tempom stačiť rozvoj infraštruktúry. Ide o cesty, parkoviská, garáže.

Napokon, mnohé mestá už na to prišli, že keď sa mestský priestor prispôsobuje autám, stojí to nielen závratné peniaze, ale zásadným spôsobom to potom znižuje kvalitu života v meste.

Uvedomenie si tejto súvislosti nás v Prešove ešte len čaká.

Plány primátorky vo verejnej doprave sú ambiciózne

Primátorka Prešova má vo svojom volebnom programe niekoľko sľubov. Citujem:

„Trolejbusovým linkám patrí zelená“

Zrýchlim prejazd trolejbusov cez križovatky. Uprednostním ich pred individuálnou dopravou.  Vybudujem nové trolejbusové trasy, zavediem preferenciu hromadnej dopravy.

„Cyklistom každodennú bezpečnú jazdu“

Vybudujem modernú cyklistickú infraštruktúru. Bicykel sa stane každodennou alternatívou pre dopravu v meste.

Celý volebný program som zaznamenal a je uverejnený v jednom z článkov, ktoré nájdete pod týmto textom nižšie.

Verejnej doprave a mestskému dopravnému podniku sa primátorka Andrea Turčanová osobitne venovala aj vo svojom inauguračnom prejave na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove v pondelok 15. 11. 2014.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...