Pod Kamennou baňou, ďalšia ťažko skúšaná ulica, ktorú vytápa Torysa

Sú dni, keď obyvateľov ulice Pod Kamennou baňou trápi len jediné. Aby sa nevyliala Torysa a ak sa tak už stane, aby škody a následná robota, boli čo najmenšie.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Naposledy bola ulica a niektoré domy zaplavené v máji tohto roku.

Ulica Pod Kamennou baňou patrí do trojice ulíc v našej mestskej časti, kde je pre obyvateľov dôvod obávať sa o majetok kvôli prírodným živlom. Ďalšími ulicami sú neďaleké ulice Pod Willec hôrkou a Horárska ulica, ktoré trápia zosuvy pôdy na svahoch. Pred živlami teda nie sú bezpeční ľudia ani na rovine pri rieke a ani vyššie v kopcoch.

Spoločným menovateľom a činiteľom, ktorý vždy vyvoláva obavy, sú nárazové zrážky, keď sa plní koryto rieky a premáča terén na priľahlých kopcoch.

Ďeľba kompetencií v štáte je taká, že o vodné toky sa nestará mesto, ale štát prostredníctvom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Tento podnik nepodlieha samospráve, takže neexistuje žiadne také rozhodnutie poslancov alebo primátora, ktoré by bolo zaväzné pre tento podnik.

Ostáva preto len apelovať na vedenie podniku, aby do svojich plánoch zahrnuli aj protipovodňové opatrenia na rieke Torysa v Prešove. Faktom je, že od predposledných väčších povodní v roku 2010 sa na Toryse vykonali práve pri ulici Pod Kamennou baňou opatrenia na spriechodnenie toku a nasypala sa na jednom z kritických úsekou hrádza na brehu. No v roku 2014 ani to nestačilo.

Aby sme mali informácie priamo z prvej ruky, pozývame si pravidelne zástupcov vodohospodárskeho podniku na zasadnutie zasadnutie komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Naposledy sa takéto spoločné rokovanie uskutočnilo v máji pred záplavami. Zo zasadnutia je zápisnica, ktorú si môžete prečítať.

Najbližšie ďalšie podobné rokovanie bude zajtra. Zasadnutia komisie sú verejné (viac informácií je v článkoch nižšie) a následne podľa rokovacieho poriadku by opäť mala byť zverejnená zápisnica. No najlepšie je prísť si stanovisko a plány zástupcov vodohospodárskeho podniku vypočuť osobne.

Ďalšími ranami, ktoré trápia túto donedávna pokojnú ulicu, no našťastie sa už netýkaju prírodných živlov, ale ľudskej činnosti - automobilové šmyky na parkovisku pri mestskej hale a výstavba štvorprúdovej štátnej cesty medzi ulicou a riekou Torysa.

Obyvateľov obťažujú hlukom účastníci motoristických podujatí pri mestskej hale, pri ktorých súťažiaci vyvolávajú hlučné šmyky. Táto problematika je komplexnejšia, na môj návrh sa pred časom uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, ktoré tieto aktivity odmietlo, no primátor ho nerešpektuje a konal tak, že sa tieto aktivity na mestskom majetku dejú.

Výstavba štátnej cesty je ďalším problém. Momentálne obyvateľov zvykne trápiť znečistenie ulice stavebnou technikou, keďže ulica tvorí prístup na jeden zo stavebných dvorov. Po dokončení výstavby komunikácie a jej uvedení do prevádzky zasa dôjde ku trvalému zvýšeniu hluku.

Svoje skúsenosti s tým majú obyvatelia ulice Pod Kalváriou, kde už je v prevádzke nadväzujúci úsek. Obyvatelia postupne opúšťajú svoje domy a sťahujú sa preč kvôli hluku, ktorí nemôžu vydržať.

Na záver ešte dodám, že s výstavbou tejto komunikácie tesne súvisia aj snahy Slovenskej správy ciest zrekonštruovať križovatku Obrancov mieru - Levočská.

Ku niektorým záležitostiam som sa už vyjadroval na tejto mojej poslaneckej internetovej stránke. Články nájdete nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...