Poslanci vyzývajú primátora, aby hotovosť z parkovného vyberala z automatov mestská firma

Niekoľko poslancov a člen komisie mestského zastupiteľstva v Prešove včera podali na mestský úrad výzvu primátorovi, aby prevádzku parkovania v meste zabezpečovalo mesto vlastnými silami a nie cez netransparentné vzťahy so súkromnou firmou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Reagujú tak na mnohé pochybnosti okolo hodnovernosti hlásení o množstve vybranej hotovosti z parkovacích automatoch a na zverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže na parkovaciu firmu. Presadzujú, aby parkovanie zabezpečovalo mesto radšej vlastnými silami a zisk sa zbytočne nestrácal v súkromnej firme.

Navrhujú zvážiť, aby výber parkovného zabezpečoval dopravný podnik mesta. Už desaťročia zabezpečuje spoľahlivý predaj lístkov a zbieranie hotovosti z mincových automatov. Disponuje predajnými miestami, ktoré by mohli slúžiť ako zákaznícke miesta pre predaj doterajších rezidentských kariet. Má vybavenie na spracovanie mincovej hotovosti, potrebné bezpečnostné opatrenia a skúsenosti so zabezpečovaním nepretržitej prevádzky siete desiatok prejaných automatov v celom meste.

Podpísaní poslanci navrhujú, aby hotovosť vyberal dopravný podnik aj v prípade, ak ostatnou prevádzkou parkovacieho systému bude poverená súkromná firma, tzv. koncesionár.

Reagujú tak aj na vyhlásené podmienky verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovateľa parkovacieho systému.

Verejnú súťaž sa však radnica pod vedením primátora rozhodla zverejniť bez súhlasu mestského zastupiteľstva, hoci práve mestské zastupiteľstvo je zo zákona ten orgán mesta, ktorý zmluvu s koncesionárom schvaľuje.

Ak by hotovosť z automatov vyberala mestská firma, zúžil by sa priestor pre dohady, či priznaná výška vybraných poplatkov je totožná s množstvom peňazí, ktoré vodiči do automatov vhodili.

Druhou požiadavkou z výzvy je, aby mestský úrad zabezpečil riadnu kontrolu rešpektovanosti platenia parkovného. Doposiaľ za to zodpovedal predchádzajúci prevádzkovateľ parkovacieho systému. Od udržania miery rešpektovanosti záviselo, koľko z vybraného parkovného dostane mesto.

Dosiahnuť rešpektovanosť platenia je v moci mestskej polície, od spoľahlivosti výkonu jej právomocí záleží, do akej miery budú vodič brať platenie za parkovanie vážne.

Treťou požiadavkou z výzvy je, aby mestský úrad zapezpečil udržiavanie dopravného značenia na mestských parkoviskách a spoplatnených uliciach.

Primátor neodôvodnil, na čo potrebuje súkromného koncesionára

Stále nezodpovedanou otázkou je, prečo vlastne úrad vyhlásil verejnú súťaž na prevádzkovateľa parkovania v meste, keď mesto Prešov má existujúce vlastné sily na zabezpečenie plateného parkovania v meste, ktoré by tak mohlo byť pre rozpočet mesta ziskovejšie.

Dopravný podnik sa totiž vie starať o parkovacie automaty, vyberať z nich hotovosť, predávať lístky cez SMS.

Mesto má tiež správcu miestnych komunikácií, ktorý zabezpečuje vodorovné a zvislé dopravné značenie v celom meste, vedel by teda bez problémov zabezpečiť aj dopravné značenie na parkoviskách.

Správca komunikácií vie tiež zabezpečiť potrebné opravy asfaltu. Mesto má aj správcu uličného informačného systému. Väčšinu ľudskej práce v parkovacom systéme zabezpečuje aj tak mestská polícia, čo bude platiť aj naďalej, keďže ako jediná môže udeľovať sankcie.

Racionálny dôvod na to, prečo napriek tomu úrad pod vedením primátora tlačí na vstup súkromníka do lukratívneho parkovacieho biznisu, neexistuje.

Primátor napriek výzve poslancov z 23. 8. 2013 neodôvodnil, kvôli čomu by mal súkromný koncesionár ukrajovať z príjmov mesta za parkovné, keď mesto samo disponuje všetkým, čo je potrebné pre prevádzku plateného parkovania.

Dal by sa síce pochopiť motív na lákanie súkromnej firmy do parkovacieho biznisu, ak by mesto nemalo žiadnu mestskú firmu a ani kapacity a schopnosti na jeho prevádzku vlastnými silami. To však neplatí pre Prešov, kde sú mestské firmy, ktoré by parkovací biznis mohli robiť lacnejšie. No neexistuje žiadna analýza, ktorá by porovnala výhodnosť výberu parkovania vlastnými silami na jednej strane, a cez súkromníka na druhej strane. Úrad také porovnanie jednoducho nepredložil.

Dnes sa situácia javí tak, že zabezpečovanie parkovania cestou úradu, mestskej polície a mestských firiem, by mohlo vychádzať lacnejšie a dosiahlo by sa maximálne využitie zisku z výberu parkovného v prospech obyvateľov mesta.

Žije však aj obava, že už v pondelok sa môže pred poslancami nečakane objaviť ďalší návrh koncesnej zmluvy podobne, ako sa v júni objavil poslanecký návrh koncesnej zmluvy na ďalších 15 rokov z dielne viceprimátora Reného Puchera, ktorý bol pre mesto nevýhodný a napokon ho poslanci po mojom návrhu stiahli z rokovania.

Takémuto zvratu na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva by aspoň teoreticky malo zabrániť to, že úrad vyhlásil verejnú súťať z lehotou na podávanie súťažných ponúk do konca septembra. Malo by byť preto neprípustné, keby zastupiteľstvo schválilo koncesnú zmluvu v čase, keď sa ešte neskončila vyhlásená verejná obchodná súťaž.

Primátor ignoroval výzvu poslancov, aby podmienky verejnej obchodnej súťaže boli vopred prerokované v orgánoch mesta. To je veľmi neštandardné, keďže napríklad podmienky verejných obchodných súťaži pri predajoch mestských nehnuteľností sa vždy najprv schvaľujú poslancami v zastupiteľstve a až následne sa v zastupiteľstve schvaľuje samotný predaj tomu záujemcovi, ktorý ponúkol najvýhodnejšie podmienky.

Prečo práve pri verejnej obchodnej súťaži na koncesionára plateného parkovania tento zaužívaný postup primátor nechal ignorovať a nedal podmienky vopred schváliť v zastupiteľstve, je otázka pre neho.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...