Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov

Pred poslancov mieri bez akejkoľvek súťaže dodatok k zmluve o skládkovaní odpadov na 18 rokov. Podľa môjho názoru nie je výhodný pre Prešovčanov. Moju pochybnosť nikto nevyvrátil a z kompetentných sa o to ani nikto nesnaží. Bezprostredný dôvod na podpis dodatku neexistuje, no smerom do národnej rady putuje novela zákona, ktorá má obmedziť dĺžku podobných zmluvných vzťahov na 5 rokov. Ak nelegitímní členovia predstavenstva technických služieb stihnú dodatok podpísať skôr, päťročný limit bude v prípade jeho schválenia fakticky obídený.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pre väčšinu domácností v Prešove sú poplatky za odpad najväčšou položkou, ktorú z rodinného rozpočtu platia mestskej samospráve. Pre obyvateľov bytov je platba za odpad viac, ako platba za daň z bytu.

Vyzbierané peniaze od obyvateľov a firiem za odpad putujú potom z mestského rozpočtu do mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s. Väčšina z nich touto mestskou firmou len pretečie a odchádza do dvoch súkromných firiem Ozón Hanušovce, a. s., a Duteko, a. s.

Technické služby majú s uvedenými firmami zmluvné vzťahy vytvorené zmluvami, ku ktorým bolo podpísaných množstvo dodatkov.

So spoločnosťou Duteko, a. s., je podpísaná zmluva o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave na skládku z 5. 1. 1998. K nej bolo podpísaných 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec Stanislav Grega v roku 2012, uvádzaný ako člen predstavenstva technických služieb.

So spoločnosťou Ozón Hanušovce, a. s., je podpísaná zmluva o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu z 25. 10. 1996. K nej bolo podpísaných tiež 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec MIlan Laca v roku 2010, vtedy ako člen predstavenstva technických služieb.

Aby som pochopil podrobnosti týchto zmluvných vzťahov, vyžiadal som si cez interpeláciu vedenia technických služieb kópie týchto zmlúv a ich dodatkov.

Vedenie technických služieb mi ich ako poslancovi odmietlo poskytnúť a tak som zaslal oficiálnu infožiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Technické služby zareagovali až na infožiadosť a niektoré informácie mi poslali. Ďalšie informácie aj tak odmietli poskytnúť.

Obidve zmluvy vrátane dodatkov mi však poslali.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2014 bol totiž predložený materiál o odpadoch.

Bol formulovaný veľmi šalamúnsky, povedal by som, že zavádzajúco.

Ak by ho poslanci schválili tak, ako ho úrad navrhol, mohol by byť následne podpísaný dodatok č. 9. k zmluve o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu. Materiál by sa totiž vykladal tak, že poslanci odhlasovaním navrhovaného uznesenia vlastne súhlasili s podpisom nevýhodného dodatku.

Mnohí si to nevšimli, keďže samotný dodatok nebol súčasťou schvaľovaného materiálu a ani názov materiálu nijako nenaznačoval, že ide o schválenie dodatku k zmluve.

Keďže sa snažím materiály naštudovať, ak je to možné a je na to časový priestor, upozornil som na to v diskusii.

Keďže sú diskusie v súčasnosti vysielané v priamom prenose v televízii a záznam je uložený v internete, každý má možnosť si tento záznam pozrieť a pozorne vypočuť.

Na konci diskusie sa podarilo dosiahnuť, že nebol schválený podpis zmluvy ale to, aby navrhovaný dodatok bol pred prípadným "odobrením" v mestskom zastupiteľstve prerokovaný v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva.

To sa stalo minulý týždeň, keď bol materiál predložený pred členov komisie pre životné prostredie až tak povediac na stôl. Hlasovali sme o ňom, bol som z prítomných jediný, ktorý nehlasoval za odporúčacie stanovisko.

Navrhovaný dodatok považujem za nevýhodný, lebo cena za ukladanie odpadu nevzišla zo súťaže a vyzerá byť pomerne vysoká.

Preto nemožno povedať, že z množstva iných firiem v okolí, ktoré vedia likvidovať odpad a mali by o to záujem, je cena navrhnutá firmou Ozón Hanušovce, tá najvýhodnejšia.

Naviac, množstvo nákladov, ktoré sprevádzajú nakladanie s odpadom, tento navrhovaný text dodatku ani nerieši.

V poriadku nie je ani dĺžka zmluvného vzťahu. Osemnásť rokov je z hľadiska záujmov obyvateľov mesta škodlivo pridlhá doba.

Na pováženie je skutočnosť, že návrh dodatku si nevyžiadalo mesto, ale prišla s ním bez odôvodnenia samotná firma.

O zmluve by sa malo podľa uznesenia rozhodnúť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa očakáva už v tomto mesiaci.

Ďalšie informácie z minulosti, týkajúce sa odpadu v Prešove a technických služieb, nájdete v článkoch nižšie.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Hrozí technickým službám a dopravnému podniku privatizácia? 

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe 

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.