Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov

Pred poslancov mieri bez akejkoľvek súťaže dodatok k zmluve o skládkovaní odpadov na 18 rokov. Podľa môjho názoru nie je výhodný pre Prešovčanov. Moju pochybnosť nikto nevyvrátil a z kompetentných sa o to ani nikto nesnaží. Bezprostredný dôvod na podpis dodatku neexistuje, no smerom do národnej rady putuje novela zákona, ktorá má obmedziť dĺžku podobných zmluvných vzťahov na 5 rokov. Ak nelegitímní členovia predstavenstva technických služieb stihnú dodatok podpísať skôr, päťročný limit bude v prípade jeho schválenia fakticky obídený.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pre väčšinu domácností v Prešove sú poplatky za odpad najväčšou položkou, ktorú z rodinného rozpočtu platia mestskej samospráve. Pre obyvateľov bytov je platba za odpad viac, ako platba za daň z bytu.

Vyzbierané peniaze od obyvateľov a firiem za odpad putujú potom z mestského rozpočtu do mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s. Väčšina z nich touto mestskou firmou len pretečie a odchádza do dvoch súkromných firiem Ozón Hanušovce, a. s., a Duteko, a. s.

Technické služby majú s uvedenými firmami zmluvné vzťahy vytvorené zmluvami, ku ktorým bolo podpísaných množstvo dodatkov.

So spoločnosťou Duteko, a. s., je podpísaná zmluva o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave na skládku z 5. 1. 1998. K nej bolo podpísaných 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec Stanislav Grega v roku 2012, uvádzaný ako člen predstavenstva technických služieb.

So spoločnosťou Ozón Hanušovce, a. s., je podpísaná zmluva o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu z 25. 10. 1996. K nej bolo podpísaných tiež 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec MIlan Laca v roku 2010, vtedy ako člen predstavenstva technických služieb.

Aby som pochopil podrobnosti týchto zmluvných vzťahov, vyžiadal som si cez interpeláciu vedenia technických služieb kópie týchto zmlúv a ich dodatkov.

Vedenie technických služieb mi ich ako poslancovi odmietlo poskytnúť a tak som zaslal oficiálnu infožiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Technické služby zareagovali až na infožiadosť a niektoré informácie mi poslali. Ďalšie informácie aj tak odmietli poskytnúť.

Obidve zmluvy vrátane dodatkov mi však poslali.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2014 bol totiž predložený materiál o odpadoch.

Bol formulovaný veľmi šalamúnsky, povedal by som, že zavádzajúco.

Ak by ho poslanci schválili tak, ako ho úrad navrhol, mohol by byť následne podpísaný dodatok č. 9. k zmluve o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu. Materiál by sa totiž vykladal tak, že poslanci odhlasovaním navrhovaného uznesenia vlastne súhlasili s podpisom nevýhodného dodatku.

Mnohí si to nevšimli, keďže samotný dodatok nebol súčasťou schvaľovaného materiálu a ani názov materiálu nijako nenaznačoval, že ide o schválenie dodatku k zmluve.

Keďže sa snažím materiály naštudovať, ak je to možné a je na to časový priestor, upozornil som na to v diskusii.

Keďže sú diskusie v súčasnosti vysielané v priamom prenose v televízii a záznam je uložený v internete, každý má možnosť si tento záznam pozrieť a pozorne vypočuť.

Na konci diskusie sa podarilo dosiahnuť, že nebol schválený podpis zmluvy ale to, aby navrhovaný dodatok bol pred prípadným "odobrením" v mestskom zastupiteľstve prerokovaný v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva.

To sa stalo minulý týždeň, keď bol materiál predložený pred členov komisie pre životné prostredie až tak povediac na stôl. Hlasovali sme o ňom, bol som z prítomných jediný, ktorý nehlasoval za odporúčacie stanovisko.

Navrhovaný dodatok považujem za nevýhodný, lebo cena za ukladanie odpadu nevzišla zo súťaže a vyzerá byť pomerne vysoká.

Preto nemožno povedať, že z množstva iných firiem v okolí, ktoré vedia likvidovať odpad a mali by o to záujem, je cena navrhnutá firmou Ozón Hanušovce, tá najvýhodnejšia.

Naviac, množstvo nákladov, ktoré sprevádzajú nakladanie s odpadom, tento navrhovaný text dodatku ani nerieši.

V poriadku nie je ani dĺžka zmluvného vzťahu. Osemnásť rokov je z hľadiska záujmov obyvateľov mesta škodlivo pridlhá doba.

Na pováženie je skutočnosť, že návrh dodatku si nevyžiadalo mesto, ale prišla s ním bez odôvodnenia samotná firma.

O zmluve by sa malo podľa uznesenia rozhodnúť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa očakáva už v tomto mesiaci.

Ďalšie informácie z minulosti, týkajúce sa odpadu v Prešove a technických služieb, nájdete v článkoch nižšie.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Hrozí technickým službám a dopravnému podniku privatizácia? 

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe 

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...