Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate

Dnešnú návštevu Vydumanca som spojil s prehliadkou problémového prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na prekladisko komunálneho odpadu vozia odpad z Prešova tzv. kuka vozy technickych služieb. Vozidlá dobre poznáme z ulíc nášho mesta.

Vozidlá s odpadom sa tam v areáli spoločnosti Duteko, a. s. odvážia a komunálny odpad vysype na voľnú plochu.

Odpad sa po preložení v prekladisku nakladá do veľkokapacitných vozidiel spoločnosti Dúha, a. s. a odváža na skládku v Petrovciach.

Les v okolí areálu je znečistený najmä mikroténovými vrecúškami a taškami, do ktorých sme si pred tým balili doma potraviny a nosili v nich nákupy.

Množstvo využiteľných surovín, ktoré vyhodíme do komunálneho odpadu, láka obyvateľov susediaceho lesa a priľahlých obcí. Navštevujú aj obchod s potravinami vo Vydumanci a ich prítomnosť znepokojuje obyvateľov Vydumanca, kvôli obavám o bezpečnosť a majetok.

V galérii našej mestskej časti si môžete pozrieť niekoľko fotografií, ktoré som zaznamenal (odkaz by mal byť na konci tejto stránky).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...