Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate

Dnešnú návštevu Vydumanca som spojil s prehliadkou problémového prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na prekladisko komunálneho odpadu vozia odpad z Prešova tzv. kuka vozy technickych služieb. Vozidlá dobre poznáme z ulíc nášho mesta.

Vozidlá s odpadom sa tam v areáli spoločnosti Duteko, a. s. odvážia a komunálny odpad vysype na voľnú plochu.

Odpad sa po preložení v prekladisku nakladá do veľkokapacitných vozidiel spoločnosti Dúha, a. s. a odváža na skládku v Petrovciach.

Les v okolí areálu je znečistený najmä mikroténovými vrecúškami a taškami, do ktorých sme si pred tým balili doma potraviny a nosili v nich nákupy.

Množstvo využiteľných surovín, ktoré vyhodíme do komunálneho odpadu, láka obyvateľov susediaceho lesa a priľahlých obcí. Navštevujú aj obchod s potravinami vo Vydumanci a ich prítomnosť znepokojuje obyvateľov Vydumanca, kvôli obavám o bezpečnosť a majetok.

V galérii našej mestskej časti si môžete pozrieť niekoľko fotografií, ktoré som zaznamenal (odkaz by mal byť na konci tejto stránky).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.