Posledný kontrolný deň na ZŠ Čs. armády pred začatím školského roka

Dnes som bol po týždni opäť na kontrolnom dni rekonštrukcie základnej školy na ulici Československej armády.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dobieha rekonštrukcia zadného pavilónu a spojovacej chodby.

Prvá etapa rekonštrukcie bude termínovo zasahovať do začiatku školského roka, ale dodávateľ prác a vedenie základnej školy deklaruje vôľu zvládnuť toto omeškanie tak, aby čo najmenej zasiahlo do vyučovacieho procesu a neohrozovalo deti ani po bezpečnostnej stránke, keďže časť školy je prakticky staveniskom.

Na kontrolnom dni sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva, ktorú zaujímalo práve zvládnutie vyučovania v provizórnych podmienkach.

Po ukončení prác vo vnútorných priestoroch v zadnom pavilóne a spojovacej chodby, by malo prebiehať dokončovanie vonkajšej fasády a následne sa práce presunú do druhého pavilónu.

Práce na celej rekonštrukcii by sa mali skončiť do budúcich prázdnin.

Fotografie z kontrolného dňa si môžete pozrieť v galérii na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/KontrolnyDenRekonstrukcieZakladnejSkolyCsArmady

Z fotografií je zrejmé, že výsledné dielo by malo byť po estetickej stránke na tom o niekoľko úrovní lepšie, ako tomu bolo pred rekonštrukciou najstaršej školskej budovy, ktorou disponuje mesto a je v prevádzke.

Verím, že aj vynovená budova prispeje k atraktivite školy a našej mestskej časti v okolí Sídliska II v konkurencii iných škôl a deti sa budú cítiť príjemnejšie.

Na kontrolnom dni sme diskutovali aj o určitých prácach naviac oproti schválenému projektu. Dostal som prísľub, že podklady pre rozhodovanie dostanú orgány mesta čoskoro, aby sme sa vyhli situáciám, ktoré by ohrozili plynulosť prác.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.