Preferencia MHD v Prešove. Iné mestá nás predbehli

Cestujete autobusom alebo trolejbusom a stojíte pred križovatkou v zápche spolu s autami?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Tento problém má pomerne triviálne riešenie a po splnení potrebných podmienok by sa dalo toto riešenie uplatniť aj v Prešove.

Volá sa preferencia (uprednostňovanie) vozidiel MHD na svetelných križovatkách. Podstatná časť technológie do vozidiel je už dokonca v prešovskom dopravnom podniku aj nakúpená, no dodnes sme sa nedopracovali ku konečnému výsledku.

Aby sa na to nezabudlo, pripomenul som to vedeniu mesta na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ide totiž aj o jeden z volebných sľubov súčasného vedenia mesta.

Moje vystúpenie je zachytené na videozázname.

O mesiac neskôr, ako som o tom hovoril, zadali štúdiu preferencie MHD v porovnateľnom slovenskom meste, v Žiline.

V septembri mali technológiu nasadenú a v októbri ju už využívajú v testovacej prevádzke.

Tu je článok z 20. októbra 2010:

V Žiline testujú uprednostňovanie vozidiel MHD na svetelných križovatkách

Uprednostňovanie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) na svetelných križovatkách v Žiline začal v septembri testovať Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ), s.r.o.

TASR - Podľa riaditeľa DPMŽ Jána Barienčíka to má svoje opodstatnenie a prispeje k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných dopravným podnikom.

"Vypracovanie štúdie preferencie vozidiel MHD v podmienkach mesta Žilina na svetelne riadených križovatkách zadalo mesto Žilina v júni tohto roku. Štúdiu vypracovala spoločnosť ALAM, s.r.o., ktorá v spolupráci s dopravným podnikom vytypovala na začiatku prác na štúdii dve križovatky, na ktorých bola preferencia testovaná. Išlo o križovatku Hálkova – Veľká okružná a križovatku Vojtecha Spanyola - Veľká okružná," uviedol dopravno-prevádzkový námestník DPMŽ Ján Šimko.

Doplnil, že zároveň boli na testovanie vybrané štyri linky MHD (5, 6, 21 a 22), ktoré týmito križovatkami prechádzajú, a do štyroch vozidiel nainštalovali potrebné zariadenia na komunikáciu s radičmi príslušných križovatiek (palubný počítač, rádiostanica na prenos údajov do radiča a GPS modul).

"V septembri sa začal zber dát z vozidiel v reálnej premávke, na základe ktorých sa postupne programovali a upravovali radiče križovatiek. V tomto období bola komunikácia medzi vozidlom a radičmi pasívna, monitoroval sa stav pred preferenciou. V druhej polovici septembra už testovacie vozidlá jazdili cez spomínané križovatky s aplikovaným režimom podmienenej preferencie a získavali sa údaje, ktoré následne slúžili na vyhodnocovanie a posudzovanie stavu preferencie," doplnil Šimko.

"Som milo prekvapený, aká plynulá bola jazda na linke pri prejazdoch cez križovatky s aplikovanou preferenciou. Výmena údajov medzi vozidlom a radičom fungovala veľmi rýchlo a presne, výsledkom čoho bol poskytnutý signál 'voľno' autobusu MHD pri prejazdoch križovatkou požadovanými smermi," povedal po minulotýždňovej praktickej ukážke jazdy vozidla MHD prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška.

DPMŽ chce v budúcnosti podľa riaditeľa Jána Barienčíka využiť finančné zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu na zakúpenie potrebných zariadení do všetkých vozidiel a taktiež do ďalších križovatiek v meste. "Obidva operačné programy Európskej únie (EÚ) na podporu dopravy (OPII a IROP) majú vo svojom znení podmienku, že finančná podpora obnovy vozidiel v mestskej hromadnej doprave bude možná až po realizácii opatrení na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na linkách, pre ktoré budú určené," doplnil riaditeľ DPMŽ s tým, že testovacia prevádzka preferencie vozidiel MHD bude pokračovať do konca októbra.

Toľko článok o dianí a rýchlosti zavádzania dopravných zlepšení v Žiline.

O zavedení preferencie vozidiel hromadnej dopravy v Žiline informovala aj spravodajská televízia. Označila ho názvom "inteligentná MHD". Na zázname je vidieť, ako táto "zelená vlna pre autobusy a trolejbusy funguje".

Pokiaľ chcete vidieť, ako má vyzerať naozaj dobre fungujúca doprava v meste, môžete si pozrieť moju fotoreportáž z Nemecka. Nájdete ju medzi článkami v odkazoch nižšie.

Približne takto si predstavujem cieľ, ku ktorému by mala smerovať verejná doprava aj v našom meste a kraji. Zdá sa, že vo finančných zdrojoch je menší problém, ako v ľudskom potenciáli, ktorý to má vymyslieť a uviesť do života.

Poznámka

Jeden z čitateľov môjho poslaneckého blogu ma po jeho publikovaní upozornil na podobné zavádzanie preferencie v ďalšom meste. Tu je článok, v ktorom sa o tom píše.

V Jihlavě instalují chytrý systém, který zrychlí zpožděné trolejbusy

Systém za 16 milionů korun zajistí, aby vozidla městské hromadné dopravy v Jihlavě měla na křižovatkách přednost před ostatními šoféry. Zařídí to moduly GPS, tedy technologie využívaná například i u navigací v autech.

V trolejbusech a autobusech dopravního podniku však bude mít jiný význam. Bude sledovat dráhu a pozici vozů na linkách MHD. Pokud se trolejbus či autobus přiblíží ke světelné křižovatce, umí systém přepnout semafor v jízdním pruhu linky městské dopravy na zelenou.

Zpožděné vozidlo pojede první

"Principem preference MHD je přesně dodržovat jízdní řád. Pokud je vozidlo zpožděné oproti jízdnímu řádu, pak systém jeho směr upřednostní a přidržením zelené na semaforu vůz přednostně propustí," vysvětlil vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Křižovatky s předností MHD

 • Jiráskova x Hamerníkova,
 • Jiráskova x Zborovská,
 • Jiráskova x 17. listopadu x Tolstého,
 • Jiráskova x Vrchlického,
 • Dvořákova x Žižkova x Hradební,
 • Hradební x Znojemská (hotovo),
 • Hradební x vjezd do garáží City Parku,
 • Fritzova x třída Legionářů (hotovo),
 • Fritzova x Havlíčkova,
 • Brněnská x Okružní,
 • Okružní x Březinova,
 • Okružní x Úvoz (u pumpy OMV),
 • + úpravy budou nutné i na některých světelných přechodech pro chodce.

Nevznikne tedy chaos za situace, kdy třeba na křižovatku u City Parku dorazí trolejbusy či autobusy ze čtyř směrů naráz. Zelenou na semaforu bude mít ten vůz, který má největší zpoždění.

Podle náměstka primátora pro oblast dopravy Josefa Kodeta bude systém téměř na všech světelných křižovatkách v Jihlavě, po kterých vedou trolejové linky.

A podle vedoucího investičního oddělení jihlavského magistrátu Miroslava Kašíka je už nyní systém nainstalován například na nejvytíženější křižovatce ve městě - té u City Parku.

Semafory tam však zatím upřednostnit vozy MHD nemohou, to bude možné až se spuštěním celého systému.

"Dojde také k omezení rozjezdů, brzdění, úspoře elektrické energie a pohonných hmot. A dnes neefektivní čas strávený na semaforech bude nově efektivně využit pro případný další nástup cestujících na zastávkách," slibuje si od systému Ján Tinka.

Technici už jsou v terénu a systém instalují

Podle ředitele jihlavského dopravního podniku Josefa Vilíma se systém osvědčil už v mnoha jiných dopravních podnicích po celé zemi. "Máme ověřeno, že systém má efekt a zejména v dopravní špičce nedochází ke zpoždění vozů MHD. A to je myslím pro cestujícího obrovský přínos, že vůz přijede podle jízdního řádu," řekl Vilím.

Například ve Zlíně podle Vilíma díky tomu, že trolejbus na cestě z jedné konečné do druhé konečné stráví na křižovatkách méně času, bylo možné na linku vypravovat méně vozů a dosáhlo se stejného intervalu mezi spoji.

Technici už nyní upravují technologie jednotlivých světelných křižovatek ve městě. "V rámci zavedení celého systému preference je nutné upravit a zmodernizovat tři celé křižovatky, kde se předpokládá výměna řadičů za nové typy poslední generace, výměna stožárů, rozvodů a návěstidel," vyjmenoval Tinka.

Technici už začali s úpravami například na křižovatce ulic Havlíčkova - Fritzova, kde bude přidán jeden odbočovací jízdní pruh, tedy odbočení vlevo do objektu bývalé Tesly.

Následně bude modernizována dvojitá křižovatka Jiráskovy ulice s Tolstého a 17. listopadu a nakonec křížení u hřbitova, tedy ulic Žižkova a U Cvičiště. Úpravy se dotknou také některých přechodů pro chodce vybavených semafory, například v Žižkově ulici.

S kolonami si ale ani přednostní systém neporadí

Zkušební provoz vozů dopravního podniku vybavených GPS moduly by měl začít v září.

"Omezení provozu by modernizace křižovatek neměla přinést. Pouze ve chvíli, kdy se budou přepojovat světelné křižovatky ze stávajících řadičů na nové, nebude chvíli fungovat světelná signalizace," řekl náměstek Kodet. V krizových chvílích tak světlenou křižovatku budou připraveni řídit i policisté.

Ale pozor. Preference vozů MHD na světelných křižovatkách před dodržováním časů jízdních řádů nezachrání v případě, kdy například přes Jihlavu bude projíždět kolona vozů z ucpané dálnice.

"Pak ani preference dopravy MHD vozidla nepropustí, protože není kam. A šířkové uspořádání komunikací v Jihlavě neumožňuje vyhradit samostatné jízdní pruhy vyhrazené jen MHD, jako je to v jiných městech, například v Havířově," řekl šéf radničního odboru dopravy Ján Tinka.

Celý systém vyjde na 16 milionů korun. Na projekt má radnice přislíbenou dotaci z fondů EU ve výši 85 procent této částky. Do konce října by systém měl být uveden do ostrého provozu.

A co by se stalo, pokud by byl vyřazen z provozu systém GPS? "Semafory by fungovaly bez preference MHD," řekl šéf dopravního podniku Josef Vilím.

Autor: Michal Kolařík

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...