Prešov expresne obstaráva konzultanta na odpadovú megasúťaž. Načo?

Podmienky súťaže totiž dokáže splniť v skutočnosti len jeden subjekt.

Dnes, vo štvrtok 17. februára, na presné poludnie, vyprší trojdňová lehota na predkladanie ponúk na konzultanta, ktorý má zastrešiť verejné obstarávanie na likvidáciu komunálneho odpadu v Prešove.

Konzultant má komplexne zabezpečiť celú súťaž a vybrať pre radnicu víťaza tejto spornej megazákazky za vyše 26 miliónov eur.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zastupiteľstvo mesta Prešov totiž v januári schválilo také rámcové podmienky súťaže na likvidáciu odpadu, ktoré dokáže splniť iba ten, kto vlastní spaľovňu odpadov s dostatočnou kapacitou pre prešovský odpad.

O skutočnej súťaži sa preto nebude dať hovoriť.

Prešovská radnica predpokladá, že konzultantovi za komplexné zabezpečenie takejto súťaže zaplatí až 7 500 eur. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila v utorok na internetovej stránke mesta.

Na predkladanie ponúk radnica nechala záujemcom len tri dni za predpokladu, že navštevujú internetovú stránku mesta Prešov.

Aký význam môže mať externý obstarávateľ za 7 500 eur?

Na plnenie svojich úloh sú radnice povinné využívať prioritne zamestnancov, ak ich na také úlohy zamestnávajú. Prešovská radnica disponuje odbornými zamestnancami na verejné obstarávanie.

Zaplatenie externého obstarávateľa môže mať význam vtedy, ak ide o komplikovaný predmet zákazky a interní zamestnanci nedisponujú patričnými schopnosťami - buď na prípravu opisu predmetu zákazky alebo na obhajobu postupov obstarávania v prípade námietok uchádzačov o zákazku.

V prípade likvidácie a nakladania s komunálnym odpadom ide na Slovensku o veľmi lukratívny trh.

Dá sa predpokladať vysoký záujem a neľútostný boj odpadových firiem o dlhoročný kontrakt na likvidáciu odpadu v treťom najväčšom meste krajiny.

Bude to ale ozajstná súťaž?

Výsledok každej súťaže predznamenávajú podmienky súťaže. Vyjadrujú predstavu zadávateľa o tom, akú službu chce od učastníkov trhu v súťaži získať.

Podmienky pripravovanej megasúťaže na prešovský komunálny odpad schválilo na druhý pokus mestské zastupiteľstvo dňa 25. 1. 2017.

Išlo o poslanecký návrh poslanca Miroslava Benka.

Prečítal podmienky dlhodobej súťaže tak, že ich môže splniť len jedno zariadenie na spaľovanie odpadu.

V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu ním disponuje iba košická spaľovňa firmy Kosit.

Predpokladaná hodnota zákazky je 26 400 000 eur aj s DPH.

Pes je zakopaný hneď v prvej podmienke uznesenia. Hovorí, že predmetom zákazky je "Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1".

Podľa zákona o odpadoch znamená skratka R1 "využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom".

Myslím si, že podmienky súťaže vie naplniť iba jediný dodávateľ.

Vyšachovaním ostatných firiem z hry nepôjde o skutočnú súťaž. Výsledkom môžu byť zbytočne zvýšené náklady na likvidáciu komunálneho odpadu.

Zvýšenie odhadujem o niekoľko stoviek eur pre priemernú prešovskú rodinu.

Príliš dlhá navrhovaná doba kontraktu, ktorá by podľa teórie mala viesť k výhodnejšej cene, pravdepodobne bude viesť k opaku a z Prešovčanov urobí rukojemníkov.

Za uznesenie o podmienkach hlasovalo 17 poslancov:

 1. Ján Ahlers (SIEŤ), klub LEPŠÍ PREŠOV
 2. Štefánia Andraščíková (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 3. Miroslav Benko (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 4. Rudolf Dupkala (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 5. Katarína Ďurčanská (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 6. Martin Ďurišin (SIEŤ), klub LEPŠÍ PREŠOV
 7. Juraj Hudáč (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 8. Marta Kollárová (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 9. Mikuláš Komanický (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 10. Jaroslava Kutajová (NEKA), klub LEPŠÍ PREŠOV
 11. Janette Langová (NEKA), nezaradená poslankyňa
 12. Martin Lipka (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 13. Ľudovít Malaga (SMER - SD), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 14. Martin Matejka (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 15. René Pucher (NEKA), klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
 16. Štefan Szidor (KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD), klub LEPŠÍ PREŠOV
 17. Zuzana Tkáčová (KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD), klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA

Spaľovanie odpadu a jeho energetické zhodnotenie, ako jediný možný spôsob likvidácie z množstva ďalších možností, vybralo bez akejkoľvek dostupnej analýzy mestské zastupiteľstvo schválením rámcových podkladov súťaže.

"Nesúťaž" prvý raz odhlasovali poslanci už v decembri

Prvý pokus obmedziť súťaž prebehol v decembri minulého roka. Vtedy ho ešte primátorka mesta Andrea Turčanová "stopla".

Už vtedy boli podmienky súťaže sformulované tak, že im vyhovovalo len zariadenie jedinej firmy.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 12. 2016 predložil poslanec (vtedy ešte aj viceprimátor) Martin Ďurišin materiál s názvom "Podmienky a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov".

Navrhoval rovnaké "Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1", teda výhradne v spaľovni odpadov.

Dĺžka kontraktu mala byť 14 rokov a predpokladaná cena zákazky okolo 36 miliónov eur.

Vážne argumenty pre takýto záver však v ním predloženom zverejnenom materiáli uvedené nie sú. Napísané dôvody nezaberajú ani jednu celú stranu a každý ich môže posúdiť sám.

Poslanec Juraj Hudáč doplnil návrh o formuláciu, aby primátorka mesta využila pre urýchlenie výsledku aj priame rokovacie konanie. V oficiálnom zverejnenom zvukovom zázname o tom poslanec Juraj Hudáč hovorí približne od 24. minúty.

Navrhol: "... aby sme sa pokúsili využiť ustanovenie paragrafu 81 zákona o verejnom obstarávaní, a to možnosti využitia priameho rokovacieho konania..."

Pomerne tesná väčšina poslancov podmienky v materiáli Martina Ďurišina, doplnené o pozmeňovací návrh Juraja Hudáča, hlasovaním schválila.

Primátorka mesta Andrea Turčanová však vtedy v decembri takéto podmienky "vetovala" a uznesenie nepodpísala.

V januári "nesúťaž" prešla, primátorka uznesenie podpísala

Proti januárovým podmienkam súťaže, ktoré sú však veľmi podobné a prakticky znemožňujú skutočnú súťaž, už primátorka svoje právo "veta" nevyužila.

Hlavný rozdiel oproti decembrovému uzneseniu bol v skrátení doby kontraktu zo 14-tich rokov na 10. Primerane sa znížila aj celková predpokladaná cena zákazky.

Podmienka spaľovania odpadu v spaľovni sa však nijako nezmenenila. Ostala pri predstave, že prešovský komunálny odpad musí zhorieť v košickej spaľovni odpadov.

Stihne mesto vykonať súťaž a podpísať zmluvu do konca apríla?

V uplynulých dňoch hrozilo mestu Prešov, že nebude mať kam vyvážať vyzbieraný odpad. V rýchlom slede sa okrem utorkového vyhlásenia súťaže na konzultanta na verejné obstarávanie uskutočnili aj ďalšie udalosti.

Dovtedajšia krátkodoba zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen totiž mala skončiť v stredu 15. 2. 2017.

Takže ešte v ten istý deň ráno mesto nemalo zazmluvnenú žiadnu odpadovú firmu. Situácia vyzerala tak, že od štvrtka 16. 2. 2017 by mesto nemalo komu voziť odpad. Hrozilo, že odpad sa na druhý deň začne hromadiť v kontajneroch.

Primátorka mesta a spoločnosť Marius Pedersen v stredu popoludní predlžili túto krátkodobú zmluvu na poslednú chvíľu dodatkom o päť dní - do 20. 2. 2017.

Na ďalší deň, vo štvrtok 16. 2. 2017 predpoludním, sa uskutočnila tzv. malá súťaž na krátkodobú likvidáciu odpadu cez elektronický kontraktačný systém (EKS).

Podľa zverejneného protokolu trvala presne jednu hodinu.

Hneď v prvej sekunde dala spoločnosť Marius Pedersen ponuku s cenou 230 868 eur aj s DPH. Ubehla takmer celá hodina, počas ktorej sa nedialo nič.

Štyri sekundy pred ukončením znížila spoločnosť Marius Pedersen svoju vlastnú ponuku na 201 168 eur.

Nikto iný sa tejto súťaže nezúčastnil, o čom svedčí verejný záznam v systéme EKS:

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/98221

Mesto tak našťastie v poslednej chvíli získalo odberateľa komunálneho odpadu na obdobie od 21. 2. 2017 do 30. 4. 2017. Odpadová kríza v ten deň nevznikla, jej hrozba sa iba odsunula na neskôr.

Prešovská radnica tak môže uložiť až 5 500 ton komunálneho odpadu za jednotkovú cenu 36,58 eura za tonu.

Mesto však tak, ako aj doteraz, musí odpad doviezť na svoje náklady na niektorú zo skládok, ktorú určí víťaz krátkodobej súťaže. Môže byť vzdialená až 80 kilometrov od centra Prešova.

Krátkodobá zmluva je zverejnená aj v centrálnom registri zmlúv, čiže dnes je už účinná:

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2817845

Megasúťaž sa však do konca apríla nedá stihnúť

Mesto v skutočnosti svoj hlavný problém nevyriešilo krátkodobou zmluvou so spoločnosťou Marius Pedersen. Iba problém odsunulo do apríla tohto roku.

Za taký krátky čas nie je možné stihnúť verejné obstarávanie na odpadovú megazákazku podľa podmienok, ktoré koncom januára schválilo mestské zastupiteľstvo.

Pritom úplne prvé uznesenie o tom, že o najvýhodnejšiu cenu likvidácie odpadu sa má súťažiť, rozhodlo na môj návrh mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2014. Času na úspešné dokončenie riadnej súťaže tak bolo viac než dosť.

Ako sa ukázalo, prešovská radnica ešte len dnes popoludní chce nájsť a vybrať konzultanta, ktorý komplexne zabezpečí celý proces verejného obstarávania.

Trojdňová lehota na predkladanie ponúk a zverejnenie výzvy na mestskej podstránke zrejme nezabezpečí pestrosť ponuky a tú najlepšiu kvalifikáciu.

Sám som zvedavý, koľko konzultantov sa prihlási a kto bude napokon tým, kto fakticky zabezpečí súťaž, sám vyberie namiesto radnice víťaza a mestu predloží zmluvu s víťazom na podpis.

Vzhľadom na okolnosti však možno povedať, že ani externé verejné obstarávanie nezmení nič na tom, že by sa malo súťažiť podľa podmienok, ktoré vyhovejú iba jednému subjektu.

Nič na tom nezmení ani možnosť, že dojem hry na súťaž môže predstierať účasť ďalších prepojených súťažiacich.

Trvanie súťaže môžu predlžiť, zrejme však bez zmeny výsledku, námietky prípadných ďalších uchádzačov. Sú však podmienkami dopredu vylúčení, hoci by mohli Prešovčanom ponúknuť výhodnejšie riešenie.

Kvôli rozhodnutiu ľudí, ktorých si Prešovčania zvolili, bude zrejme musieť prešovský odpad najmenej jedno desaťročie končiť v spaľovni odpadov.

Nech už bude smer cesty odpadu a smer platieb za neho akýkoľvek - smer vždy ukazuje na ten istý cieľ.

Na nevýhodné uznesenie, potvrdené hlasmi 17-tich prešovských poslancov, tak napokon môžu doslova "doplatiť" všetci Prešovčania.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...