Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali

V júni sa takmer stalo, že mestské zastupiteľstvo na základe manipulatívnych informácií predĺži nevýhodnú zmluvu o spracovaní odpadu o ďalších 18 rokov bez akejkoľvek súťaže.

 

Vo finančnom vyjadrení sa už dnes obyvatelia mesta a podnikatelia na nakladanie s odpadom cez poplatky skladaju sumou okolo 3,5 milióna eur každý rok (105 000 000 slovenských korún ročne, za 18 rokov takmer 2 miliardy starých korún).

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva tesne pred hlasovaním došlo k zvratu, keď zástanca schválenia nevýhodnej zmluvy, poslanec a zároveň podľa obchodného registra predseda predstavenstva mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., MUDr. Peter Klein, navrhol stiahnuť materiál o predĺžení zmluvy zo zasadnutia zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo pod ťarchou argumentov materiál stiahlo. Po tom, ako primátor napriek ústnemu vyhláseniu pred hlasovaním o stiahnutí nedal hlasovať o mojom alternatívnom návrhu na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, som návrh predniesol ešte raz o niekoľko hodín v bode s všeobecnou rozpravou.

Zastupiteľstvo sa s mojim návrhom stotožnilo a schválilo uznesenie, aby vznikla odborná pracovná skupina, k jej činnosti primátor prizval viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom, umožnil, aby sa na činnosti tejto skupiny podieľali a aby výstupom činnosti pracovnej skupiny boli podmienky pre verejnú súťaž.

Primátor uznesenie podpísal a poslal mi menovací dekrét "za člena odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi na území mesta".

Dozvedel som sa, že za poslancov boli do tejto pracovnej skupiny primátorom menovaní aj poslankyňa Svetlana Pavlovičová a poslanec Peter Klein.

V menovacom dekréte primátor uviedol, že zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočnia v priestoroch Mestského úradu v Prešove.

Primátor zvolal hneď prvé rokovanie pracovnej skupiny na 9. júla 2014 do kancelárie riaditeľa Technických služieb mesta Prešov, a. s., na Bajkalskú ulicu 33.

Tohto zasadnutia som sa nemohol zúčastniť kvôli vopred plánovanému pobytu v zahraničí, o čom som mestský úrad ešte v júni vopred písomne informoval.

Druhé rokovanie primátor zvolal na budúci týždeň, na pondelok 11. augusta 2014.

Napriek deklarovanému záujmu spoločností, podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, nemám informáciu o tom, že by boli informované o zasadnutiach pracovnej skupiny, hoci z uznesenia mestského zastupiteľstva vyplýva, že by mali byť a dokonca by sa na zasadnutiach pracovnej skupiny mali zúčastňovať.

Ich účasť, rovnako ako účasť ďalších odborníkov, ktorí k téme budú mať čo povedať, považujem za potrebnú a žiadúcu.

Ide mi o to, aby riešenie nakladania s opadom, ktoré Prešovčania a firmy v Prešove platia z poplatkov za odpad, bolo pre mesto a jeho obyvateľov dlhodobo výhodné a nie drahšie, ako musí byť.

K tomu je potrebné zvážiť všetky relevantné možnosti, mať čo najviac informácií, aby konečná inštancia, ktorou je mestské zastupiteľstvo, mohlo kvalifikovane a zodpovedne rozhodnúť, najlepšie po tom, ako o celej téme prebehne široká diskusia nielen v orgánoch mesta, ale aj vo verejnosti.

Viac informácií o schvaľovaní nevýhodnej zmluvy, s kópiami listín, záznamami a aj o pozadí mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s., nájdete v odkazoch na konci tejto stránky.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Uzemný plán mesta - jeden z najzávažnejších dokumentov sa ide meniť 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.