Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali

V júni sa takmer stalo, že mestské zastupiteľstvo na základe manipulatívnych informácií predĺži nevýhodnú zmluvu o spracovaní odpadu o ďalších 18 rokov bez akejkoľvek súťaže.

 

Vo finančnom vyjadrení sa už dnes obyvatelia mesta a podnikatelia na nakladanie s odpadom cez poplatky skladaju sumou okolo 3,5 milióna eur každý rok (105 000 000 slovenských korún ročne, za 18 rokov takmer 2 miliardy starých korún).

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva tesne pred hlasovaním došlo k zvratu, keď zástanca schválenia nevýhodnej zmluvy, poslanec a zároveň podľa obchodného registra predseda predstavenstva mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., MUDr. Peter Klein, navrhol stiahnuť materiál o predĺžení zmluvy zo zasadnutia zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo pod ťarchou argumentov materiál stiahlo. Po tom, ako primátor napriek ústnemu vyhláseniu pred hlasovaním o stiahnutí nedal hlasovať o mojom alternatívnom návrhu na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, som návrh predniesol ešte raz o niekoľko hodín v bode s všeobecnou rozpravou.

Zastupiteľstvo sa s mojim návrhom stotožnilo a schválilo uznesenie, aby vznikla odborná pracovná skupina, k jej činnosti primátor prizval viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom, umožnil, aby sa na činnosti tejto skupiny podieľali a aby výstupom činnosti pracovnej skupiny boli podmienky pre verejnú súťaž.

Primátor uznesenie podpísal a poslal mi menovací dekrét "za člena odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi na území mesta".

Dozvedel som sa, že za poslancov boli do tejto pracovnej skupiny primátorom menovaní aj poslankyňa Svetlana Pavlovičová a poslanec Peter Klein.

V menovacom dekréte primátor uviedol, že zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočnia v priestoroch Mestského úradu v Prešove.

Primátor zvolal hneď prvé rokovanie pracovnej skupiny na 9. júla 2014 do kancelárie riaditeľa Technických služieb mesta Prešov, a. s., na Bajkalskú ulicu 33.

Tohto zasadnutia som sa nemohol zúčastniť kvôli vopred plánovanému pobytu v zahraničí, o čom som mestský úrad ešte v júni vopred písomne informoval.

Druhé rokovanie primátor zvolal na budúci týždeň, na pondelok 11. augusta 2014.

Napriek deklarovanému záujmu spoločností, podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, nemám informáciu o tom, že by boli informované o zasadnutiach pracovnej skupiny, hoci z uznesenia mestského zastupiteľstva vyplýva, že by mali byť a dokonca by sa na zasadnutiach pracovnej skupiny mali zúčastňovať.

Ich účasť, rovnako ako účasť ďalších odborníkov, ktorí k téme budú mať čo povedať, považujem za potrebnú a žiadúcu.

Ide mi o to, aby riešenie nakladania s opadom, ktoré Prešovčania a firmy v Prešove platia z poplatkov za odpad, bolo pre mesto a jeho obyvateľov dlhodobo výhodné a nie drahšie, ako musí byť.

K tomu je potrebné zvážiť všetky relevantné možnosti, mať čo najviac informácií, aby konečná inštancia, ktorou je mestské zastupiteľstvo, mohlo kvalifikovane a zodpovedne rozhodnúť, najlepšie po tom, ako o celej téme prebehne široká diskusia nielen v orgánoch mesta, ale aj vo verejnosti.

Viac informácií o schvaľovaní nevýhodnej zmluvy, s kópiami listín, záznamami a aj o pozadí mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s., nájdete v odkazoch na konci tejto stránky.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Uzemný plán mesta - jeden z najzávažnejších dokumentov sa ide meniť 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...