Prešov má štúdiu na spoplatnenie parkovania na sídliskách

Na štúdiu bolo v rozpočte mesta vyčlenených 25 000 eur. Radnica ju dostala v decembri od bratislavskej parkovacej firmy EEI, s. r. o.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prostriedky na vypracovanie štúdie schválilo prešovské mestské zastupiteľstvo v máji minulého roku na návrh zástupcu primátorky Štefana Kužmu.

Primátorka mu zverila na radnici "rezort dopravy" a poverila ho vedením svojej poradnej skupiny pre dopravu.

Jedným z výstupov pracovnej skupiny bol nápad, aby mesto zverilo vypracovanie koncepcie riešenia statickej dopravy v Prešove nezávislej externej firme a vyhlo sa jej získaniu zaťaženými vlastnými kapacitami pracovníkov mestského úradu.

Verejné obstarávanie na prípravu a dodanie optimálneho návrhu riešenia problémov s parkovaním napokon vyhrala vo verejnej súťaži parkovacia spoločnosť EEI, s. r. o.

V súčasnosti prevádzkuje parkovanie v centrálnych zónach štyroch slovenských miest: Banská Bystrica, Košice, Vranov nad Topľou a Zvolen.

Z Prešova je známa výstavbou parkovísk na Sídlisku 3. Bez súhlasu zastupiteľstva jej bývalý primátor Pavel Hagyari udelil podpísaním zmluvy tesne pred voľbami v roku 2010 právo vybudovať parkoviská a spoplatniť parkovanie za 1 euro denne. Voči tomu sa vtedy zdvihla veľká vlna nespokojnosti a firma navonok prakticky rezignovala, ponechajúc svoje parkoviská na voľné parkovanie.

Na týchto parkoviskách sa dodnes neplatí a spoločnosť EEI sa snaží získať investované peniaze späť.

Viac som o tom informoval v mojom poslaneckom blogu už skôr. Odkaz nájdete na konci tohto textu.

Čo sa píše v navrhovanej koncepcii parkovania?

Koncepcia v úvode vychádza zo základnej tézy:

"Nástrojom trvalej organizácie dopravy v slovenskom legislatívnom prostredí je výlučne dopravné značenie a dopravné zariadenia.

Jediný účinný mechanizmus regulácie statickej dopravy v motoristicky vyspelom svete, je celoplošné spoplatnenie parkovania na riešenom území v čase zvýšeného dopravného zaťaženia.

Základný nástroj dopravnej regulácie je potom miera spoplatnenia a časových obmedzení."

V kapitole o cieľoch koncepcie je ako stratégia regulácie parkovania uvedené:

"Parkovanie vozidiel je regulované všade tam, kde existujú parkovacie deficity.

Prakticky je spoplatnené parkovanie na území celého mesta s výnimkou štvrtí individuálnej bytovej výstavby, ktoré nie sú poznačené dopravnou záťažou administratívno-hospodárskych centier v ich okolí."

Predpokladám, že parkovacia koncepcia by sa mala čoskoro stať predmetom diskusií v orgánoch mesta.

Je možné, že vyvolá rozsiahlu polemiku. Predpokladom na to, aby bola vecná a kvalifikovaná, je podrobné oboznámenie sa so štúdiou.

Ako riešili parkovaciu koncepciu v porovnateľných aglomeráciách?

Pre mesto Košice vypracovala parkovaciu koncepciu tak isto spoločnosť EEI v roku 2013. Košickí mestskí poslanci schválili rozšírenie spoplatnenia parkovania do "nárazníkových" zón okolo centrálnej mestskej zóny v júni minulého roka. Malo by začať platiť od 1. júla 2016.

Ako to napokon dopadne, sa uvidí, keďže pri schvaľovaní koncepcie zaznievali v košickom zastupiteľstve aj odmietavé hlasy.

V bratislavskej petržalke podpísal tiež v júni minulého roka tamojší starosta Vladimír Bajan koncesnú zmluvu so spoločnosťou EEI v predpokladanej hodnote 4 999 999 eur, čím sa tesne vyhol verejnému obstarávaniu.

Postup sa verejnosti nepáčil. Po silných protestoch Petržalčanov v októbri minulého roka radšej firma EEI sama od zmluvy s mestskou časťou odstúpila .

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...