Prešovčania prídu o zeleň v detskom parku na Masarykovej ulici. Investor žiada povoliť stavbu obchodných priestorov

Keďže mi nikto nechcel priamo povedať, čo sa chystá na pozemku bývalého tzv. Detského parku na Masarykovej ulici, požiadal som radnicu o informáciu oficiálne. Niekoľko dní mám k dispozícii odpoveď.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V oficiálnom liste sa píše, že dňa 22. 10. 2014 požiadal vlastník pozemku o vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Obchodné priestory - Masarykova ulica Prešov" na parcelách "KN-C č. 3902, 9789/1, 3794 a 9794".

Stavba má obsahovať 22 stavebných objektov a 4 prevádzkové súbory, píše sa v stanovisku radnice.

"Ústne konanie na predmetnú stavbu bolo zvolané na deň 9. 12. 2014 o 9.00 hod. a to formou verejnej vyhlášky", napísal riaditeľ stavebného úradu.

Pokračoval, že k tomuto investičnému projektu sa vyjadrili aj zástupcovia oddelenia hlavného architekta mesta a bol prerokovaný aj na zasadnutí výboru v mestskej časti číslo 4.

Podpísal primátor alebo primátorka územné rozhodnutie?

V polovici novembra si verejnosť naozaj všimla verejnú vyhlášku na elektronickej úradnej tabuli. Keďže dokumenty sa na elektronickej úradnej tabuli napriek mojim pripomienkam dodnes nearchivujú, neviem, či územné rozhodnutie bolo vydané. Ak nebolo, posúdenie celej stavby a rozhodnutie padlo na plecia novej primátorky mesta, ktorá sa funkcie ujala 15. 12. 2014.

Je veľký súbor obchodných budov v detskom parku vhodný?

Pozemok tzv. detského parku je v súkromných rukách. Napriek tomu je predmetom verejného záujmu a na mieste je otázka, či jeho likvidácia a zastavanie obchodnými budovami je vhodné.

Obyvatelia mesta v každých voľbách odovzdávajú svojim poslancom mimoriadne silnú právomoc. Je ňou rozhodovanie o územnom pláne.

Územný plán je oficiálny dokument, v ktorom poslanci do budúcnosti rozhodujú, aká výstavba je v ktorej časti mesta prípustná alebo neprípustná, a za akých podmienok.

Vyhlasuje sa ako všeobecne záväzným nariadením a je záväzný pre každého. Stavebný úrad je povinný rešpektovať vôľu samosprávy a nepovoliť stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom.

Čo hovorí o detskom parku územný plán?

Územný plán môžu poslanci v zásade kedykoľvek meniť. V praxi je s tým spojený istý byrokratický proces. Naviac, územný plán by sa nemal meniť pričasto a už vôbec nie z nejakého náhleho rozmaru, hoci aj to sa stáva.

Za každou jeho zmenou by mala byť premyslená koncepcia. Stavby a komunikácie, ktoré sú najprv iba naplánované v územnom pláne, sa totiž stanú po vybudovaní súčasťou mesta na desiatky až stovky rokov.

Naši predchodcovia zmenili územný plán na Masarykovej tak, že v hornej polovici detského parku už je prípustná výstavba.

Dolná polovica zatiaľ podľa plánu ostáva v pláne ako zeleň. V údajoch katastra vidieť, že k spodnej časti od parkoviska pri železničnom priecestí na Pavlovičovom námestí vedie parcela vo vlastníctve pravoslávnej cirkevnej obce, pričom v roku 2009 tam pribudlo vecné bremeno práva predchodu peši a autom na parcelu detského parku.

Čo urobí obrovská obchodná prevádzka s verejným priestorom na Masarykovej ulici?

Podľa oficiálneho stanoviska radnice sa majú stavebné objekty budúcich obchodných priestorov rozliehať aj na mestských pozemkoch. To sú tie spomínané parcely KN-C 9794 a 9798/1.

Ide o chodník od VÚB banky až po Bardejovský most a priľahlú zeleň.

Nemám k dispozícii podrobnú dokumentáciu. Mali ju zrejme k dispozícii bývalí poslanci výboru v mestskej časti č. 4 (slangovo tzv. Staré mesto).

Dá sa predpokladať, že ide o dopravné napojenie budúcich obchodných priestorov z komunikácie na Masarykovej ulici, približne oproti budove internátu elektrotechnickej priemyslovky a budovy bývalých "pozemných stavieb".

Obchodné priestory bude totiž potrebné zásobovať a je možné, že autami k nemu budú prichádzať aj kupujúci.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...