Prešovčania prídu o zeleň v detskom parku na Masarykovej ulici. Investor žiada povoliť stavbu obchodných priestorov

Keďže mi nikto nechcel priamo povedať, čo sa chystá na pozemku bývalého tzv. Detského parku na Masarykovej ulici, požiadal som radnicu o informáciu oficiálne. Niekoľko dní mám k dispozícii odpoveď.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V oficiálnom liste sa píše, že dňa 22. 10. 2014 požiadal vlastník pozemku o vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Obchodné priestory - Masarykova ulica Prešov" na parcelách "KN-C č. 3902, 9789/1, 3794 a 9794".

Stavba má obsahovať 22 stavebných objektov a 4 prevádzkové súbory, píše sa v stanovisku radnice.

"Ústne konanie na predmetnú stavbu bolo zvolané na deň 9. 12. 2014 o 9.00 hod. a to formou verejnej vyhlášky", napísal riaditeľ stavebného úradu.

Pokračoval, že k tomuto investičnému projektu sa vyjadrili aj zástupcovia oddelenia hlavného architekta mesta a bol prerokovaný aj na zasadnutí výboru v mestskej časti číslo 4.

Podpísal primátor alebo primátorka územné rozhodnutie?

V polovici novembra si verejnosť naozaj všimla verejnú vyhlášku na elektronickej úradnej tabuli. Keďže dokumenty sa na elektronickej úradnej tabuli napriek mojim pripomienkam dodnes nearchivujú, neviem, či územné rozhodnutie bolo vydané. Ak nebolo, posúdenie celej stavby a rozhodnutie padlo na plecia novej primátorky mesta, ktorá sa funkcie ujala 15. 12. 2014.

Je veľký súbor obchodných budov v detskom parku vhodný?

Pozemok tzv. detského parku je v súkromných rukách. Napriek tomu je predmetom verejného záujmu a na mieste je otázka, či jeho likvidácia a zastavanie obchodnými budovami je vhodné.

Obyvatelia mesta v každých voľbách odovzdávajú svojim poslancom mimoriadne silnú právomoc. Je ňou rozhodovanie o územnom pláne.

Územný plán je oficiálny dokument, v ktorom poslanci do budúcnosti rozhodujú, aká výstavba je v ktorej časti mesta prípustná alebo neprípustná, a za akých podmienok.

Vyhlasuje sa ako všeobecne záväzným nariadením a je záväzný pre každého. Stavebný úrad je povinný rešpektovať vôľu samosprávy a nepovoliť stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom.

Čo hovorí o detskom parku územný plán?

Územný plán môžu poslanci v zásade kedykoľvek meniť. V praxi je s tým spojený istý byrokratický proces. Naviac, územný plán by sa nemal meniť pričasto a už vôbec nie z nejakého náhleho rozmaru, hoci aj to sa stáva.

Za každou jeho zmenou by mala byť premyslená koncepcia. Stavby a komunikácie, ktoré sú najprv iba naplánované v územnom pláne, sa totiž stanú po vybudovaní súčasťou mesta na desiatky až stovky rokov.

Naši predchodcovia zmenili územný plán na Masarykovej tak, že v hornej polovici detského parku už je prípustná výstavba.

Dolná polovica zatiaľ podľa plánu ostáva v pláne ako zeleň. V údajoch katastra vidieť, že k spodnej časti od parkoviska pri železničnom priecestí na Pavlovičovom námestí vedie parcela vo vlastníctve pravoslávnej cirkevnej obce, pričom v roku 2009 tam pribudlo vecné bremeno práva predchodu peši a autom na parcelu detského parku.

Čo urobí obrovská obchodná prevádzka s verejným priestorom na Masarykovej ulici?

Podľa oficiálneho stanoviska radnice sa majú stavebné objekty budúcich obchodných priestorov rozliehať aj na mestských pozemkoch. To sú tie spomínané parcely KN-C 9794 a 9798/1.

Ide o chodník od VÚB banky až po Bardejovský most a priľahlú zeleň.

Nemám k dispozícii podrobnú dokumentáciu. Mali ju zrejme k dispozícii bývalí poslanci výboru v mestskej časti č. 4 (slangovo tzv. Staré mesto).

Dá sa predpokladať, že ide o dopravné napojenie budúcich obchodných priestorov z komunikácie na Masarykovej ulici, približne oproti budove internátu elektrotechnickej priemyslovky a budovy bývalých "pozemných stavieb".

Obchodné priestory bude totiž potrebné zásobovať a je možné, že autami k nemu budú prichádzať aj kupujúci.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.