Prešovčanom by mali spríjemniť cestovanie štyri nové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR

Na základe verejnej súťaže a následnej elektronickej aukcie by v týchto dňoch mali doraziť ďalšie objednané nové nízkopodlažné kĺbové trolejbusy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí predstavenstva dopravného podniku v pondelok bolo jednou z tém aj financovanie kúpy týchto vozidiel.

Financovanie bude z úveru, ktorý by mal splácať dopravný podnik zo svojich výnosov, nebude teda na tento účel nutná investičná dotácia zo strany Mesta Prešov, ako jediného akcionára podniku.

Ide o dlhodobý investičný úver z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít na Slovensku - MUNSEFF, s možnosťou získať nenávratný grant 10 až 20 percent z výšky úveru.

Štyri kĺbové trojebusy Škoda 31 Tr SOR by mali stáť spolu okolo 2 miliónov eur. Nenávratny grant by mohol svojim objemom pokryť úroky z úveru.

Keďže Dopravný podnik mesta Prešov je mestskou obchodnou spoločnosťou, prijatie úveru musí byť schválené v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona o majetku obcí.

Metské zastupiteľstvo schválilo kúpu štyroch trolejbusov uznesením č. 566/2010 zo dňa 28. 7. 2010.

Tri trolejbusy by mali byť cestujúcej verejnosti postupne odovzdané ešte pred vianocami, štvrtý v novom roku.

Ide o dlhý, kĺbový, nízkopodlažný trojebus. Výška nástupnej hrany je 32 centimetrov, umožňuje pohodlný nástup cestujúcich.

Karoséria sa dokonca pomocou funkcie "kneeling" dokáže nakloniť až ku hrane chodníka.

Jeden tolejbus Škoda 31 Tr SOR je už v Prešove, spočiatku jazdil v skušobnej prevádzke, aby získal homologizáciu od dráhového úradu, keďže takýto typ trolejbusov ešte na Slovensku predtým nejazdil.

Fotografie z putovania tohto prvého trojebusu Škoda 31 Tr SOR z Plzne do Prešova si môžete pozrieť v galérii na stránke, ktorej odkaz nájdete na konci tohto textu, spolu so zaujímavými technickými informáciami o týchto moderných trolejbusoch.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...