Prešovčanov čaká ďalší poplatok, nepoteší ich dvakrát

Nový zákon o odpadoch zaviedol aj nové povinnosti. Prešovská radnica kvôli nim navrhuje zavedenie nového poplatku.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Za všetko môže tento paragraf zákona o odpadoch (§ 81 ods. 20):

Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Podľa § 80 ods. 8 zákona o odpadoch (definícia množstvového zberu):

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.

Keď dnes potrebujete zlikvidovať tzv. drobný stavebný odpad, do objemu jedného kubického metra ročne na obyvateľa ho môžete doviesť zadarmo na jeden zo zberných dvorov technických služieb. Ročne ho takto dovezú obyvatelia celkovo vyše 2 000 ton.

Ide napríklad o zvyšky kachličiek, vyburané murivo pri prerábkach bytových jadier a podobne. To sú tí ľudia, ktorí s prívesnými vozíkmi chodia buď na Bajkalskú alebo Jesennú ulicu.

Po novom bude musieť byť zavedený množstvový zber. To znamená, že poplatok za takýto odpad musí byť stanovený za merateľnú jednotku.

V tomto prípade je to za 1 kg a sadzba je 0,068 eura. Za sto kíl je to 6,80 eura.

Návrh z radnice si to predstavuje tak, že na zbernom dvore po odvážení dostanete papier a po vykládke pôjdete zaplatiť za odpad buď osobne do pokladne na mestský úrad, alebo poštou, prípadne prevodom na účet mesta.

Dosť ťažkopádne, čo poviete?

Vážnym vedľajším efektom, ktorý sa dá predvídať je to, že v meste nám asi pribudnú nelegálne skládky. Mnohých ľudí toto celé jednoducho môže odradiť.

Myslím si, že likvidácia sto kíl odpadu z čiernej skládky bude stáť mnohonásobne viac, ako tých 6,80 eura.

Aj preto som tak, ako mohol ktokoľvek, podal tzv. pripomienku verejnosti.

Zavedenie nového poplatku vôbec nezníži doterajší poplatok za komunálny odpad, hoci doposiaľ bola likvidácia stavebného odpadu do 1 kubického metra zahrnutá v poplatku za komunálny odpad. Čo je asi za tým, o tom píšem nižšie.

Ide o poplatok niečo vyše 19 eur na osobu a rok.

Doposiaľ, keď sme zaplatili tých 19 eur za rok a doviezli na zberný dvor 200 kg drobného stavebného odpadu (áno, pri niektorých prerábkach a opravách naozaj aj v domácnostiach vzniká takéhoto odpadu dosť), nič viac nebolo potrebné platiť. Odovzdanie stavebného odpadu bolo do toho jedného kubíka ročne zadarmo.

Po novom, k ročnému poplatku 19 eur sa ešte pripočíta ďalších 13,60 eur, ktoré bude treba zaplatiť osobitne za tých 200 kg odpadu. Pokiaľ žiadny odpad na zberný dvor neodveziete (a mnohí to nerobia, lebo napríklad taký odpad nemajú, lebo nič neprerábajú), tak samozrejme poplatok za stavebný odpad nebudete mať platiť za čo.

Faktom však je, že ak sa na to budeme chcieť zlostiť, zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu prikazuje zákon.

Ono to má svoju logiku, v zahraničí sa to tak prirodzene deje, nás to dobehlo až teraz.

S odpadmi však máme väčší problém

S nákladmi na odpad však máme v meste ešte jeden väčší problém.

Z vyrúbených poplatkov za odpad, aj keby zaplatili všetci, čo majú, sa ani zďaleka nevyberie toľko peňazí, koľko sú platby za zber a likvidáciu odpadu v meste.

V skutočnosti sa za odpad platí toľko, že za odpad sa musí doplatiť z "iných peňazí", než z tých, ktoré všetci zaplatíme v poplatku za komunálny odpad.

Tie "ďalšie" peniaze samozrejme nepadajú z neba. Ich objem je rovný približne tomu, čo fyzické osoby zaplatia za daň z nehnuteľností v meste.

Aj o tom je moja pripomienka, konkrétne čísla sú na jej poslednej strane.

Aj tento návrh nariadenia mohol ktokoľvek pripomienkovať. Keďže ste sa ma mnohí pýtali, ako sa to robí, pripravil som stručný návod. Je v jednom z článkov nižšie.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Ako pripomienkovať návrh nariadenia mesta (VZN)? Má pripomienkovanie zmysel? 

Preferencia MHD v Prešove. Iné mestá nás predbehli 

Ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad, čierna skládka)  

Na sídliskách chcem polopodzemné kontajnery na odpad 

Pýtate sa na dlh mesta Prešov. Zdrvujúca splátka je odsunutá na koniec roka 2018 

Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Príklad, ako môže fungovať separácia odpadu, ani som nemusel chodiť ďaleko 

Ako funguje separačný dvor? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Pripomienkoval som nariadenie o poplatkoch za odpad 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností 

Sprísni sa ochrana prekladiska komunálneho odpadu na Vydumanci a Cemjate 

Poslanecký prieskum prekladiska komunálneho odpadu na Cemjate 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.