Prešovu končí už v stredu zmluva na komunálny odpad. Riešenie zatiaľ nemá. Hrozí kolaps

Zmluva na likvidáciu prešovského komunálneho odpadu končí o tri dni - 15. februára 2017. Posledný pokus o uzatvorenie riadnej zmluvy skončil vo štvrtok neúspechom. "Košom" dali radnici nečakane všetky odpadové firmy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva v stredu 8. 2. 2017 som vyzval radnicu, aby ma informovala o riešení hroziacej krízovej situácie.

Hrozba nevznikla náhle a ani neočakávane. Dala sa predvídať, ako súčasť boja odpadových skupín o mimoriadne lukratívnu dlhodobú zákazku v treťom najväčšom meste krajiny.

Boj o získanie prešovského odpadu sa v zastupiteľstve verejne začal už v júni 2014 neúspešným pokusom bývalého primátora Pavla Hagyariho o predĺženie vtedajšej zmluvy so spoločnosťou Ozón Hanušovce o ďalších 18 rokov až do roku 2032 bez súťaže.

Zastupiteľstvo napokon cúvlo a namiesto návrhu exprimátora Pavla Hagyariho schválilo môj návrh, aby sa uskutočnila riadna verejná súťaž.

Ani po vyše dva a pol roku sa prešovskej radnici nepodarilo úspešne ukončiť verejnú súťaž.

Na vytvorenie podmienok verejnej súťaže bolo počas vyše dvojročného obdobia vytvorených postupne niekoľko pracovných skupín. Druhá z nich v poradí, ktorú už menovala súčasná primátorka Andrea Turčanová, pripravila podmienky verejnej súťaže.

Súťaž sa uskutočnila, no po námietke jej výsledok zrušila Rada Úradu pre verejné obstarávanie.

Druhú súťaž zrušila primátorka po otvorení obálok s cenovými ponukami.

Dlhodobá zmluva vypršala bez vyriešenia, čo ďalej

Dlhodobá zmluva na likvidáciu komunálneho odpadu s predchádzajúcou spoločnosťou Ozón Hanušovce tak napokon skončila k zmluvne dohodnutému termínu dňa 31. augusta 2016, po dvadsiatich rokoch od jej podpísania.

Odvtedy prešovská radnica vysúťažila dve krátkodobé zmluvy cez štátny elektronický kontraktačný systém (EKS). Víťazom sa v obidvoch prípadoch stala trenčianska spoločnosť Marius Pedersen.

Krátkodobé súťaže mali preklenúť čas do vysúťaženia dlhodobého kontraktu s budúcim odberateľom komunálneho odpadu.

Reťaz krátkodobých zmlúv sa náhle prerušila

Prvá krátkodobá zmluva na likvidáciu 5 000 ton komunálneho odpadu bola uzatvorená na obdobie od 1. septembra 2016 do 9. novembra 2016. Hodnota zákazky bola 197 880 eur aj s DPH (t. j. 39,58 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

Druhá krátkodobá zmluva na likvidáciu 6 550 ton je uzatvorená na obdobie od 10. novembra 2016 do 15. februára 2017, čo je dátum najbližšej stredy.

Hodnota zákazky je 241 931 eur aj s DPH (t. j. 36,94 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

V mojom minulotýždňovom vystúpení som vyzval primátorku a riaditeľa mestských technických služieb, aby odpovedali na otázku, kam sa bude vyvážať odpad od 16. februára.

Najprv sa ujal slova riaditeľ technických služieb Milan Tóth, po ňom primátorka Andrea Turčanová.

Milan Tóth: "My sme zodpovední podľa zmluvy (s mestom, pozn. autora) primárne za zber a zvoz komunálneho odpadu. Sme mestu nápomocní a komunikujeme túto záležitosť, pretože nás sa týka, kde bude miesto odovzdania komunálneho odpadu - pretože s tým sú spojené náklady, menšie alebo väčšie, podľa toho, ako ďaleko bude miesto odovzdania komunálneho odpadu. Pokiaľ mám informácie, je otvorené ďalšie kolo EKS. V prípade, že to EKS nebude úspešné, budú musieť povedať experti na verejné obstarávanie, či bude vhodné situáciu riešiť priamym rokovacím konaním. To si ja netrúfam povedať. Ak nás mesto poverí nejakou úlohou, môžeme zvážiť, aký rámec vieme z pohľadu legislatívy naplniť."

Andrea Turčanová: "Bola otázka, čo robí radnica. Radnica vyhlasuje súťaž cez EKS. Zajtra do deviatej hodiny sa môžu dávať ponuky. Zároveň (radnica, pozn. autora) pripravuje súťaž podľa schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva."

V stredu večer sa primátorka spoliehala, že aj po tretí krát sa cez kontraktačný systém niekto prihlási, dá mestu ponuku, automatizovaný kontraktačný systém s ním uzatvorí zmluvu a mesto bude mať kam vyvážať komunálny odpad do 30. apríla 2017 v objeme 5 500 ton za najviac 208 900 eur bez DPH (250 680 eur, t. j. 45,58 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

Do súťaže sa neprihlásil nikto

Vo štvrtok o desiatej hodine ráno prebehla automatizovaná súťaž v elektronickom kontraktačnom systéme. Ponuku však nedal nikto z vyše stovky oslovených dodávateľov. O minútu neskôr kontraktačný systém súťaž automaticky zrušil ako neúspešnú.

Priebeh celej súťaže je zverejnený v kontraktačnom systéme na adrese https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/96946

V zozname oslovených dodávateľov figurujú nielen dlhoročný minulý partner mesta Ozón Hanušovce a súčasný partner mesta Marius Pedersen, ale aj košická spoločnosť Kosit, ktorá má najbližšiu spaľovňu.

Megazákazka

V okolí je to jediná spaľovňa, ktorá vyhovuje podmienkam dlhodobej súťaže, ako ich schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25. januára 2017.

Predpokladaná hodnota desaťročnej odpadovej megazákazky je 26 400 000 eur aj s DPH.

Pes je zakopaný hneď v prvej podmienke uznesenia. Hovorí, že predmetom zákazky je "Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1".

Podľa zákona o odpadoch znamená skratka R1 "využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom". Takýto jediný možný spôsob stanovilo mestské zastupiteľstvo v rámcových podkladoch súťaže.

V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu ním disponuje iba košická spaľovňa.

Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov.

Aktuálny stav

Krátkodobým vážnym problémom je teraz situácia v uliciach mesta od 16. februára, keďže mesto v tomto okamihu nemá s nikým uzatvorenú zmluvu ani iný vzťah na likvidáciu komunálneho odpadu.

V piatok som sa preto o celú vec zaujímal. Riešenie vzniknutej situácie sa ešte len hľadalo.

Hrozí Prešovu krízová situácia?

Ak sa do stredy večera nenájde v blízkom okolí nejaká spoločnosť, ochotná prijať prešovský komunálny odpad, vozidlá prešovských technických služieb nebudú môcť od štvrtka zvážať odpad zo sídlisk a od rodinných domov.

Ak sa aj niekto nájde, zaujímavou otázkou bude vyjednanie ceny, pretože v tomto prípade už nepôjde o súťaž.

Zaujímavé bude aj trvanie takého narýchlo dohodnutého kontraktu. Primátorka mesta bude musieť dobre zvážiť, čo a ako podpíše, aby mesto neporušilo súťažnú legislatívu a neriskovalo pokutu. Ak to bude len ďalší krátkodobý preklenovací vzťah, problém sa tým nevyrieši, len na čas odsunie.

Ak sa doslova v priebehu najbližších desiatok hodín taká spoločnosť nenájde, môže hroziť vzhľadom na logistické závislosti a prísnu odpadovú legislatívu, že sa odpadová kríza začne v prvých lokalitách obytnej zástavby prejavovať o ďalších niekoľko desiatok hodín, ako problém s preplnenosťou smetných nádob.

Odpad sa bude hromadiť po zemi a návrat do normálneho stavu bude dlhší a podstatne drahší.

Prešovčanom hrozí, že prvý krát pocítia na vlastnej koži dôsledky neľútostného boja o lukratívny odpadový biznis, v ktorom sa môžu stať rukojemníkmi.

Finále bez záujmu médií a verejnosti

Finále boja o prešovský odpad prebieha mimo záujmu médií a bez kontroly verejnosti.

Prvý decembrový pokus väčšiny poslancov znemožniť riadnu súťaž primátorka vetovala nepodpísaním uznesenia.

Druhý januárový pokus poslancov o schválenie súťažných podmienok s jediným skutočným súťažiacim bol úspešný, primátorka sa pod ich uznesenie podpísala.

Stačil z papiera prečítaný poslanecký návrh. Chýbajúca dôvodová správa nikomu z hlasujúcich nechýbala.

Ide pritom o najväčšiu prešovskú komunálnu zákazku tisícročia.

Jej predraženie môže zbytočne vytiahnuť z rodinných rozpočtov prešovských domácností stovky eur a vytvoriť nevýhodný záväzok do príliš dlhej budúcnosti.

(Informácie k ďalším odpadovým kauzám prešovskej radnice z minulosti, nájdete nižšie.)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...