Pri bytovke vyrúbali strom, obyvatelia si vydýchli

Obyvatelia bytoviek na ulici Marka Čulena sa už dlhodobo snažia o to, aby dosiahli výrub stromov v blízkosti ich okien.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pri mojej dnešnej obchôdzke po uliciach našej mestskej časti zmluvná firma mesta práve orezávala konáre stromu na tejto ulici.

Keď som cez to isté miesto prechádzal o niekoľko hodín, zo stromu už ostal iba pahýľ, ktorý robotníci odstraňovali.

Podobných problematických miest je na našich sídliskách viac. Stromčeky zasadené pred desaťročiami sú dnes veľkými stromami a presahujú bytovky. Konáre sa tlačia do okien, líste a ihličie zostáva na strechách, kde komplikuje odtok vody pri dažďoch. Rastú aj obavy z poškodenia bytoviek v prípade, že strom poškodí napríklad vietor.

Situácia má citlivé riešenie, hoci nie vždy sa tak deje podľa predstáv obyvateľov bytoviek. Každý strom si totiž zaslúži ochranu.

Rastie totiž desaťročia a nie je v ľudských možnostiach tento prírodný proces urýchliť. No jeho odstránenie je vecou niekoľkých hodín. Strom sa sám nevie brániť. Svojou prítomnosťou zútulňuje prostredie, vytvára tieň, zmierňuje výkyvy teploty a dotvára mikroklímu pre obyvateľov bytoviek a aj chodcov.

V našom meste preto platí úzus, že každý "konflikt" medzi stromom a obyvateľmi bytovky sa posudzuje individuálne v tzv. výrubovom konaní na základe písomnej žiadosti.

Podanie žiadosti zjednodušuje tlačivo formulára na internetovej stránke nášho mesta.

Je nepísanou dohodou, že takúto žiadosť musia na úrad podať samotní občania, v tomto ich poslanci nezastúpia. Dôvodom je aj to, aby taká citlivá vec, akou je výrob stromu, vychádzala najlepšie z vôle obyvateľov, ktorých sa najviac dotkne.

Keďže strom je, obrazne povedané, nás všetkých - oznámenie o začatí každého výrubového konania sa zverejňuje na internetovej úradnej tabuli nášho mesta a ktokoľvek, kto sa cíti podanou žiadosťou o výrub dotknutý, sa v povoľovacom konaní môže vyjadriť.

Definitívne rozhodnutie má však v rukách úrad. Viem, že panuje drobná nespokojnosť s tým, že úrad mnohé žiadosti o výrub zamietne. Aj kvôli tomu však môžeme byť hrdí na to, že naše staršie sídliská majú pomerne príjemný charakter práve vďaka zeleni.

No na druhej strane, po citlivom posúdení v individuálnych prípadoch úrad výrub povolí. Tak, ako napríklad dnes na ulici Marka Čulena.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...