Priebeh stretnutia s riaditeľkou Technických služieb mesta Prešov

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dnes som stretol s pani Ing. Andreou Marcinkovou, výkonnou riaditeľkou spoločnosti Technické služby mesta Prešov. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy mňa a ešte jedného poslanca mestského zastupiteľstva.

Technické služby mesta Prešov, a. s. je akciová spoločnosť so 100-percentou majetkovou účasťou mesta Prešov.

Náplňou podnikateľskej činnosti je najmä:

 • zabezpečovanie odpadového hospodárstva mesta,
 • všeobecná údržba (detských ihrísk, lavičiek, pieskovísk, prameňov atď., viď webová stránka spoločnosti),
 • prevádzka trhovísk,
 • pohrebné a cintorínske služby,
 • komplexné obhospodarovanie mestských lesov.

Toto úvodné stretnutie sa venovalo najprv najmä všeobecným témam:

 • princíp, perspektíva a okolnosti zabezpečovania nakladania s komunálnym odpadom,
 • procesy a spolupráca s mestským úradom pri zabezpečovaní poskytovania verejnoprospešných služieb zo strany technických služieb,
 • situácia okolo nedostatku nových hrobových miest na metských cintorínoch,
 • situácia v oblasti správy mestských lesov.

Čo sa týka konkrétnych podnetov na zlepšenie, v závere sme s pani riaditeľkou:

 • Predbežne prerokovali podnety a návrhy na zlepšenie dostupnosti veľkoobjemových kontajnerov (VOK) pre obyvateľov našej mestskej časti počas jarného a jesenného upratovania. Výsledkom by malo byť umiestnenie kontajnerov aj na iných miestach obvodu, najmä na miestach, kde v minulosti kontajnery nebývali. Doterajší princíp určovania ich rozmiestňovania je pomerne nepružný a tak sú zatiaľ veľmi dôležité konkrétne požiadavky od nás občanov, prednesené v dostatočnom predstihu.
   
 • Venovali sme sa aj zberu separovaného a biologického odpadu. Čo sa týka trávy a konárov (ale samozrejme aj iného separovaného odpadu), ich zber je zabezpečovaný podľa separačného kalendára, ktorý je v tomto čase už zverejnený na webovej stránke technických služieb a mal by byť v decembri doručovaný do každej domácnosti v rodinných domoch.

  Lístie zo stromov, ako odpad, v súčasnosti nie je recyklované a ani inak zhodnocované a skládkuje sa spoločne s komunálnym odpadom, takže je možné ho zmiešať s komunálnym odpadom priamo v zbernej nádobe hneď u vás doma.

Pripomínam, že existuje bezplatná infolinka technických služieb - miesto pre Vaše otázky, pripomienky či návrhy. Volať môžete na číslo 0800 500 012.

Najbližším pravidelným miestom, kde sa môžeme stretnúť, bude ustanovujúce zasadnutie výboru mestskej časti č. 2 vo štvrtok 13. januára 2011 od 17.00 v zasadačke tenisového klubu na Nábrežnej ulici.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...