Priebeh zasadnutia komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie zo dňa 2. 8. 2011 očami poslanca

Jednou z viacerých tém zasadnutia komisie bol zámer zmeniť územný plán mesta, ktorý sa môže dotknúť aj obyvateľov lokality Sídliska 2, oblasti za Kalváriou a časti smerom k Borkútu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Územný plán mesta

Územný plán mesta je veľmi dôležitý dokument a dotýka sa každého obyvateľa. Paradoxné je, že sa o neho obyvatelia zaujímajú veľmi málo, hoci jeho dôsledky na vlastnej koži potom zažívajú každý deň.

Ak vás to zaujíma trochu viac, pozrite si nižšie článok s názvom „Čo je to územný plán?“.

V komisii som k územnému plánu navrhol dve veci:

Terchovská ulica

Navrhol som, aby sme pri zmene územného plánu využili možnosť definovať kľúčové budúce komunikačné tepny v meste tam, kde predpokladáme rozvoj individuálnej bytovej výstavby (laicky povedané: rodinné domy).

Vznikol by tak zaväzný plán siete takýchto budúcich ciest, pričom by sme zadefinovali ich parametre. Čiže to, aké majú byť široké, či majú mať chodník a podobne. To preto, aby v budúcnosti, keď pribudnú rodinné domy, nebol problém patrične posilniť cesty, po ktorých bude v budúcnosti prechádzať viac áut, budú tam chodci, bude tam premávať verejná doprava.

Parametre by mali byť zadefinované tak, aby sa z nich dala určiť úroveň budúcej uličnej čiary.

Ako pilotnú komunikáciu som na komisii prezentoval Terchovskú ulicu a jej okolie, ktoré predstavuje priestor, kde predpokladám jej rozvoj o nové rodinné domy a rekonštrukcie doterajších. Užiť by si ho však mali aj „starousadlíci“.

Samozrejme, keďže územný plán je pre celé mesto, pozrieme sa v komisii na túto problematiku aj v iných lokalitách mesta.

Členovia komisie sa po diskusii s týmto názorom stotožnili.

Pre rozvoj lokality okolo Terchovskej ulice je toto kľúčová vec, pretože doteraz bola vždy výhovorka, že kým nebude jasné, čo s Terchovskou ulicou, tak sa nedá nič robiť.

Snažím sa o to aj za cenu, že asi za to pochvalu nedostanem, lebo je to pre niekoho len „papier“. Ale nejako to rozťať musíme. Územný plán ešte nerieši financovanie, ale je nevyhnutným predpokladom.

V novembri som mimochodom na túto principiálnu tému napísal článok do volebných novín s názvom „Budeme sa v Prešove cítiť ako Bratislavčania?“ Môžete si ho nájsť na internete alebo aj v jednom z odkazov na konci tohto textu, aby som sa nemusel opakovať, keď stačí len kliknúť.

Cyklotrasy

Navrhol som tiež, aby v prípade zmeny územného plánu, vznikla aj ucelená koncepcia cyklistických trás na území celého mesta, ktorá bude mať hlavu a pätu, trasy budú na seba nadväzovať a mať logiku.

Členovia komisie sa po diskusii s týmto názorom tiež stotožnili.

Cyklotrasy sú pre našu mestskú časť zaujímavé preto, že je to časť, ktorá ponúka Prešovčanom najvyšší potenciál trávenia voľného času. Sú tu mestské lesy, časti mesta z vidieckym charakterom, rieka, športoviská, Borkút, Kvašná voda a pod. Myslím, že je prospešné uvažovať, ako tieto časti prepojiť s iným časťami mesta cyklotrasami.

Cyklotrasy zároveň uľahčujú pohyb po našej štvrti aj jej obyvateľom a často sú súčasťou iných komunikácií, takže v optimálnom prípade sa zabije niekoľko múch jednou ranou.

Záplavové územia

Diskusia bola aj o povinnosti mesta vyznačiť záplavové územia. Vodohospodári o to radnicu už požiadali. Záplavová mapa bola zverejnená na internetovej stránke mesta a jej kópiu si môžete zobraziť cez jeden z odkazov nižšie.

Práce na územnom pláne sa posunú

Dohodli sme sa, že spustenie zmien územného plánu ešte nejaký mesiac - dva posunieme a najprv sa povenujeme zjednoteniu názoru v rámci komisie na uvedené témy.

Chcem vás poprosiť, ak máte k tomu akékoľvek podnety, aby ste sledovali zverejňované informácie k územnému plánu (napríklad na elektronickej úradnej tabuli) a tiež informácie na rokovanie komisie pre územný plán.

Ak v nich narazíte na čokoľvek, čo vo vás vyvolá potrebu reagovať, reagujte a môžete mi vašu reakciu dať na vedomie, prípadne ma v tejto veci osloviť ako poslanca či člena komisie. Najlepšie na zasadnutí výboru mestskej časti, ale ak sa to nepodarí, tak aj iným spôsobom.

Vždy najlepšie VOPRED! Po rozhodnutí sa už veci niekedy nedajú rýchlo ovplyvniť.

Wilec hôrka

Zaoberali sme sa návrhom riešenia stekajúcej vody na ulici pod Wilec hôrkou, ktorá nenápadne ničí cestnú komunikáciu, svah a širšie okolie. Riešením by mal byť odvodňovací rigol. Z informácií, ktoré som dostal k dispozícii som usúdil, že je vhodné tento zámer podporiť. Podotýkam však, že zatiaľ neexistuje projektová dokumentácia a o definitívnom áno či nie rozhodnú všetci poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Protihluková stena okolo trate

V materiáli o stavebných aktivitách v meste ma okrem iných zaujal zámer vybudovať protihlukovú stenu okolo železničnej trate na Pavlovičovom námestí.
Mnohí z nás to tam poznajú, ak si skracujete cestu od univerzity ku sporiteľni.

Podľa informácie by stena mala byť betónová, na východnej strane trate. Aby nevyzerala ako päsť na oko, tak s popínavými rastlinami. Malo by to byť súčasťou pilotného projektu opatrení železníc proti hluku.

Výstavbu steny platia železnice, je to ich zámer, takže nás môže tešiť, že sa rozhodli práve pre Prešov, lebo sa mohli rozhodnúť aj inak.

Ak vás téma hluku v meste zaujíma viac, našiel som niekoľko článkov na túto tému a prečítať si ich môžete v odkazoch na konci tohto textu.

Rôzne

V časti „Rôzne“ som požiadal o prípravu informácie o aktuálnom stave zámeru vybudovania obratiska MHD na Terchovskej ulici. Mala by byť predložená na niektoré ďalšie zasadnutie komisie.

Ďalšie materiály, ktoré o ktorých sme rokovali, si môžete pozrieť aj sami na stránke komisie. Po spracovaní a podpísaní zápisnice je možné si pozrieť aj zápisnicu a uznesenia.

Včera mi došla pozvánka na mimoriadne výjazdové zasadnutie komisie, na ktorom sa spolu s členmi komisie, ktorí nebudú na dovolenkách, pôjdeme zaoberať stavom rekonštrukcie základnej školy na ulici Čs. armády na Sídlisku 2.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.