Priecestie na Levočskej v Prešove sa bude prerábať. Stavebné povolenie dostal aj nový most cez Torysu

K dispozícii na stiahnutie je aj situačný výkres celej úpravy križovatky a priľahlých komunikácií Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný úrad v Prešove vydal 17. februára 2017 stavebné povolenie na rozšírenie tejto jednej z najzaťaženejších križovatiek v Prešove.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj dobudovanie ďalšieho mosta cez rieku Torysu. Výsledkom bude úplná štvorprúdová komunikácia a širšie chodníky pre chodcov.

Dnes je komunikácia cez most iba trojprúdová a tvorí jedno z mnohých úzkych miest v prešovskej doprave v trase Poprad - Vranov nad Topľou.

Ten patrí v meste k najviac vyťaženému koridoru tranzitnej dopravy z východu na západ.

K rozšíreniu komunikácie na štyri pruhy samozrejme dôjde aj cez železničné priecestie na Levočskej ulici.

Levočskú ulicu pretína jednokoľajová trať Prešov - Plaveč.

Investorom celej stavby je Slovenská správa ciest.

Prešovská radnica s touto stavbou nemá nič spoločné, keďže komunikáciu, ako cestu 1. triedy, spravuje štát a nie samospráva.

2 a pol roka na takú stavbu bude pridlho

Okresný úrad stanovil v podmienkach stavebného povolenia predpokladaný termín začatia výstavby na august 2017, stavebné práce by mali byť ukončené po takmer 2,5 roku v decembri 2019.

Takéto trvanie považujem vzhľadom na rozsah a náročnosť prác za príliš dlhé. Opakujem, ide o práce na jednej z najviac dopravne zaťažených komunikácií v Prešove.

Prešovčania si tak kvôli výstavbe nevydýchnu od vyvolaných zápch zrejme ani ďalšie tri roky.

Chcem veriť, že v predstihu sa začne budovať najprv paralelný most a k obmedzeniu dopravy dôjde až neskôr na nevyhnutne krátku dobu.

Podľa dávnejších informácií by stavebný dvor celej stavby mal byť v priestore pred hadzanárskou halou smerom ku komunikácii, pred bytovkami na Obrancov mieru.

V súčasnosti prebieha ešte povoľovacie konanie na úpravu trolejbusovej trate.

K dispozícii je situačná výkresová dokumentácia stavby, ktorú si môžete stiahnuť, ako súčasť konania o povolení úpravy trolejbusovej trate - viď "Ďalšie odkazy" úplne dole.

V križovatke pribudnú ďalšie jazdné pruhy.

Nový most má vyrásť južne od súčasného, v smere toku rieky Torysa od neho. Negatívnym dôsledkom bude priblíženie komunikácie bližšie k bytovkám na Levočskej ulici pri železničnom priecestí.

Protihluková bariéra, zaslepenie ulíc

Podľa výkresovej dokumentácie je v tom mieste navrhnutá protihluková bariéra.

Výkres ukazuje, že dôjde aj ku zaslepeniu dvoch ulíc - Jazdecká ulica a Urbánková ulica.

Prešovskí motoristi tak prídu o šikovné skratky, ktoré v určitých smeroch odbremeňovali iné ulice.

Obyvateľov ulice Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou nepoteší, že po dokončení dnes budovanej komunikácie od kruhového objazdu pri ZVL na Košickej ulicu až po mestskú halu (Pražská ulica) sa táto nová komunikácia spolu s Levočskou ulicou stane výhodnejšou pre vodičov v smere Sabinov - Košice, keďže na nej bude najmenej svetelne riadených križovatiek.

Zmena návykov vodičov zrejme zmení využívanie Vajanského ulice v neprospech ulice Obrancov mieru. Ako presne, to ukáže až budúcnosť a aktuálny stav dopravy v čase dokončenia viacerých dopravných stavieb, ktoré sú na území Prešova rozostavané.

Cyklocesta bude pod mostom

Projektanti rekonštrukcie využili skutočnosť, že výška hladiny v Toryse je väčšinou nízka. Cyklocestu okolo Torysy v projekte vedú na okraji koryta popod obidva mosty - súčasný starý a navrhovaný nový.

Pre cyklistov je toto riešenie spojenia Sídliska III a Sídliska II veľkým prínosom, nebude už nutné zachádzať po chodníkoch až na križovatku a tam čakať s chodcami na zelenú.

Riešenie môže každému cyklistovi ušetriť pri jazde aj niekoľko minút. Nehovoriac o získaní pocitu lepšej bezpečnosti, keďže križovanie frekventovanej cestnej komunikácie s chodníkom hore a cyklocesty dole, má byť mimoúrovňové.

V prípade zvýšenej hladiny sa zrejme chodník bude uzatvárať a po opadnutí hladiny a vyčistení od nánosov bahna opäť uvedený do prevádzky.

Proti stavebnému povoleniu sa v zákonnej lehote dá odvolať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...