Priecestie na Levočskej v Prešove sa bude prerábať. Stavebné povolenie dostal aj nový most cez Torysu

K dispozícii na stiahnutie je aj situačný výkres celej úpravy križovatky a priľahlých komunikácií Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný úrad v Prešove vydal 17. februára 2017 stavebné povolenie na rozšírenie tejto jednej z najzaťaženejších križovatiek v Prešove.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj dobudovanie ďalšieho mosta cez rieku Torysu. Výsledkom bude úplná štvorprúdová komunikácia a širšie chodníky pre chodcov.

Dnes je komunikácia cez most iba trojprúdová a tvorí jedno z mnohých úzkych miest v prešovskej doprave v trase Poprad - Vranov nad Topľou.

Ten patrí v meste k najviac vyťaženému koridoru tranzitnej dopravy z východu na západ.

K rozšíreniu komunikácie na štyri pruhy samozrejme dôjde aj cez železničné priecestie na Levočskej ulici.

Levočskú ulicu pretína jednokoľajová trať Prešov - Plaveč.

Investorom celej stavby je Slovenská správa ciest.

Prešovská radnica s touto stavbou nemá nič spoločné, keďže komunikáciu, ako cestu 1. triedy, spravuje štát a nie samospráva.

2 a pol roka na takú stavbu bude pridlho

Okresný úrad stanovil v podmienkach stavebného povolenia predpokladaný termín začatia výstavby na august 2017, stavebné práce by mali byť ukončené po takmer 2,5 roku v decembri 2019.

Takéto trvanie považujem vzhľadom na rozsah a náročnosť prác za príliš dlhé. Opakujem, ide o práce na jednej z najviac dopravne zaťažených komunikácií v Prešove.

Prešovčania si tak kvôli výstavbe nevydýchnu od vyvolaných zápch zrejme ani ďalšie tri roky.

Chcem veriť, že v predstihu sa začne budovať najprv paralelný most a k obmedzeniu dopravy dôjde až neskôr na nevyhnutne krátku dobu.

Podľa dávnejších informácií by stavebný dvor celej stavby mal byť v priestore pred hadzanárskou halou smerom ku komunikácii, pred bytovkami na Obrancov mieru.

V súčasnosti prebieha ešte povoľovacie konanie na úpravu trolejbusovej trate.

K dispozícii je situačná výkresová dokumentácia stavby, ktorú si môžete stiahnuť, ako súčasť konania o povolení úpravy trolejbusovej trate - viď "Ďalšie odkazy" úplne dole.

V križovatke pribudnú ďalšie jazdné pruhy.

Nový most má vyrásť južne od súčasného, v smere toku rieky Torysa od neho. Negatívnym dôsledkom bude priblíženie komunikácie bližšie k bytovkám na Levočskej ulici pri železničnom priecestí.

Protihluková bariéra, zaslepenie ulíc

Podľa výkresovej dokumentácie je v tom mieste navrhnutá protihluková bariéra.

Výkres ukazuje, že dôjde aj ku zaslepeniu dvoch ulíc - Jazdecká ulica a Urbánková ulica.

Prešovskí motoristi tak prídu o šikovné skratky, ktoré v určitých smeroch odbremeňovali iné ulice.

Obyvateľov ulice Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou nepoteší, že po dokončení dnes budovanej komunikácie od kruhového objazdu pri ZVL na Košickej ulicu až po mestskú halu (Pražská ulica) sa táto nová komunikácia spolu s Levočskou ulicou stane výhodnejšou pre vodičov v smere Sabinov - Košice, keďže na nej bude najmenej svetelne riadených križovatiek.

Zmena návykov vodičov zrejme zmení využívanie Vajanského ulice v neprospech ulice Obrancov mieru. Ako presne, to ukáže až budúcnosť a aktuálny stav dopravy v čase dokončenia viacerých dopravných stavieb, ktoré sú na území Prešova rozostavané.

Cyklocesta bude pod mostom

Projektanti rekonštrukcie využili skutočnosť, že výška hladiny v Toryse je väčšinou nízka. Cyklocestu okolo Torysy v projekte vedú na okraji koryta popod obidva mosty - súčasný starý a navrhovaný nový.

Pre cyklistov je toto riešenie spojenia Sídliska III a Sídliska II veľkým prínosom, nebude už nutné zachádzať po chodníkoch až na križovatku a tam čakať s chodcami na zelenú.

Riešenie môže každému cyklistovi ušetriť pri jazde aj niekoľko minút. Nehovoriac o získaní pocitu lepšej bezpečnosti, keďže križovanie frekventovanej cestnej komunikácie s chodníkom hore a cyklocesty dole, má byť mimoúrovňové.

V prípade zvýšenej hladiny sa zrejme chodník bude uzatvárať a po opadnutí hladiny a vyčistení od nánosov bahna opäť uvedený do prevádzky.

Proti stavebnému povoleniu sa v zákonnej lehote dá odvolať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...