Primátor Prešova sa vyhráža poslancovi právnou dohrou. Za fotku

Dnes ráno som na svojom mobilnom telefóne našiel zmeškaný hovor z telefónneho čísla, ktoré podľa oficiálne zverejnenej informácie patrí prešovskému primátorovi.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vzápätí mi z toho istého čísla prišla SMS správa. Odosielateľ ma v nej žiada, aby som nepoužíval jeho fotky a osobné údaje. Píše, že tým porušujem jeho práva a správa končí pozdravom: "Právna dohra!".

Keďže mi primátor doteraz nevysvetlil, čo presne má SMS správa z jeho mobilu znamenať, zamyslel som sa nad nedávnymi udalosťami a dávnejšími súvislosťami.

Keďže sa snažím ako poslanec informovať obyvateľov Prešova o dianí v meste na mojej poslaneckej internetovej stránke a často to dokumentujem fotografiami, vrátil som sa v čase o jeden týždeň späť.

Ako poslancovi mi mestský úrad poslal oficiálnu pozvánku na preberacie konanie detského ihriska na ulici Marka Čulena. Išiel som tam.

Na preberacie konanie prišiel aj primátor spolu s ďalšími zamestnancami radnice. Keď prebiehalo fotografovanie, odfotografoval som ako poslanec priebeh preberacieho konania.

Čo mohlo primátora vzrušiť na fotografiách?

Viaceré fotografie som včera nahral na facebook. Na jednej je zachytený aj primátor mesta. Začala sa rýchlo šíriť a rozpútalo sa ku nej viacero diskusií.

Kompozícia inkriminovanej fotografie zachytáva primátora mesta, ako sa z mestského majetku (na fotografii konkrétne z detského pieskoviska) snaží nahrabať k sebe čo najviac spadnutého lístia.

Obraz dotvárajú dve osoby, ktoré primátora fotografujú. Sú to zamestnanci mesta, ktorí sa tiež zúčastnili na preberacom konaní.

Prvou fotografujúcou osobou je asistent primátora s fotoaparátom v ruke a obrazom primátora v hľadáčiku. Postava asistenta tvorí centrálny kompozičný prvok.

Alebo prekáža primátorovi fotografia jeho šoféra?

Druhou fotografujúcou osobou je osoba s mobilom v ruke. Mieri na primátora a s veselým výrazom v tvári ho tiež fotografuje.

Je to vodič primátorovho služobného auta, zamestnaný na mestskom úrade.

Okrem šoférovania je súčasne tiež členom predstavenstva mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., kde spolurozhoduje o miliónoch eur.

Do tejto funkcie ho nominoval Klub nezávislých poslancov, ktorí podporujú primátora.

Primátor s ním v minulosti, ako s majiteľom a konateľom spoločnosti RHR TRADE Slovakia, s. r. o., podpísal zmluvu na zhotovovanie pravidelných vydaní mestského periodika "Magazín Prešov", neskôr premenovaného na Prešovský magazín.

Mesto platilo za zhotovenie periodika odmenu tejto spoločnosti. Spoločnosť si do periodika mohla dopĺňať neobmedzený rozsah platenej inzercie, pričom príjmy z tejto inzercie podľa zmluvy ostávali príjmom súkromnej spoločnosti RHR TRADE Slovakia, s. r. o.

Magazín je známy tým, že zvykne pravidelne uverejňovať inzerciu Technických služieb mesta Prešov, a .s., kde o tom rozhoduje aj primátorov šofér, súčasne aj člen predstavenstva technických služieb a súčasne aj majiteľ firmy RHR TRADE Slovakia, s. r. o.

Keď sme pri reklamných službách pre túto mestskú firmu, ktorá žije z drvivej väčšiny najmä z poplatkov za odpad, z prenájmu hrobových miest, čo sú monopolné služby. Príjmy má tiež z výnosov z ťažby dreva v mestských lesov, platieb za údržbu a obstarávanie lavičiek, detských a hokejbalových ihrísk, nemožno opomenúť aj inú priamu zmluvu o reklame.

Primátorov šofér zodpovedá ako člen predstavenstva aj za to, že Technické služby mesta Prešov, a. s., uzatvorili zmluvu o reklame so súkromnou firmou viceprimátora na umiestnenie reklamy technických služieb v "hokejových bulletinoch" vydávaných na domácich hokejových zápasoch "A" mužstva.

Keďže sa mi tieto praktiky nepáčia, verejne o nich hovorím.

Napokon, čo iné by som mohol urobiť, keď voliči tento neporiadok vidia v povinne zverejneňovaných dokumentoch, zaujíma ich to a pýtajú sa na to?

O to viac, že ako každý komunálny poslanec som na požiadanie povinný informovať voličov o svojej činnosti (§ 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení).

Technické služby mi už dvakrát poslali písomnú vyhrážku o právnej dohre (viď niektoré články na konci tohto textu). Dnes sa k nim preukázateľne pridal už aj primátor.

Koho fotografia to je? 

Autorom fotografie som ja, nie primátor. Keďže sme ho tam všetci oslovovali "pán primátor", mňa prítomní oslovovali "pán poslanec" a išlo o oficiálnu mestskú záležitosť, obidvaja sme tam boli ako verejní činitelia.

Ja som tam prišiel na základe oficiálnej pozvánky a primátor prišiel v pracovnom čase na služobnom aute s asistentom pohrabať lístie z mestského pieskoviska. Doviezol ich tam služobný šofér.

Netuším, aké osobné údaje mal primátor na mysli, keď posielal správu. Zrejme sa to bez "právnej dohry" od neho už ani nikdy nedozviem.

Čo na fotografovanie hovorí ústavný súd?

Ústavný súd Slovenskej republiky už fotografovanie verejných činiteľov vyriešil v roku 2001. Zhodou okolností išlo o súdny spor, kde žalovanou stranou bolo Mesto Prešov a tento spor prehralo.

V náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 44/00 z 5. januára 2001 sa okrem iného píše:

2. Aj osoby verejného záujmu (vrátane verejných činiteľov) majú právo na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku výkonu slobody prejavu a práva na informácie došlo k neoprávnenému zásahu do niektorého z ich základných práv upravených v čl. 16 a čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky, pretože postavenie ako verejných činiteľov ich nevylučuje z uplatnenia občianskoprávnej ochrany osobnosti.

3. Za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka však u verejného činiteľa (...) nemožno považovať výkon jeho služobnej právomoci na verejnosti. V dôsledku toho pri výkone práva na informácie podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s ním ani nie je oprávnený spájať oprávnenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. vyžadovať privolenie na zhotovenie obrazovej snímky počas výkonu svojej služobnej právomoci na verejnosti.

Primátor sa mýli

Ak ma primátor vyzýva, aby som nepoužíval jeho fotky, lebo tým porušujem jeho práva, tak sa hlboko mýli.

Na fotografovanie primátora, ako verejného funkcionára, počas výkonu jeho právomocí, totiž nikto od neho nepotrebuje jeho privolenie. Fotografovanie musí buď strpieť, alebo odísť, ak sa mu to nepáči. Ale zjavne sa mu páčilo a nebol som jediný, kto ho v tom okamihu fotografoval, keď tam presne kvôli fotografovaniu ako primátor mesta pózoval.

Ako právnik a zároveň verejný funkcionár samozrejme vie, že v takýchto situáciách jeho privolenie na fotografovanie nie je potrebné. Nemôže si preto ani vynucovať zákaz fotografovania.

O to viac je zarážajúce, že prekračuje svoju právomoc, keď sa mi snaží zakázať používanie mojich vlastných fotografií, kde je zachytený ako verejný činiteľ. Na to nemá žiadne právo.

A už vôbec nemá právo na to, aby zašiel tak ďaleko, že sa za to bude vyhrážať. Voči tomu sa dôrazne ohradzujem. Toto si primátor voči nikomu nesmie dovoliť. Nikdy!

Kam by sme sa dostali, keby sme mu to tolerovali a ustupovali? Nesmieme, aby nikto z nás nabudúce nedostal napríklad správu: "Pôjdeš do basy, Ty..."

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Pripomienkujte návrh cestovných poriadkov novej linky na Terchovskú ulicu 

Na nábreží Torysy pribudol nový svetelný bod, tmavé miesto je minulosťou 

Priorita: Chodci sa majú cítiť na chodníku bezpečne 

Stavebná firma odovzdala obratisko na Terchovskej mestu 

Na sídliskách chcem polopodzemné kontajnery na odpad 

Pýtate sa na dlh mesta Prešov. Zdrvujúca splátka je odsunutá na koniec roka 2018 

Vyasfaltovaná panelová cesta na Terchovskej ulici uľahčí pohyb áut ale aj chodcov 

Primátorovi Prešova ide exekútor zobrať domy a pozemky 

Po desaťročiach je nový asfaltový koberec na parkovisku na Sídlisku I 

Dá Európska komisia peniaze na obchvat Prešova? V októbri by malo byť jasnejšie 

Vlastníci si nárokuju od mesta škodu 700 000 eur. Ako rozhodol primátor, mi nikto nechce povedať 

Poslanec je povinný voliča informovať, nie blokovať na facebooku 

Sanácia zosuvov nepokročila ani tento rok, občania sa pýtajú prečo 

Zastávka na ulici Marka Čulena je opravená, hodil by sa prístrešok 

Obnova aleje skrášlila exponovanú Čapajevovu ulicu 

Útulok pre psov v Prešove. Navrhol som, nech rozhodne najkompetentnejší orgán 

Ochrana Prešova pred povodňami: Niečo sa podarilo, zvyšok zatiaľ ďaleko 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.