Pripravuje sa odvodňovací rigol ulice Pod Wilec hôrkou

V pondelok sme spolu s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu rokovali o finalizácii projektu odvodnenia časti ulice Pod Wilec hôrkou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Cieľom odvodnenia je vybudovanie sústavy odvodňovacích rigolov, ktoré zvedú povrchovú vodu kontrolovaným spôsobom z územia o rozlohe približne 50 hektárov do rieky Torysa.

Lokalita Pod Wilec hôrkou je v oblasti ohrozenej zosuvmi. Zrážková voda okrem toho v súčasnosti pri daždi steká nekontrolovateľne po vozovke a v prípade intenzívnejších zrážok vteká aj do dvorov rodinných domov.

Dážď tiež podmýva vozovku a poškodzuje ju. Odvodnenie by teda malo spomaliť jej poškodzovanie.

V zimnom období zasa stekajúca voda zamŕza a vytvára nebezpečie na ceste.

V prvej etape by mal jeden odvodňovací rigol odvodniť vozovku od trafostanice (u miestnych obyvateľov nazývané "u Kužmu"), viesť dole ku zastávke MHD okolo vodohospodárskeho objektu a okolo cesty až ku križovatke s odbočkou ku Petöfiho pamätníku (neďaleko mosta cez Torysu pri konci Budovateľskej ulice).

Ďalšia vetva rigolu odvodní práve odbočku vedúcu ku spomenutému Petöfiho pamätníku, okolo ktorej tečie nepomenovaný potôčik.

V čase písania tohto príspevku by sa mala dokončovať projektová dokumentácia na túto etapu.

Na stretnutí s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu som tlmočil perspektívnu požiadavku obyvateľov ulice na zriadenie zastávky autobusu pri križovatke na odbočke k Petöfiho pamätníku. Projektant sľúbil, že pri návrhu riešenia zohľadní, aby odvodnenie v budúcnosti nesťažilo prípadne vybudovanie nástupiska zastávky.

Druhá etapa odvodnenia by mala odvodniť svah a cestu od zastávky z najvyššieho miesta ulice smerom na Borkút. Táto časť však bude investične náročnejšia (drahšia), pretože je potrebné stabilizovať svah, aby sa nezosúval do rigolu.

Ak jazdíte na Borkút bicykli, je to časť, kde konečne prvýkrát môžete prestať šľapať do pedálov a pri troche šťastia sa spustiť takmer až ku záhradkám.

Fotografie lokality si môžete pozrieť vrátane mapy na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/PodWilecHorkouFotografieUliceAOkolia?authkey=Gv1sRgCI-Ov9vzjtPoyQE

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...