Pripravuje sa odvodňovací rigol ulice Pod Wilec hôrkou

V pondelok sme spolu s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu rokovali o finalizácii projektu odvodnenia časti ulice Pod Wilec hôrkou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Cieľom odvodnenia je vybudovanie sústavy odvodňovacích rigolov, ktoré zvedú povrchovú vodu kontrolovaným spôsobom z územia o rozlohe približne 50 hektárov do rieky Torysa.

Lokalita Pod Wilec hôrkou je v oblasti ohrozenej zosuvmi. Zrážková voda okrem toho v súčasnosti pri daždi steká nekontrolovateľne po vozovke a v prípade intenzívnejších zrážok vteká aj do dvorov rodinných domov.

Dážď tiež podmýva vozovku a poškodzuje ju. Odvodnenie by teda malo spomaliť jej poškodzovanie.

V zimnom období zasa stekajúca voda zamŕza a vytvára nebezpečie na ceste.

V prvej etape by mal jeden odvodňovací rigol odvodniť vozovku od trafostanice (u miestnych obyvateľov nazývané "u Kužmu"), viesť dole ku zastávke MHD okolo vodohospodárskeho objektu a okolo cesty až ku križovatke s odbočkou ku Petöfiho pamätníku (neďaleko mosta cez Torysu pri konci Budovateľskej ulice).

Ďalšia vetva rigolu odvodní práve odbočku vedúcu ku spomenutému Petöfiho pamätníku, okolo ktorej tečie nepomenovaný potôčik.

V čase písania tohto príspevku by sa mala dokončovať projektová dokumentácia na túto etapu.

Na stretnutí s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu som tlmočil perspektívnu požiadavku obyvateľov ulice na zriadenie zastávky autobusu pri križovatke na odbočke k Petöfiho pamätníku. Projektant sľúbil, že pri návrhu riešenia zohľadní, aby odvodnenie v budúcnosti nesťažilo prípadne vybudovanie nástupiska zastávky.

Druhá etapa odvodnenia by mala odvodniť svah a cestu od zastávky z najvyššieho miesta ulice smerom na Borkút. Táto časť však bude investične náročnejšia (drahšia), pretože je potrebné stabilizovať svah, aby sa nezosúval do rigolu.

Ak jazdíte na Borkút bicykli, je to časť, kde konečne prvýkrát môžete prestať šľapať do pedálov a pri troche šťastia sa spustiť takmer až ku záhradkám.

Fotografie lokality si môžete pozrieť vrátane mapy na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/PodWilecHorkouFotografieUliceAOkolia?authkey=Gv1sRgCI-Ov9vzjtPoyQE

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.