Pripravuje sa projekt parkoviska na Engelsovej ulici

Dnes som sa na pozvanie odboru strategického rozvoja zúčastnil stretnutia tzv. pracovného výboru na "prerokovanie projektu v štádiu rozpracovanosti na prípravovanú akciu Parkovisko Engelsova. ul. - vnútroblok".

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Projektant riešenia na stretnutí predstavil hlavné výkresy stavby a tak sme si mohli urobiť predstavu o výslednom riešení a tiež problémoch, ktoré je potrebné v projektovej etape dopracovať.

Ukazuje sa, že výstavbu parkovísk komplikujú a predražujú podzemné inžinierske siete, ktorých prekládky či úpravy pre zabezpečenie potrebnej únosnosti podkladu vyžadujú pomerne drahé opatrenie.

V prípade tohto budúceho parkoviska, ktoré by malo byť situované pri vchodoch na Engelsovej ulici číslo 11 až 21, v mieste budúceho parkoviska prechádza teplovod, telekomunikačný kábel a čiastočne aj napájanie pouličného osvetlenia.

Na stretnutí sa ukázalo, že pri práve skončenej rekonštrukcii teplovodu došlo k zníženiu únosnosti podzemnej konštrukcie, čo si vyžiada ďalšie opatrenia na zabezpečenie potrebnej únosnosti parkovacích plôch, zrejme aj za cenu vytvorenia betónového podkladu pod zámkovú dlažbu.

Telekomunikačný kábel bude potrebné zrejme uložiť do chráničky, keďže v súčasnosti je len voľne uložený v zemine.

Napájací kábel verejného osvetlenia a tiež jeden stožiar bude potrebné presunúť.

Umiestnenie parkoviska rešpektuje stromy a v dvoch miestach je hranica parkoviska prispôsobená tak, aby nedošlo k narušeniu koreňového systému.

Riešiť je potrebné aj odvodnenie plochy prejazdným žľabom, keďže terén nemá príliš veľký spád pre prirodzený odtok vody do najbližšieho kanálového zvodu.

Dnes nevkusný betónový vstup do kolektora teplovodu, ktorý slúži ako plocha na nádoby pre komunálny odpad, by mal byť zakrytý dlažbou a výškovo oddelený od parkoviska, aby na ňom neparkovali autá.

Súčasťou výstavby bude aj vyrezanie úzkeho pásu súčasného asfaltu, aby bol nájazd na budúce parkovisko bezproblémový a estetický.

Výstavbu by malo zavŕšiť osadenie zvislého dopravného značenia.

V tomto roku sa predpokladá dokončenie projektovej dokumentácie. Začiatok realizácie bude záležať od vyčlenenia potrebných finančných prostriedkov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...