Radnica dnes zverejnila odpovede na otázky k rezidenčnému parkovaniu

Na prešovskej mestskej internetovej stránke sa dnes objavil článok s otázkami a oficiálnymi odpoveďami ku téme rezidenčného parkovania.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Doplňujem tak informácie a názory rezidenčnému parkovaniu v Prešove, o ktorých už nejaký čas píšem na mojom poslaneckom blogu.

Nájdete ich v odkazoch na konci tohto textu.

Zdá sa, že časť z mojich publikovaných pripomienok a návrhov padla na úrodnú pôdu.

Všimol som si totiž, že dnešné odpovede nevychádzajú z téz pôvodného septembrového návrhu parkovacieho nariadenia.

V niektorých bodoch sa totiž priblížili princípom, o ktorých som tu písal, že by ich mal parkovací systém obsahovať - o čom ešte v októbri na radnici nechceli jeho tvorcovia ani len s porozumením počúvať.

Z niektorých odpovedí však badať, že tvorcovia systému stále nedomysleli niektoré princípy a detaily, ktoré budú ľudí zbytočne iritovať, budú nespravodlivé a ich zmysel mi nie je jasný.

O tom ale budú diskusie, kde verím, že zaznejú buď presvedčivé argumenty, prečo na nich tvorcovia trvajú alebo dôjde ku ďalším korekciám.

Na webe prešovskej radnice je k téme napísané toto:

Parkovanie - najčastejšie otázky a odpovede

Zdroj: www.presov.sk

1. Čo je rezidenčné parkovanie?

Rezidenčné parkovanie znamená, že mesto vyhradí parkoviská pre obyvateľov (rezidentov) v blízkosti ich bydliska, na ktorých v určených hodinách v čase 15.00 – 8.00 hod., budú môcť parkovať len oni.

2. Čo je cieľom zavedenia regulovaného rezidenčného parkovania?

Cieľom je poskytnúť obyvateľom bytových domov na sídliskách, ktorí sú vlastníkmi áut, aspoň jedno isté parkovacie miesto v blízkosti ich bydliska.

3. Kto má nárok na rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu majú obyvatelia s trvalým pobytom v zóne alebo obyvatelia s trvalým pobytom v inej časti Prešova, ktorí majú platný nájomný vzťah k bytu v danej zóne. Zároveň sú vlastníkmi motorového vozidla alebo jeho držiteľmi na základe prenájmu.

4. Aká bude cena rezidenčnej karty?

Cena sa predpokladá – symbolické 1€.

5. Pre koľko vozidiel bude slúžiť rezidenčná karta?

Jedna karta bude pre jedno vozidlo.

6. Čo v prípade, ak má rezident viac automobilov? Môže si kúpiť ďalšie rezidenčné karty?

V zónach, kde to kapacity dovolia, bude možné dostať i ďalšiu kartu (mesto preto pripravuje výstavbu 1 500 nových parkovacích miest). Bude ale platiť zásada, najprv karta na jedno vozidlo v domácnosti, až potom ďalšia.

7. Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie.

8. Kde budú parkovať autá, pre ktoré nebude vydaná rezidenčná karta?

Budú parkovať na vyhradených parkovacích miestach pre nich určených.

9. Čo v prípade, ak je obyvateľ mesta vlastníkom  viac bytov, ale trvalý pobyt má len v jednom z nich?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať len na byt, kde má trvalý pobyt.

10. Čo ak v jednom byte býva niekoľko obyvateľov s trvalým pobytom v ňom, ktorí majú aj  svoje automobily?

V prvom rade bude vydávaná jedna karta na domácnosť a ak to kapacity parkovísk dovolia, môže byť vydaná ďalšia karta.

11. Ako to bude vyriešené s návštevami v rezidenčných zónach?

Pre návštevníkov budú vyhradené parkovacie miesta, ktoré budú spoplatnené sadzbou 0,2  €/hod, max 1,0 €/ deň.

12. Platí zakúpený parkovací lístok aj v iných pásmach?

Bude platiť pravidlo, že parkovací lístok zakúpený v drahšom pásme, bude platiť aj v lacnejšom pásme. Podobné pravidlo bude platiť aj pre parkovacie karty, okrem rezidenčných kariet, ktoré budú vydávané len pre konkrétnu zónu, v ktorej budú platiť.

13. Ako bude systém rezidenčného parkovania kontrolovaný?

Bude kontrolovaný mestskou políciou.

14. Prevádzkovateľom parkovania bude mesto alebo súkromná firma?

Prevádzkovateľom bude mesto.

15. Ako to bude s vozidlami zakúpenými na lízing?

Na vozidlá na lízing sa bude pozerať, ako by boli vo vlastníctve rezidenta.

16. Kde budú parkovať služobné vozidlá konateľov, zamestnancov firiem a živnostníkov s trvalým pobytom v zóne?

Na služobné vozidlá konateľov, zamestnancov firiem a tiež živnostníkov sa bude pozerať ako na súkromné, pokiaľ títo budú mať právo používať motorové vozidlo na súkromné účely podľa ustanovenia § 2 písm. s) Zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov.

17. Rezidentom bude aj nájomník s trvalým pobytom v inom byte (dome) v meste Prešov?

Áno, ak má nájomný vzťah k bytu v zóne a vlastník bytu s tým vyjadrí súhlas.

18. Ako to bude s nájomníkom bez trvalého pobytu?

Budú parkovať na vyhradených parkovacích miestach pre nich vyhradených dopravnou značkou. Keďže rezidenčné parkovanie  je vysoko dotovanou službou mestom Prešov bolo by nefér, ak by túto službu obyvatelia Prešova dotovali ľuďom, za ktorých dane poberá iná obec alebo mesto.

19. Ako to bude s vydávaním druhej (tretej) rezidenčnej karty?

Pre druhú kartu bude platiť zásada, že najprv jedna karta pre všetkých oprávnených a potom ďalšie karty.

20. Ako to bude s parkovaním zákazníkov prevádzok umiestnených v zóne rezidenčného parkovania?

V tesnej blízkosti prevádzok budú vyhradené riadne parkovacie miesta (nie rezidenčné), aby bolo umožnené zákazníkom prevádzok tam parkovať. Zároveň i na rezidenčných parkovacích miestach, budú môcť parkovať nerezidenti, (zákazníci, návštevy atď.) v čase od 8.00 – do 15.00 hod.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Príďte diskutovať zoči-voči s primátorkou Prešova o parkovaní 

Prečo v Prešove nezavádzať celoplošné rezidentské parkovanie naraz, všade a počas celého dňa 

Aké vlastnosti by mal mať prešovský parkovací systém? 

Trenčín predstavil riešenie parkovania inak, ako Prešov. Poučíme sa? 

Satirici reagujú na rezidentské parkovanie v Prešove. Čo sa chystá? 

Diskusia viceprimátora s obyvateľmi Sekčova o spoplatnení parkovania 

Tlačová konferencia primátorky k zavedeniu rezidentského parkovania v Prešove 

Prešov má štúdiu na spoplatnenie parkovania na sídliskách 

Chystá sa spoplatnenie parkovania na ďalších uliciach v Prešove 

Za seba ďakujem. Čo sľúbila budúca primátorka Prešova? 

Sídlisko II má parkovanie vyriešené najmä na papieri. No máme aj iné úzke miesta 

Poslanci vyzývajú primátora, aby hotovosť z parkovného vyberala z automatov mestská firma 

Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona 

Výtlky pri Exercičnom dome smerom na Kalváriu boli vyspravené. Čo však s výtlkmi v celom meste? 

Primátor bez súhlasu zastupiteľstva udelil firme EEI právo prenajímať parkovacie miesta na Sídlisku III za 1 euro denne. Ako ďalej s parkovaním v Prešove? 

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...