Rekonštrukcia chodníka na Požiarnickej ulici napreduje

Krátko po schválení zoznamu rekonštruovaných ulíc sa začala obnova chodníka na Požiarnickej ulici.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Začiatkom septembra sme schválili zoznam ulíc, ktoré by mali byť do konca roka v našom meste zrekonštruované.

Čo sa týka našej mestskej časti, s výmenou asfaltového povrchu sa začalo na uliciach Marka Čulena, Odborárska a Sázavského.

Hoci v pôvodne navrhovanom zozname nebola Požiarnicka ulica a táto ulica nie je v našej mestskej časti, ktorú zastupujem, podarilo sa mi presvedčiť kolegov poslancov v mestskej časti "Centrum", aby sme zrekonštruovali aj najviac poškodený chodník na Požiarnickej ulici.

Keďže našu mestskú časť delí od centra rieka Torysa a Požiarnická ulica vedie od jedného z mostov do centra, je táto ulica intenzívne využívaná. Navyše na Požiarnickej ulici je aj železničná zastávka, kde denne podľa môjho odhadu prichádzajú, nastupujú a vystupujú tisíce ľudí, najmä študentov a ľudí pracujúcich v centre mesta.

Chodník od mosta k závorám bol už roky poškodený, počas dažďov na ňom stála voda. Prepadnuté obrubníky lákali vodičov k stániu na chodníku.

Podľa mojich informácií by okrem bezbariérovej úpravy, zlepšeniu spádových pomerov, zdvihnutiu prepadnutých dažďových zvodov mala byť finálnou povrchovou úpravou zámková dlažba.

Vzhľadom na vyťaženosť chodníka sa ozývajú hlasy nespokojnosti s rekonštrukciou, buďme však trpezliví, odmenou by mal byť oveľa lepší chodník, ako ten, ktorý poznáme v žalostnom stave už možno aj desať rokov, ak mi pamäť dobre slúži.

Postup rekonštrukcie dokumentujú obrázky na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/RekonstrukciaChodnikaNaPoziarnickejUlici

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...