Rekonštrukcia Ekoparku v Kolmanke je vnímaná kontroverzne, pozrime sa na súvislosti

Koncom prázdnin došlo v Ekoparku v Kolmanke k zásadným stavebným úpravám. Niektorí sú nadšení, existuje aj tábor tých, ktorí hovoria, že dovtedajšia atmosféra a význam Ekoparku boli navždy zničené.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

So súhlasom pani Balaníkovej si dovoľujem skopírovať v úplnom znení jej názor, ktorý publikovala vo svojom blogu :

Vitajte v Ekoparku!

Chcete ísť so svojim dieťaťom niekam do prírodného prostredia v rámci mesta?

Chcete dieťaťu, ktoré celý deň chodí po asfaltových chodníkoch a hraje sa na sídlisku na betóne dopriať aspoň na chviľu prostredie, kde bude mať kontakt s prírodou, prírodnými materiálmi a uvidí pásť sa kozičky, ovečky a poníky?

Ešte nedávno sa ako skvelá voľba núkal Ekopark na Botanickej ulici.

Keď prídete do Ekoparku dnes, Vaša noha nemusí vkročiť na trávu, nebodaj na hlinu. Prídete pekne po asfaltovej ceste, pokračujete vydláždenými chodníkmi, môžete sa pokochať krásnymi zátišiami s trčiacou geotextíliou, lebo kdeže, teraz sa už nemôžu sadiť kvety len tak do zeme. A keby ste chceli, aby sa Vaše dieťa pre zmenu pohralo na niečom prirodnom, tak na to zabudnite, lebo pod preliezkami nájdete recyklované pneumatiky (ktoré ako mi bolo povedané sú veľmi ekologické, veď sú predsa recyklované a tak do Ekoparku jednoznačne patria). Doterajšie kamienky boli vraj úplne nevhodné, dieťa by si ich mohlo nebodaj nabrať do ruky a mohlo by to ohroziť jeho zdravie.

Ak by sa Vám z toho množstva prírody okolo Vás predsa len začala točiť hlava, tak nič sa nebojte, v bufete si môžete sadnúť na krásne záhradné plastové stoličky a vypiť si pivo alebo kofolu z plastového pohara. Ak už nie toto, tak neviem čo Vás vráti do mestskej reality, z ktorej ste sa navštevou Ekoparku snažili uniknúť. No ale nápoj nepite príliš dlho, lebo deti už kričia: “Tato, mama sľúbili ste mi ovečky a kozičky, kde sú? ja chcem vidieť ako sa pasú kozliatka!”. Zvieratá nájdete zavreté v ohrade, kde pre ich pohodlie, aby sa chúdence nemuseli namáhať zbytočnou chôdzou a odtrhávaním trávy, tak ju dostanú pokosenú priamo do dreveného domčeka. A aby ste aj vy urobili niečo pre svoju fyzickú kondíciu, tak deti do 100 cm pekne na ruky, lebo ináč zvieratká cez nepriehľadnú ohradu neuvidia. Ale koho by zaujímali zvieratá, keď hneď pri príchode ho oslní nádherné pódium a nejaký presne neurčený prístrešok a k tomu krásne vydláždené priestranstvo pre obecenstvo. Už si len počkať na tie kvantá kultúrnych podujatí, ktoré sa tu budú diať. Zvieratá ich určite ocenia. No ale kto by bral ohľad na zvieratá, veď sme v Ekoparku a to už ako názov napovie je miesto ako stvorené na koncerty.

Ekopark má slúžiť ako miesto oddychu pre verejnosť a taktiež ako výchovno-pedagogická plocha pre stredné a základné školy (viacmenej oficiálna formulácia). Čo sa tu však deti (či už školkari, čo prídu s rodičmi, alebo školáci v rámci vyučovania) naučia? Naučia sa, že bezprostredný kontakt s prírodou je nepotrebný, priam nežiadúci a čo sa vydláždiť a vyasfaltovať dá, to vydláždiť a vyasfaltovať treba. Ktoré zvieratá sa dajú zavrieť do ohrady, tie do ohrady zavrieť treba. A že piť z jednorázových pohárov a potom ich zahodiť je úplne v poriadku. Ešte pred rokom tam deti mohli a aj behali bosé a preciťovali okolité prostredie nielen zrakom. Chodili po nerovnom teréne, po mäkkej travé pekne spasenej ovcami a kozami, po kamienkoch okolo preliezok a aj po blate. Okolo detí sa voľne pásli zvieratá a dieťa tak malo možnosť ich vidieť pri ich prirodzenej činnosti zblízka. Preliezali po kmeňoch zo zrezanej vŕby, ktoré z neznámeho dôvodu zmizli, asi boli málo estetické a nezapadli do pravítkovej predstavy súčasného správcu. Tráva je prerastená, lebo ju nemá kto spásať, možno ju síce pokosia, ale to máme zase zbytočný hluk kosačky. Iste, deti budú spokojné asi aj teraz, lebo sú prispôsobivé, ale je toto TO, čo ich chceme v Ekoparku naučiť?

V minulosti malo Ekopark v správe ABC CVČ (rozpočtová organizácia mesta) a paradoxne to, že nemali na Ekopark peniaze sa teraz ukazuje na prospech veci. Po prebratí TSMP a.s. sa peniaze zrazu zázrakom našli a už v prvej fáze sa investovalo 70 000 €, z čoho väčšina padla na nepotrebné chodníky, asfaltku, na okrasné rastliny s “okrasnou” geotextíliou. Momentálne prebieha druhá fáza (?€) a čo nám prinesie? Nemohli sa tie prostriedky (finančné, personálne) využiť na nákup ďalších druhov zvierat a starostlivosť o nich?

Ekopark bol príjemným a jedinečným miestom, iným ako ostatné oddychové zóny v Prešove. Dnes sa však mení na obyčajné ihrisko, ktoré sa ničím nelíši od tých, ktoré sú na sídliskách. Neoberáme kvôli našej pohodlnosti (nechcem si zašpiniť topánky, ťažko sa po tráve tlačí kočiar) deti o zážitky, ktoré dnes už nemajú možnosť zažiť na každom kroku? Nemala by byť cieľom urbanistického rozvoja aj rôznorodosť?
Pri mojich pripomienkach či už vedeniu Ekoparku, alebo kancelárií primátora mi bolo povedané, že som jediná, ktorej sa zmeny nepáčia. Naozaj? Po rozhovoroch s inými rodičmi ten dojem nemám, len sa neozvali. Preto ak máte podobný názor a Vám na tom záleží, zdieľajte a napíšte či už na
riaditel@tsmp.sk alebo na primator@presov.sk (na obe adresy tento list pošlem).

Ďakujem

Natália Balaníková

Toľko názor pani Balaníkovej, ktorej za neho ďakujem. Je mi veľmi blízky, ako obyvateľ tejto štvrte poznám Ekopark ešte od čias, keď sa volal "Stanica mladých prírodovedcov".

Desaťročia mal svoju atmosféru a množstvo ľudí sa vystriedalo pri tom, aby ho udržali v stave, ako sa na tento klenot v našom meste patrí.

Zlom nastal pred troma rokmi, keď primátor prišiel s hrozbou, že Ekoparku hrozí zatvorenie, lebo tam neexistuje kanalizácia a hrozí, že hygienici zariadenie nepovolia prevádzkovať. Riešením malo byť dobudovanie kanalizačného zberača.

Približne v tom istom čase vlastník susedného súkromného pozemku začal ponúkať pozemky v Kolmanke na predaj a riešiť ich napojenie na inžinierske siete. Jednou z viacerých chýbajúcich inžinierskych sietí bol aj kanalizačný zberač. Ten existujúci na Botanickej ulici je súkromný a zrejme kapacitne nevyhovujúci.

Pred necelými dvoma rokmi zasa prišiel primátor s tým, že Ekopark je tak finančne podvyživený, že jeho dovtedajší správca, ABC Centrum voľného času na Októbrovej ulici nemá, na jeho prevádzku dostatok finančných prostriedkov.

Ešte ako člen mestskej rady (neskôr odvolaný poslancami za kluby SMER-SD a nezávislých poslancov, ktorí podporujú primátora) som žiadal vyčíslenie sumy, ktorá ročne chýba na relatívne slušné zabezpečenie prevádzky Ekoparku.

Riaditeľka "Ábecéčka" vyčíslila v oficiálnom materiáli sumu okolo 50 000 eur ročne. Vravel som, že naše rozhodovanie je o tom, či chceme Ekopark zachovať ako ekopedagogickú plochu v meste, kde deti z prešovských materských a základných škôl naozaj uvidia čo najprírodnejšiu formu rastlinstva a zvieratstva.

Mnohým kolegom poslancom sa táto suma zdala priveľká. Aspoň tak sa to zdalo.

Na začiatku tohto roka, bez vážnejšej diskusie, doslova natvrdo prešla zmluva, ktorou prešiel Ekopark do správy Technických služieb mesta Prešov. Súčasťou zmluvy bolo ustanovenie, že odteraz už Technické služby mesta Prešov nemusia mestu Prešov platiť ročný nájom za prenájom mestských lesov v sume 70 000, ale ich majú investovať do Ekoparku.

Vo vzduchu viselo odôvodnenie, že to tak predsa bude výhodnejšie a mesto to nič nebude stáť. To, že mesto príde o nájomné 70 000 eur ročne, je pre mnohých asi príliš vysoká matematika.

Ekopark samozrejme potreboval investíciu a ju aj dostal. Dokonca oveľa štedrejšiu, ako stačilo dovtedajšiemu správcovi. Navyše s garanciou jej každoročného opakovania, čo bude stačiť každý rok na ďalšie a ďalšie zákazky prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov.

Obávam sa podobne, ako pani Balaníková, že duch Ekoparku z Prešova nadobro ušiel a naše deti nezažijú to, čo sme mohli zažívať v Ekoparku my.

Poznámka

Dianie v Technických službách mesta Prešov nie je pod riadnou kontrolou. Primátor sa napriek viacerým upozorneniam prokurátora rozhodol nerešpektovať uznesenia mestského zastupiteľstva. Dôsledkom je, že Technické služby mesta Prešov vedú nelegitimní odvolaní predstavitelia a tí, ktorých na to zvolilo mestské zastupiteľstvo sa nemôžu ujať funkcií a kontrolovať zvnútra hospodárenie a rozhodovanie manažmentu technických služieb.

Zhodou okolností práve v tomto období technickým službám "ide karta", cez technické služby sa realizujú stotisícové investičné zákazky. Výkonným riaditeľom technických služieb, ktorého zamestnáva predstavenstvo, je bývalý prednosta mestského úradu, ktorého si v minulosti na úrad priviedol súčasný primátor a v prvej volebnej kampani za primátora mu robil volebného manažéra. Odvtedy až dodnes je zároveň majiteľom a konateľom súkromnej firmy, ktorá dodáva komplexné vybavenie športových objektov, vrátane príslušenstva športovísk a ihrísk.

Viac o téme vzťahu primátora a technických služieb nájdete v článkoch na konci textu.

Čo dodať na záver? Nemôžem sa ubrániť dojmu, že v súčasnosti sú prioritou zákazky. Nech to stojí, čo to stojí. Doslova. Aj za cenu zničenia atmosféry Ekoparku.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Vlastníci si nárokuju od mesta škodu 700 000 eur. Ako rozhodol primátor, mi nikto nechce povedať 

Škola šmykov bola povolená nezákonne, povolenie je zrušené a musí sa zopakovať 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Poslanci rozhodnú o výstavbe rodinných domov v Kolmanovej záhrade 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Bude sa meniť využitie mnohých pozemkov v meste, dotkne sa to aj vás 

Viete, že chodníky sa postrekujú herbicídom, aby nezarastali? 

Botanická ulica sa konečne dočkala opravy výtlkov 

Botanická ulica, chodník do Kolmanky a jeho osvetlenie je už opäť v prevádzke 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...