Rokoval som na úrade k zámeru riešenia parkovania na sídliskách

Dnešné popoludnie a podvečer som na mestskom úrad preberal s pracovníkmi odboru hlavného architekta mesta zámer všeobecne záväzného nariadenia o „regulácii statickej dopravy“.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pod týmto oficiálnym názvom sa skrýva materiál o státí, parkovaní a odťahovaní vozidiel na území mesta Prešov.

Prvý krát som sa s materiálom stretol na zasadnutí komisie pre územný plán, dopravu, výstavbu a životné prostredie (odkaz na materiál by ste mali nájsť na konci tohto textu).

Materiál vznikol najmä ako nástroj na zavedenie parkovacích kariet vo vybraných lokalitách mesta a ich spoplatnenia. Venuje sa aj vyhradeným parkovacím miestam, miestam pre ťažko zdravotne postihnutých a miestam pre vozidlá taxislužby.

Časť návrhu sa venuje odťahovaniu vozidiel, uskladneniu odťahovaných vozidiel a poplatkom za odťahovanie.

Navrhovaný princíp spoplatnenia parkovania

Hoci si celý text môžete pozrieť aj sami, keďže komisia pre územný plán zverejňuje vopred materiály na rokovanie, skúsim stručne opísať princíp návrhu:

V niektorých lokalitách mesta by po prijatí nariadenia mohli vzniknúť zóny s regulovaným parkovaním.

Parkovať v "zóne" by mohol iba ten, kto by dostal od mesta parkovaciu kartu za poplatok.

Žiadatelia o parkovacie karty by mali mesiac od dňa "D" na to, aby o kartu požiadali a predložili všetky potrebné doklady, ktoré by úrad presvedčili, že majú nárok na kartu pre svoje auto.

Podľa toho by úrad roztriedil žiadateľov do niekoľkých kategórií (fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, či ide o prvé auto žiadateľa alebo ďalšie) a potom by po zaplatení vydal kartu platnú na jeden rok.

Kariet by sa však vydalo len toľko, koľko je v lokalite parkovacích miest. Kategórie majú slúžiť na to, že najprv sa vydajú parkovacie karty v prvej skupine.

Ak ostatnú nepridelené parkovacie karty pre ďalšiu kategóriu, pridelia sa ďalšej kategórii až do vyčerpania určeného počtu parkovacích kariet.

Keďže nie je možné vydať viac parkovacích kariet, ako je parkovacích miest, vydajú sa karty tým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť najskôr.

Ostatní žiadatelia karty nedostanú a v zóne budú môcť parkovať iba na platených parkoviskách, samozrejme, len ak bude na týchto parkoviskách voľné miesto a pochopiteľne, ak takéto platené parkoviská budú. Alebo budú môcť parkovať mimo existujúcich zón.

Pre návštevy, ktoré nemajú kartu z príslušnej zóny, bude pre parkovanie v zóne jedinou možnosťou platené parkovanie.

Autá bez karty, parkujúce mimo platených parkovísk, budú môcť byť odtiahnuté, aj to rieši návrh nariadenia.

Moje pripomienky

Svoje námietky som vyjadril aj na zasadnutí komisie a aj neskôr na mestskej rade, kde sme rozhodli o vrátení materiálu na dopracovanie.

Moje najväčšie pripomienky sa týkali príliš byrokratického systému prideľovania parkovacích kariet (treba predložiť niekoľko dokladov), výhrady mám aj k „turnusovému“ získavaniu parkovacích kariet a najmä k tomu, že kto sa v poradovníku dostane „za čiaru“, parkovaciu kartu nedostane a v zóne nebude môcť parkovať tak, ako „úspešnejší“ držitelia parkovacích kariet, prípadne vôbec.

Systém bude podporovať korupciu a je možné, že nebude považovaný za transparentný, dôveryhodný a verejne kontrolovateľný.

Žiadať o parkovaciu kartu bude potrebné každý rok znova a znova.

Kritizoval som aj to, že obyvatelia nemajú dosť informácií o príprave takéhoto systému a aj to, že nie je dostatočne podchytený proces výberu lokalít, ktoré sa premenia napríklad zo zelene na ďalšie parkoviská.

Moja posledná pripomienka smerovala k tomu, že materiál neposkytuje dosť informácií o tom, ako a akým spôsobom podporí vznik nových parkovacích miest, kto ich zaplatí a či je vôbec týmto spôsobom možné vytvoriť reálnu motiváciu a získať zdroje na výstavbu ďalších parkovacích miest.

Ďalšie moje pripomienky sú menej významné a pre stručnosť ich tu neuvádzam.

Moje pripomienky sú len pripomienkami jedného poslanca, keďže možnosť vyjadriť sa dostali všetci. Všetky pripomienky úrad spracuje a vznikne ďalšia verzia materiálu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...