Rokovali sme o genereli cyklistickej dopravy v Prešove

Cieľom dnešnej diskusie bolo zozbieranie podnetov pre vytvorenie prvého cyklistického generelu v našom meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Takýchto diskusií projekčná kancelária usporiadala viac, s rôznymi osobami. Na to dnešné boli pozvaní všetci poslanci, napriek mnohým prísľubom sme naozaj prišli štyria.

Na rokovaní som otvoril niekoľko tém, od konkrétnych po všeobecné.

Začiatok patril dosť nešťastnej realizácii cyklotrasy po Masarykovej ulici. V súvislosti s touto témou som navrhol, vytvorenie vzorových úsekov, aby sa chodci, cyklisti a vodiči naučili vedľa seba existovať a dospeli sme postupne k takému vzájomnému rešpektu, ktorý vídavame v niektorých susedných krajinách (viď prezentácia na konci tohto textu).

Potom sme rozprávali aj o prekážkach, ktoré bránia tomu, aby sa cyklistická doprava stala prvou voľbou, ak sa Prešovčan potrebuje prepraviť na primeranú vzdialenosť a je pekné počasie. Jednou z príčin je pocit ohrozenia od áut, taktiež komplikovaná manipulácia s bicyklom (v panelákoch) a aj obavy z krádeže bicykla. Mal by vzniknúť akčný plán krokov na postupné znižovanie tohto rizika.

Našu mestskú časť som zastupoval za poslancov len ja, preto sa dosť veľký priestor venoval plánovaným a aj zrealizovaným trasám v našej časti. Hovoril som o niektorých kolíznych miestach, chýbajúcich trasách.

Ako dosť veľký problém sme identifikovali nový most, ktorý vznikne medzi mostom pri mestskej hale a mostom na ulicu Pod Willec horkou v súvislosti s predĺžením Pražskej ulice od mestskej haly ku ZVL. Plánovaná cyklotrasa ho pravdepodobne nebude mať ako preklenúť. Hľadali sme preto alternatívnu trasu, ako sa obyvatelia Sídliska 2 a Sídliska 3 dostanú na bicykloch na Borkút po rovine bez unavujúcich stúpaní.

V tejto súvislosti som otvoril aj tému výstavby diaľnice a severného obchvatu mesta, ktoré pretnú a sposobia zánik mnohých cestičiek a chodníkov, ktoré používajú aj cyklisti. Na druhej strane, ich obslužné komunikácie vytvoria nové koridory, na ulici Pod Willec hôrkou má dokonca vzniknúť ďalší most cez Torysu.

Spomenul som aj tému dopravy Prešovčanov na bicykloch na stanicu, kde dnes nie je možné bezpečne ponechať bicykel. Nevynechal som ani témy väzieb cyklistickej dopravy na integrovanú dopravu, sprístupnenie hornatých častí mesta a dokonca aj potenciál cykloliniek v sieti MHD.

V diskusii zaznelo ešte množstvo ďalších tém, ktoré pre ich samozrejmosť osobitne nespomínam.

Zástupcovia projekčnej kancelárie ich všetky zaznamenali a budú tvoriť jeden z podkladov pre vytvorenie generelu cyklistickej dopravy. Ten by sa mal stať po schválení územnoplánovacím podkladom a umožní lepšie zohľadňovať potreby cyklistov pri rozvoji mesta.

Informácie priniesla aj predstavitelka projektu Central Meetbike.

Zaujimavá bola informácia o tom, čo sa chystá s tým nešťastným riešením cyklotrás po chodníkoch na Masarykovej ulici.

Ak máte záujem sa o riešení dozvedieť viac, plánujem o tom napísať.

Ak ste na Facebooku a ešte ste si ma nepridali ako priateľa, môžete tak hneď urobiť, dozviete sa o tom medzi prvými. Stačí kliknúť na odkaz nižšie.

Vo februári som bol vyskúšať integrovanú dopravu v Nemecku. Fotoreportáž z tejto cesty som rozoslal členom komisie pre dopravu a aj členom predstavenstva dopravného podniku.

Je k dispozícii pre každého, ak nestíhate čítať titulky, kliknite na linku http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/FotoreportazODopraveZNemeckaARakuska?authkey=Gv1sRgCL-lj9WGieOXmgE

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.