Rokovali sme o genereli cyklistickej dopravy v Prešove

Cieľom dnešnej diskusie bolo zozbieranie podnetov pre vytvorenie prvého cyklistického generelu v našom meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Takýchto diskusií projekčná kancelária usporiadala viac, s rôznymi osobami. Na to dnešné boli pozvaní všetci poslanci, napriek mnohým prísľubom sme naozaj prišli štyria.

Na rokovaní som otvoril niekoľko tém, od konkrétnych po všeobecné.

Začiatok patril dosť nešťastnej realizácii cyklotrasy po Masarykovej ulici. V súvislosti s touto témou som navrhol, vytvorenie vzorových úsekov, aby sa chodci, cyklisti a vodiči naučili vedľa seba existovať a dospeli sme postupne k takému vzájomnému rešpektu, ktorý vídavame v niektorých susedných krajinách (viď prezentácia na konci tohto textu).

Potom sme rozprávali aj o prekážkach, ktoré bránia tomu, aby sa cyklistická doprava stala prvou voľbou, ak sa Prešovčan potrebuje prepraviť na primeranú vzdialenosť a je pekné počasie. Jednou z príčin je pocit ohrozenia od áut, taktiež komplikovaná manipulácia s bicyklom (v panelákoch) a aj obavy z krádeže bicykla. Mal by vzniknúť akčný plán krokov na postupné znižovanie tohto rizika.

Našu mestskú časť som zastupoval za poslancov len ja, preto sa dosť veľký priestor venoval plánovaným a aj zrealizovaným trasám v našej časti. Hovoril som o niektorých kolíznych miestach, chýbajúcich trasách.

Ako dosť veľký problém sme identifikovali nový most, ktorý vznikne medzi mostom pri mestskej hale a mostom na ulicu Pod Willec horkou v súvislosti s predĺžením Pražskej ulice od mestskej haly ku ZVL. Plánovaná cyklotrasa ho pravdepodobne nebude mať ako preklenúť. Hľadali sme preto alternatívnu trasu, ako sa obyvatelia Sídliska 2 a Sídliska 3 dostanú na bicykloch na Borkút po rovine bez unavujúcich stúpaní.

V tejto súvislosti som otvoril aj tému výstavby diaľnice a severného obchvatu mesta, ktoré pretnú a sposobia zánik mnohých cestičiek a chodníkov, ktoré používajú aj cyklisti. Na druhej strane, ich obslužné komunikácie vytvoria nové koridory, na ulici Pod Willec hôrkou má dokonca vzniknúť ďalší most cez Torysu.

Spomenul som aj tému dopravy Prešovčanov na bicykloch na stanicu, kde dnes nie je možné bezpečne ponechať bicykel. Nevynechal som ani témy väzieb cyklistickej dopravy na integrovanú dopravu, sprístupnenie hornatých častí mesta a dokonca aj potenciál cykloliniek v sieti MHD.

V diskusii zaznelo ešte množstvo ďalších tém, ktoré pre ich samozrejmosť osobitne nespomínam.

Zástupcovia projekčnej kancelárie ich všetky zaznamenali a budú tvoriť jeden z podkladov pre vytvorenie generelu cyklistickej dopravy. Ten by sa mal stať po schválení územnoplánovacím podkladom a umožní lepšie zohľadňovať potreby cyklistov pri rozvoji mesta.

Informácie priniesla aj predstavitelka projektu Central Meetbike.

Zaujimavá bola informácia o tom, čo sa chystá s tým nešťastným riešením cyklotrás po chodníkoch na Masarykovej ulici.

Ak máte záujem sa o riešení dozvedieť viac, plánujem o tom napísať.

Ak ste na Facebooku a ešte ste si ma nepridali ako priateľa, môžete tak hneď urobiť, dozviete sa o tom medzi prvými. Stačí kliknúť na odkaz nižšie.

Vo februári som bol vyskúšať integrovanú dopravu v Nemecku. Fotoreportáž z tejto cesty som rozoslal členom komisie pre dopravu a aj členom predstavenstva dopravného podniku.

Je k dispozícii pre každého, ak nestíhate čítať titulky, kliknite na linku http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/FotoreportazODopraveZNemeckaARakuska?authkey=Gv1sRgCL-lj9WGieOXmgE

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...