Rozkopávky na Sídlisku II sú povolené, výkopy budú mať takmer 1,7 kilometra

Obyvateľov ulíc Československej armády, Átriová, Odborárska, Marka Čulena, Októbrová a Fučíková čakajú komplikácie.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Plynári budú chcú vymieňať zastaralé plynovodné potrubia na týchto uliciach. Svedčí o tom stavebné povolenie, ktoré mesto vydalo podniku SPP - Distribúcia, a. s.

Potrubia už vraj totiž majú pred koncom svojej životnosti, normy na umiestnenie plynomerov sú dnes iné ako pred desaťročiami, takže s potrebou výmeny sa dá súhlasiť. Zemný plyn je totiž pomerne výbušná látka.

Podľa rozhodnutia má byť celková dĺžka samostatných výkopov približne 1 681 metrov.

Zo štvrtej podmienky rozhodnutia vyplýva, že ryhy v chodníkoch a spevnených plochách sa budú opravovať len v šírke rozkopávky: "Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávni, spevnené plochy sa upravia betónom na šírku porušenia a asfaltom na šírku porušenia."

V tridsiatej prvej podmienke sa píše: "Priečne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované podpichom, resp. pretláčaním."

V tridsiatej siedmej podmienke sa píše: "Po ukončení prác stavebník upraví narušené plochy, miestne komunikácie a chodníky podľa požiadaviek ich vlastníkov prípadne užívateľov."

Stavebné povolenie svojimi podmienkami predstavuje pomerne solídny základ preto, aby po týchto mimoriadne rozsiahlych rozkopávkach v našej mestskej časti uviedli plynári cesty a chodníky späť do uspokojivého stavu.

To totiž obyčajne v našom meste predstavuje problém a je nemálo zlých skúseností, keď boli opravy rozkopávok odfláknuté, nikto proti tomu dôsledne neprotestoval, nedomáhal sa nápravy a tak si "užívame" hrboľaté cesty.

Nastoleniu systému pri dohľade nad rozkopávkami sa venujem už dlhšie

Keďže som zatiaľ nenadobudol dojem, že by už nové vedenie mesta uchopilo situáciu pevne do rúk, upozorňujem a apelujem, aby sa výkonné články vedenia mesta s náležitou pozornosťou venovali rozkopávkam mestského majetku.

Okrem iných orgánov mesta, ktorých som členom, som túto tému otvoril aj oficiálne a verejne na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ďalšie články s konkrétnymi informáciami, fotografiami, dokumentmi a nákresmi si môžete pozrieť v ďalších článkoch na konci tohto textu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...