Rozšírenie križovatky Plzenská - Masarykova sme preberali na komisii pre dopravu

Podľa rokovacieho poriadku komisie má člen komisie právo vznášať námety, poznatky a skúsenosti z mestských častí a prerokovávať oprávnené záujmy občanov. Tak som to vyskúšal vo veci spomenutej križovatky.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poslanci a ani úradnici nemajú "v oku" celé mesto, nežijú na každom mieste, na každej ulici.

Preto tvrdím, že obojstranná komunikácia s občanmi je nevyhnutná, aby poslanci a primátor mohli správne voliť priority pri každodennom rozhodovaní medzi požiadavkami a predstavami obyvateľov na jednej strane a dostupnými zdrojmi na druhej strane.

Ak sa predstava občana dostane priamo k poslancovi, je len na ňom, ako s ňou naloží.

Pri mojej komunikácii s občanmi sa medzi podnetmi objavil aj takýto:

"Vzhľadom k tomu, že sa odfrézovala vozovka na ulici Plzenskej a bude sa opravovať aj chodník na danej ulici, prosím, aby sa vozovka v samotnej križovatke ulíc Plzenská a Masarykova rozšírila aspoň o 1 m. To znamená, aby sa vytvoril väčší priestor pre vozidlá odbočujúce doprava aj doľava, t. j. samostatné pruhy. Zároveň by sa autobusom a hlavne kĺbovým jednoduchšie odbočovalo z mesta na ulicu Plzenskú.

Dôvod:

Často tam autá pri odbočovaní z ulice Plzenskej smerom na Bardejovský most zastanú veľmi v strede a je problém prejsť autobusom a zároveň sa blokuje celá križovatka a výjazd vozidiel z ulice Plzenskej smerom do mesta. Riešenie by bolo veľmi jednoduché a to využiť voľný priestor chodníka v križovatke pri Slovenskej sporiteľni, odstrániť kvetináče, vyspraviť asfalt, resp. položiť v rámci rekonštrukcie nový asfalt a vodorovným dopravným značením vytvoriť pruhy pre odbočovanie vpravo aj vľavo."

Hneď som vedel o čo ide, pretože cez túto križovatku často jazdím autom a chodím aj pešo. Je to pri elektrotechnickej priemyslovke.

Iste nielen ja, ale aj iní vodiči, ak z Plzenskej odbočujú na Bardejovský most, mávajú obavy či im prednú časť auta nezničí napríklad vodič autobusu alebo väčšieho auta, ktoré odbočuje od centra na Plzenskú.

Minule, kým som dával prednosť vodičom idúcim z centra, ma dokonca po pravej strane, po chodníku, okolo kvetináčov "zobral" tesne okolo spätného zrkadla netrpezlivý vodič.

Usúdil som, že takýto podnet obyvateľa mesta má zmysel a je vhodné sa o ňom poradiť s ostatnými členmi komisie.

Pravda, je to len môj názor a aby sa vec zrealizovala, o tom musí byť presvedčených viac ľudí, ako len ja.

Ani poslanec však nemôže vedieť všetko, poznať všetky súvislosti a obmedzenia, preto som svoj záver k tejto veci nechcel robiť pred zasadnutím komisie a vypočutím odborníkov.

Navrhol som členom komisie, aby sme sa pokúsili zaviesť úzus, že v prípade zmysluplných podnetov v súlade so zameraním komisie budeme v úvode rokovania zahrňovať do programu mimoriadny bod s pracovným názvom "Podnety z mestských častí".

Hneď sme si to vyskúšali. Prítomní členovia komisie takýto bod do programu rokovania schválili. Dúfam, že sa takýto postup v prípade potreby osvedčí aj v budúcnosti.

Cieľom nebude vec hneď vyriešiť, ak to nebude možné, to sa bez podkladov väčšinou ani nedá. Nehovoriac o tom, že komisia má len poradnú funkciu pre mestské zastupiteľstvo, ktorú prejavuje príjmaním odporúčaní a uznesení.

V prípade križovatky Plzenská - Masarykova išlo o vec, o ktorej už zamestnanci mesta vedeli, pretože podnet už počuli na zasadnutí výboru mestskej časti číslo.

Keďže som na predposlednom zasadnutí mestskej rady požiadal primátora mesta, aby sme na zasadnutí komisie mali k dispozícii počítač, projektor, plátno, prístup k mestskej sieti a internetu - a mestský úrad cestou nového prednostu túto požiadavku zariadil - hneď sme si mohli pozrieť situačnú dokumentáciu a fotografie križovatky.

Tušil som, že využitie práve prebiehajúcej rekonštrukcie povrchu vozovky na Plzenskej ulici na rozšírenie križovatky nemusí byť z technických, finančných a ani právnych dôvodov okamžite realizovateľné.

To sa aj potvrdilo.

Spevnená plocha vedľa vozovky je totiž pozostatok z doby, keď bola súčasťou chodníka k priechodu pre chodcov k bývalému "pionierskemu palácu" - predtým Szirmayova kúria, dnes pravoslávna bohoslovecká fakulta. Dnes je tento zrušený priechod pre chodcov nahradený priechodom cez križovatku pri VÚB smerom ku sporiteľni.

Podklad tohto bývalého chodníka však nie je svojou únosnoťou uspôsobený na prejazd vozidiel.

Pri úvahach o rozšírení križovatkovej časti by bolo nutné odstrániť tento podklad a vybudovať ho nanovo (tzv. kufor vozovky), pretože cez križovatku jazdia aj ťažké vozidlá.

S týmto poznaním sme pochopili, že pre rozšírenie križovatky nestačí len odfrézovať asfalt z bývalého chodníka a položiť nový, pretože takáto vozovka by pevnostne neobstála.

Komisia sa však uzniesla, že rozšírenie komunikácie je potrebné a odporúčala zariadiť potrebné náležitosti.

Všetci prítomní vyjadrili vôľu zohľadniť skutočnosť, že momentálne prebieha na Plzenskej ulici rekonštrukcia asfaltu.

Svoj význam toto rýchle prerokovanie malo. Mala by sa totiž skoordinovať súčasná rekonštrukcia s predpokladaným rozšírením.

Ak sa všetko podarí, potešia sa chodci z bezpečnejšieho priechodu pre chodcov a vodiči z prehľadnejšej križovatky, cez ktorú by mal byť plynulejší prejazd.

Zásadnejšie odľahčenie tejto križovatky však prinesie až výstavba prepojky medzi Rusínskou ulicou a Bardejovským mostom (tzv. Kuzmányho ulica), čo však môž etrvať dlhšie, hoci aj tejto téme sa na zasadnutiach komisie, mestskej rady a aj mestského zastupiteľstva venujeme.

Viac podrobností o Kuzmányho ulici sa môžete dozvedieť v tématických odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...