Rušná prešovská križovatka sa má rozširovať, pribudne most

Slovenská správa ciest chce rozšíriť jednu z najrušnejších prešovských križovatiek. Zajtra je k tomu ústne pojednávanie pre verejnosť a posledná možnosť vyjadriť sa alebo podať pripomienky.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru, ako súčasti cesty 1. triedy I/18. Zmeny budú zahŕňať aj ulicu Vlada Clementisa.

Na zajtra, 8. februára 2017 o 10-tej hodine, je pre verejnosť nariadené ústne pojednávanie v budove okresného úradu, ktorý rozhodne o vydaní stavebného povolenia.

Vyplýva to z verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Hoci ide o pomerne závažnú záležitosť a zásah do života obyvateľov, radnica okrem povinného zverejnenia na úradnej tabuli o tomto povoľovacom konaní na rozdiel od iných udalostí mlčí.

Priestor pre vaše vyjadrenie

Každý, kto sa cíti navrhovanou stavbou dotknutý, môže do zajtra podať pripomienky alebo sa zúčastniť ústeho pojednávania. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Územné konanie pre túto stavbu sa začalo už v roku 2013.

Význam rozšírenia križovatky

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie prerozdelí značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez iné časti Prešova, nakoľko by to potom mala byť najrýchlejšia a najkapacitnejšia mestská komunikácia v smere sever - juh.

Súčasťou stavby je aj dobudovanie ďalšieho mosta cez Torysu na Levočskej ulici (pri Kauflande).

Po jeho dobudovaní by mal byť Prešov prejazdný v smere východ - západ v plne štvorpruhovom profile.

Žiaľ, projekt nijako nerieši odstránenie železničného priecestia na Levočskej ulice. Aj naďalej bude každý prejazd vlaku hatiť najzaťaženejšiu tranzitnú komunikácie v Prešove.

Územné rozhodnutie bolo vydané 28. februára 2014.

Rekonštrukcia vyvolala nevôľu

Zámer rozšírenia križovatky a vytvorenie bariéry pre chodcov vo forme nadchodu vyvolal v tom čase veľkú nevôľu obyvateľov priľahlého sídlíska.

Úmyslom bolo mimoúrovňové vylúčenie chodcov z cestnej komunikácie s cieľom zvýšiť priechodnosť križovatky a skrátiť tak jazdné časy automobilovej dopravy.

Dôsledkom protestov obyvateľov bola korekcia projektu. Investor upustil od výstavby nadchodov.

Zámeny pozemkov

Začatiu stavebného konania predchádzali zámeny pozemkov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Prešov, keďže navrhované rozšírenie križovatiek zaberie doterajšie mestské pozemky a rozšírené komunikácie a jazdné pruhy sa priblížia bližšie k bytovkám na uliciach Obrancov mieru a Levočská.

Má tiež dôjsť ku odstráneniu stromov a zelene. Zeleň určená na výrub bola už dávnejšie vyznačená.

Pre úplnosť dodávam, že na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove bolo tiež prijaté uznesenie, týkajúce sa ďalšej zámeny pozemkov pod budúcu kruhovú križovatku Východná - Solivarská (pri autobusovej stanici, Hypertescu, Obi, Nay).

Aj tu by stavebníkom a investorom mala byť štátna organizácia Slovenská správa ciest.

Viac informácií aj s detailami z tohto obdobia nájdete v článkoch v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...