Rušná prešovská križovatka sa má rozširovať, pribudne most

Slovenská správa ciest chce rozšíriť jednu z najrušnejších prešovských križovatiek. Zajtra je k tomu ústne pojednávanie pre verejnosť a posledná možnosť vyjadriť sa alebo podať pripomienky.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru, ako súčasti cesty 1. triedy I/18. Zmeny budú zahŕňať aj ulicu Vlada Clementisa.

Na zajtra, 8. februára 2017 o 10-tej hodine, je pre verejnosť nariadené ústne pojednávanie v budove okresného úradu, ktorý rozhodne o vydaní stavebného povolenia.

Vyplýva to z verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Hoci ide o pomerne závažnú záležitosť a zásah do života obyvateľov, radnica okrem povinného zverejnenia na úradnej tabuli o tomto povoľovacom konaní na rozdiel od iných udalostí mlčí.

Priestor pre vaše vyjadrenie

Každý, kto sa cíti navrhovanou stavbou dotknutý, môže do zajtra podať pripomienky alebo sa zúčastniť ústeho pojednávania. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Územné konanie pre túto stavbu sa začalo už v roku 2013.

Význam rozšírenia križovatky

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie prerozdelí značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez iné časti Prešova, nakoľko by to potom mala byť najrýchlejšia a najkapacitnejšia mestská komunikácia v smere sever - juh.

Súčasťou stavby je aj dobudovanie ďalšieho mosta cez Torysu na Levočskej ulici (pri Kauflande).

Po jeho dobudovaní by mal byť Prešov prejazdný v smere východ - západ v plne štvorpruhovom profile.

Žiaľ, projekt nijako nerieši odstránenie železničného priecestia na Levočskej ulice. Aj naďalej bude každý prejazd vlaku hatiť najzaťaženejšiu tranzitnú komunikácie v Prešove.

Územné rozhodnutie bolo vydané 28. februára 2014.

Rekonštrukcia vyvolala nevôľu

Zámer rozšírenia križovatky a vytvorenie bariéry pre chodcov vo forme nadchodu vyvolal v tom čase veľkú nevôľu obyvateľov priľahlého sídlíska.

Úmyslom bolo mimoúrovňové vylúčenie chodcov z cestnej komunikácie s cieľom zvýšiť priechodnosť križovatky a skrátiť tak jazdné časy automobilovej dopravy.

Dôsledkom protestov obyvateľov bola korekcia projektu. Investor upustil od výstavby nadchodov.

Zámeny pozemkov

Začatiu stavebného konania predchádzali zámeny pozemkov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Prešov, keďže navrhované rozšírenie križovatiek zaberie doterajšie mestské pozemky a rozšírené komunikácie a jazdné pruhy sa priblížia bližšie k bytovkám na uliciach Obrancov mieru a Levočská.

Má tiež dôjsť ku odstráneniu stromov a zelene. Zeleň určená na výrub bola už dávnejšie vyznačená.

Pre úplnosť dodávam, že na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove bolo tiež prijaté uznesenie, týkajúce sa ďalšej zámeny pozemkov pod budúcu kruhovú križovatku Východná - Solivarská (pri autobusovej stanici, Hypertescu, Obi, Nay).

Aj tu by stavebníkom a investorom mala byť štátna organizácia Slovenská správa ciest.

Viac informácií aj s detailami z tohto obdobia nájdete v článkoch v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...