Sanácia zosuvov nepokročila ani tento rok, občania sa pýtajú prečo

V piatok som sa stretol na ulici Pod Willec hôrkou s obyvateľmi tejto ulice v okrajovej časti mesta. Každý, kto chce navštíviť Borkút a ide z mesta, musí prejsť cez túto ulicu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prvotným dôvodom, prečo som sa stretol s obyvateľmi, bolo tzv. odovzdanie staveniska výstavby jedného z viacerých úsekov odvodňovacieho rigola. V budúcnosti, po dokončení, má sústava rigolov odviesť vodu z cestnej komunikácie tak, aby sa zvýšila jej odolnosť proti poveternostným podmienkam. Najmä na rozhraní zimného obdobia, keď zle odvodnené cesty veľmi trpia a ich životnosť sa rapídne skracuje.

Sústava rigolov sa buduje postupne tak, ako sú k dispozícii každý rok finančné prostriedky, ktoré je zastupiteľstvo ochotné z celého rozpočtu vyčleniť na túto stavbu.

Občania sa pochopiteľne pýtali aj na druhý problém, ktorý ich trápi. A tým je zatiaľ neuskutočnená sanácia zosuvov. V roku 2010 postihli túto lokalitu, spolu s časťou Horárskej ulice nadmerné dažde a svahy sa začali zosúvať. Niekoľko domov sa takmer zrútilo a dnes sú buď už zbúrané alebo neobývané.

Keďže podobný osud postihol aj iné mestá a dediny, Environmentálny fond vytvoril fond na sanáciu zosuvných území. Mestá a obce sa mohli uchádzať o finančnú podporu, ktorá pokrývala všetky potrebné práce.

Ja som sa o vec už pred rokmi od počiatku zaujímal. Zistil som, že na úrade jednoducho zlyhali a nepodali včas potrebnú žiadosť. Pritom iným obciam sa získať finančné prostriedky úspešne podarilo a ich územia už sú sanované.

No prešovskému úradu sa to nepodarilo ani o rok. To ma dosť nazlostilo, tak v ďalšom roku som sa o vec zaujímal ešte intenzívnejšie a pre istotu vopred. Odhalil som, že úradnici neposlali ku žiadosti geologickú projekt, na ktorej potrebu boli vopred upozornení. Zhrniem: Neviem si to vysvetliť inak, ako tak, že to zbabrali.

Tento rok som preto začal priebežne apelovať, aby úradnici na nič nezabudli a na požadovaný projekt sme v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky.

Hoci teda peniaze na projekt geologických prác sú vyčlenené, od úradu som sa dozvedel, že na projekte sa pracuje a teda, tento rok sa o prostriedky na sanáciu mesto Prešov uchádzať nebude a skúsi to na budúci.

Som sklamaný, lebo takýto prístup úradu by sa expresívne vo vojenskej terminológii označil asi pojmom sabotáž.

Viac informácií a písomností o doterajšej snahe sanovať zosuvné svahy na ulici Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici je v článkoch na konci tohto textu.

A to som ešte nespomenul, že obyvateľov trápi aj chýbajúca kanalizácia. V tejto veci som tiež interpeloval primátora, ktorý je dokonca členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Odpoveď už mám a je žiaľ podobne beznádajná.

Zdá sa, že naozaj potrebné veci, ktoré si vyžadujú tvrdú prácu a dlhodobú prípravu, pričom ich efekt je na prvý pohľad málo atraktívny, nemajú pod súčasným vedením radnice prioritu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...