Sanácia zosuvov nepokročila ani tento rok, občania sa pýtajú prečo

V piatok som sa stretol na ulici Pod Willec hôrkou s obyvateľmi tejto ulice v okrajovej časti mesta. Každý, kto chce navštíviť Borkút a ide z mesta, musí prejsť cez túto ulicu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prvotným dôvodom, prečo som sa stretol s obyvateľmi, bolo tzv. odovzdanie staveniska výstavby jedného z viacerých úsekov odvodňovacieho rigola. V budúcnosti, po dokončení, má sústava rigolov odviesť vodu z cestnej komunikácie tak, aby sa zvýšila jej odolnosť proti poveternostným podmienkam. Najmä na rozhraní zimného obdobia, keď zle odvodnené cesty veľmi trpia a ich životnosť sa rapídne skracuje.

Sústava rigolov sa buduje postupne tak, ako sú k dispozícii každý rok finančné prostriedky, ktoré je zastupiteľstvo ochotné z celého rozpočtu vyčleniť na túto stavbu.

Občania sa pochopiteľne pýtali aj na druhý problém, ktorý ich trápi. A tým je zatiaľ neuskutočnená sanácia zosuvov. V roku 2010 postihli túto lokalitu, spolu s časťou Horárskej ulice nadmerné dažde a svahy sa začali zosúvať. Niekoľko domov sa takmer zrútilo a dnes sú buď už zbúrané alebo neobývané.

Keďže podobný osud postihol aj iné mestá a dediny, Environmentálny fond vytvoril fond na sanáciu zosuvných území. Mestá a obce sa mohli uchádzať o finančnú podporu, ktorá pokrývala všetky potrebné práce.

Ja som sa o vec už pred rokmi od počiatku zaujímal. Zistil som, že na úrade jednoducho zlyhali a nepodali včas potrebnú žiadosť. Pritom iným obciam sa získať finančné prostriedky úspešne podarilo a ich územia už sú sanované.

No prešovskému úradu sa to nepodarilo ani o rok. To ma dosť nazlostilo, tak v ďalšom roku som sa o vec zaujímal ešte intenzívnejšie a pre istotu vopred. Odhalil som, že úradnici neposlali ku žiadosti geologickú projekt, na ktorej potrebu boli vopred upozornení. Zhrniem: Neviem si to vysvetliť inak, ako tak, že to zbabrali.

Tento rok som preto začal priebežne apelovať, aby úradnici na nič nezabudli a na požadovaný projekt sme v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky.

Hoci teda peniaze na projekt geologických prác sú vyčlenené, od úradu som sa dozvedel, že na projekte sa pracuje a teda, tento rok sa o prostriedky na sanáciu mesto Prešov uchádzať nebude a skúsi to na budúci.

Som sklamaný, lebo takýto prístup úradu by sa expresívne vo vojenskej terminológii označil asi pojmom sabotáž.

Viac informácií a písomností o doterajšej snahe sanovať zosuvné svahy na ulici Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici je v článkoch na konci tohto textu.

A to som ešte nespomenul, že obyvateľov trápi aj chýbajúca kanalizácia. V tejto veci som tiež interpeloval primátora, ktorý je dokonca členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Odpoveď už mám a je žiaľ podobne beznádajná.

Zdá sa, že naozaj potrebné veci, ktoré si vyžadujú tvrdú prácu a dlhodobú prípravu, pričom ich efekt je na prvý pohľad málo atraktívny, nemajú pod súčasným vedením radnice prioritu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...