Sanácia zosuvov Pod Willec hôrkou, mesto už má rozpočet prác. Horárska čaká

Prešovská radnica sa chce uchádzať o financie na sanáciu zosuvov na uliciach Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici. Došlo k nim v roku 2010 a okrem sledovacích geologických vrtov sa situácia zatiaľ nijako nezmenila.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Sanácia zosuvných svahov spočíva v ich prevŕtaní takmer vodorovnými vrtmi s miernym sklonom a vložením potrubí, cez ktoré vytečie z podmočených svahov voda preč.

Ide o prácu na viacero etáp a jej náklady sú podľa predpokladov doslova "miliónové".

Taká veľká čiastka peňazí je nad finančné možnosti mesta, ktoré žije prevažne z peňazí daňových poplatníkov cez dane z nehnuteľností a z prídelu podielových daní z príjmov fyzických osôb.

Preto sa mesto musí spoliehať na prerozdeľovanie peňazí z Environmentálneho fondu alebo z peňazí Európskej únie, na ktoré sa nám skladajú v prevažnej miere obyvatelia ostatných vyspelejších krajín.

Vedenie radnice sa už v minulosti niekoľkokrát pokúšalo získať na tieto sanačné práce peniaze, no kvôli sérii pochybení to nevyšlo.

Viac si o príčinách neúspechu a chýb môžete prečítať v článkoch na konci tohto textu.

Na vykonaní sanácií mi záleží, preto opakovane aj interpelujem primátorku mesta, aby sa na vec "nepozabudlo". Nikto totiž nevie, kedy sa situácia môže zopakovať. Niekoľko domov totiž po zosuvoch v roku 2010 ostalo kvôli narušeniu ich statiky trvale neobývaných.

Zatiaľ naposledy som dostal odpoveď v júni.

Keďže si chcem urobiť prehľad o tom, ako ďaleko je príprava dokumentácie, ktorú treba priložiť ku žiadosti o peniaze, vypýtal som si takzvaný rozpočet geologickej úlohy, aby som si urobil predstavu o finančnej náročnosti.

Z rozpočtu prvej etapy vyplýva odhad nákladov za takmer 700 000 eur.

Z úradu mi prezradili, že o pomoc sa chcú uchádzať najprv pre sanačné práce na ulici Pod Willec hôrkou. Termín výzvy úrad očakáva v januári 2016.

Ak sa podarí sanovať svahy na ulici Pod Willec hôrkou, ako ďalšia na rad by mala prísť Horárska ulica.

Na Horárskej ulici presadzujem, aby sa prípadne odvodnenie svahu vrtmi skombinovalo s odvodnením vozovky na tejto ulici, ktorá trpí v zimnom období práve preto, že je zle odvodnená.

To by mohlo, ako sa hovorí, zabiť dve muchy jednou ranou, ak sa k sanácii zosuvov dostaneme skôr, ako k prípadnej rekonštrukcii komunikácie na Horárskej ulici. Jedno aj druhé je zatiaľ tak trochu vo hviezdach.

Ako je však vidieť, mesto si so svojou finančnou kapacitou nemôže dovoliť financovať sanáciu, sme doslova odkázaní na financie z prostredia mimo.

Viac o celej problematike si môžete prečítať v mojich ďalších poslaneckých blogoch.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...