Sanácia zosuvov Pod Willec hôrkou, mesto už má rozpočet prác. Horárska čaká

Prešovská radnica sa chce uchádzať o financie na sanáciu zosuvov na uliciach Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici. Došlo k nim v roku 2010 a okrem sledovacích geologických vrtov sa situácia zatiaľ nijako nezmenila.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Sanácia zosuvných svahov spočíva v ich prevŕtaní takmer vodorovnými vrtmi s miernym sklonom a vložením potrubí, cez ktoré vytečie z podmočených svahov voda preč.

Ide o prácu na viacero etáp a jej náklady sú podľa predpokladov doslova "miliónové".

Taká veľká čiastka peňazí je nad finančné možnosti mesta, ktoré žije prevažne z peňazí daňových poplatníkov cez dane z nehnuteľností a z prídelu podielových daní z príjmov fyzických osôb.

Preto sa mesto musí spoliehať na prerozdeľovanie peňazí z Environmentálneho fondu alebo z peňazí Európskej únie, na ktoré sa nám skladajú v prevažnej miere obyvatelia ostatných vyspelejších krajín.

Vedenie radnice sa už v minulosti niekoľkokrát pokúšalo získať na tieto sanačné práce peniaze, no kvôli sérii pochybení to nevyšlo.

Viac si o príčinách neúspechu a chýb môžete prečítať v článkoch na konci tohto textu.

Na vykonaní sanácií mi záleží, preto opakovane aj interpelujem primátorku mesta, aby sa na vec "nepozabudlo". Nikto totiž nevie, kedy sa situácia môže zopakovať. Niekoľko domov totiž po zosuvoch v roku 2010 ostalo kvôli narušeniu ich statiky trvale neobývaných.

Zatiaľ naposledy som dostal odpoveď v júni.

Keďže si chcem urobiť prehľad o tom, ako ďaleko je príprava dokumentácie, ktorú treba priložiť ku žiadosti o peniaze, vypýtal som si takzvaný rozpočet geologickej úlohy, aby som si urobil predstavu o finančnej náročnosti.

Z rozpočtu prvej etapy vyplýva odhad nákladov za takmer 700 000 eur.

Z úradu mi prezradili, že o pomoc sa chcú uchádzať najprv pre sanačné práce na ulici Pod Willec hôrkou. Termín výzvy úrad očakáva v januári 2016.

Ak sa podarí sanovať svahy na ulici Pod Willec hôrkou, ako ďalšia na rad by mala prísť Horárska ulica.

Na Horárskej ulici presadzujem, aby sa prípadne odvodnenie svahu vrtmi skombinovalo s odvodnením vozovky na tejto ulici, ktorá trpí v zimnom období práve preto, že je zle odvodnená.

To by mohlo, ako sa hovorí, zabiť dve muchy jednou ranou, ak sa k sanácii zosuvov dostaneme skôr, ako k prípadnej rekonštrukcii komunikácie na Horárskej ulici. Jedno aj druhé je zatiaľ tak trochu vo hviezdach.

Ako je však vidieť, mesto si so svojou finančnou kapacitou nemôže dovoliť financovať sanáciu, sme doslova odkázaní na financie z prostredia mimo.

Viac o celej problematike si môžete prečítať v mojich ďalších poslaneckých blogoch.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...