Schválili sme peniaze na projekt točne na Terchovskej ulici

V stredu sme na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili vyčlenenie prostriedkov na obstaranie projektovej dokumentácie pre točňu autobusu na konci Terchovskej ulice.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mal by to byť prvý krok k tomu, aby bol jasný rozsah výkupu pozemkov pre točňu a stanovislo sa, ktorý pozemok a v akej rozlohe je potrebný kúpiť.

Terchovská ulica a ulice za ňou sú totiž ulicami, kde nikdy nejazdila a nejazdí verejná doprava. K najbližšej zastávke na ulici Za Kalváriou dnes musia niektorí obyvatelia kráčať aj viac ako jeden kilometer po úzkej ceste bez chodníka.

Na návrh mestského úradu je na obstaranie projektovej dokumentácie vyčlenená suma 2.000 eur.

Pochádza z balíka peňazí, ktorý podľa dlhoročnej tradície majú k dispozícii výbory mestskej časti, navrhujú ich použitie a je nepísaná dohoda, že takéto návrhy schváli celé zastupiteľstvo, hoci naša mestská časť patrí z hľadiska počtu voličov a aj počtu poslancov k najmenším.

Verím, že aj zostávajúcu časť balíka sa podarí využiť na tento účel.

Hoci sa môže zdať, že obstaranie projektu na točňu je malá vec, je nevyhnutným prvým krokom k naplneniu vízie, aby sa aj táto časť našej mestskej časti postupne svojou vybavenosťou a obslužnosťou vyrovnala iným mestským častiam, pritiahla ďalších obyvateľov a popritom si čo najviac zachovala svoj pokojný charakter.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...