Sfunkčnenie svetelnej signalizácie pri Exercičnom dome o krok bližšie

Na základe podnetov od obyvateľov komunikujem s kompetentnými úradmi o priechode pre chodcov od reštaurácie Mladosť ku Exercičnému domu. Zdá za, že sme sa posunuli trochu bližšie k tomu, aby priechod začal fungovať tak, ako má.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Menej potešiteľné však je, že to trvá akosi pridlho.

Sled korešpondencie si môžete pozrieť sami na stránke:

http://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/1208/nefunkcna-signalizacia-na-priechode-pre-chodcov-pod-kalvariou

"Pes je zakopaný" v tom, že komunikácie budovala Slovenská správa ciest a ešte zariadenia neodovzdala do správy mesta Prešov, takže sa ich mesto nemôže ujať.

Je to paradoxná situácia, pretože semafór a aj radič je už niekoľko mesiacov hotový, čiže teoreticky sa len stačí dohodnúť na jeho režime a prepnúť ho.

Žiaľ, z úrovne samosprávy mesta Prešov môžeme len žiadať a urgovať.

Vysvetlenie príčiny liknavosti vo veci prechodu správy radiča a semafóra zo Slovenskej správy ciest ako stavebníka na mesto Prešov nie je jasné.

Ukazuje sa, že s vecami, ktoré sú v kompetencii mesta Prešov, sa dá dospieť k riešeniu rýchlejšie, záleží len na výbere priorit vzhľadom na to, že rozpočet mesta je konečný.

Tak sa v uplynulých mesiacoch podarilo:

 • Schválili sme súvislú opravu ulíc Marka Čulena od Levočskej, Odborárska, Sázavského až po križovatku s Kolárovou ulicou - HOTOVO.
   
 • Oprava nerovnosti na ulici Obrancov mieru, ktorá komplikovala život tisícom vodičov po presmerovaní dopravy z ulice 17. novembra na ulicu Pod Kalváriou a obťažovala hlukom a otrasmi obyvateľov v okolí - HOTOVO.
  Práce sa spustili po mojej interpelácii na mestskom zastupiteľstve, keďže oficiálne stanovisko úradu dovtedy bolo, že to zaradí do plánu na rok 2012, čo absolútne nezodpovedalo závažnosti problému, keďže ide o jednu z najvyťaženejších ciest na území mesta v správe mesta.
   
 • Začalo sa rozširovanie križovatky Masarykova - Plzenská.
  Práce sa spustilo krátko potom, ako som tento problém nadniesol na zasadnutí komisie pre dopravu, ktorej som členom. Komisia sa s návrhom na rozšírenie stotožnila a prijala k tomu uznesenie.
   
 • Obnova najkritickejšej časti chodníka na Požiarnickej ulici, cez ktorý polovica našej mestskej časti musí prechádzať pešo do centra - HOTOVO.
  Po dohode s výborom mestskej časti "Centrum" a ostatnými poslancami som ako člen návrhovej komisie za náš poslanecký klub navrhol zaradiť tento úsek v zozname na súvislú opravu už pred zimou. Mestské zastupiteľstvo sa s touto prioritou stotožnilo.

Viac informácií o tých akciách nájdete v článkoch cez odkazy nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.