Sfunkčnenie svetelnej signalizácie pri Exercičnom dome o krok bližšie

Na základe podnetov od obyvateľov komunikujem s kompetentnými úradmi o priechode pre chodcov od reštaurácie Mladosť ku Exercičnému domu. Zdá za, že sme sa posunuli trochu bližšie k tomu, aby priechod začal fungovať tak, ako má.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Menej potešiteľné však je, že to trvá akosi pridlho.

Sled korešpondencie si môžete pozrieť sami na stránke:

http://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/1208/nefunkcna-signalizacia-na-priechode-pre-chodcov-pod-kalvariou

"Pes je zakopaný" v tom, že komunikácie budovala Slovenská správa ciest a ešte zariadenia neodovzdala do správy mesta Prešov, takže sa ich mesto nemôže ujať.

Je to paradoxná situácia, pretože semafór a aj radič je už niekoľko mesiacov hotový, čiže teoreticky sa len stačí dohodnúť na jeho režime a prepnúť ho.

Žiaľ, z úrovne samosprávy mesta Prešov môžeme len žiadať a urgovať.

Vysvetlenie príčiny liknavosti vo veci prechodu správy radiča a semafóra zo Slovenskej správy ciest ako stavebníka na mesto Prešov nie je jasné.

Ukazuje sa, že s vecami, ktoré sú v kompetencii mesta Prešov, sa dá dospieť k riešeniu rýchlejšie, záleží len na výbere priorit vzhľadom na to, že rozpočet mesta je konečný.

Tak sa v uplynulých mesiacoch podarilo:

 • Schválili sme súvislú opravu ulíc Marka Čulena od Levočskej, Odborárska, Sázavského až po križovatku s Kolárovou ulicou - HOTOVO.
   
 • Oprava nerovnosti na ulici Obrancov mieru, ktorá komplikovala život tisícom vodičov po presmerovaní dopravy z ulice 17. novembra na ulicu Pod Kalváriou a obťažovala hlukom a otrasmi obyvateľov v okolí - HOTOVO.
  Práce sa spustili po mojej interpelácii na mestskom zastupiteľstve, keďže oficiálne stanovisko úradu dovtedy bolo, že to zaradí do plánu na rok 2012, čo absolútne nezodpovedalo závažnosti problému, keďže ide o jednu z najvyťaženejších ciest na území mesta v správe mesta.
   
 • Začalo sa rozširovanie križovatky Masarykova - Plzenská.
  Práce sa spustilo krátko potom, ako som tento problém nadniesol na zasadnutí komisie pre dopravu, ktorej som členom. Komisia sa s návrhom na rozšírenie stotožnila a prijala k tomu uznesenie.
   
 • Obnova najkritickejšej časti chodníka na Požiarnickej ulici, cez ktorý polovica našej mestskej časti musí prechádzať pešo do centra - HOTOVO.
  Po dohode s výborom mestskej časti "Centrum" a ostatnými poslancami som ako člen návrhovej komisie za náš poslanecký klub navrhol zaradiť tento úsek v zozname na súvislú opravu už pred zimou. Mestské zastupiteľstvo sa s touto prioritou stotožnilo.

Viac informácií o tých akciách nájdete v článkoch cez odkazy nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...