Sídlisko II má parkovanie vyriešené najmä na papieri. No máme aj iné úzke miesta

Naše sídlisko má oproti ostatným častiam mesta jednu výhodu. V tomto volebnom období vznikol projekt parkovacíh plôch.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Hoci nepokrýva úplne celú plochu Sídliska II, projekt načrtol úplne presne, kde by presne mali byť umiestnené budúce parkovacie plochy.

Viac som o tom napísal pred časom v inom článku, ak máte záujem, pozrite si ho. Odkaz na neho je nižšie na konci tohto textu.

Vytvorený projekt obsahuje analytickú časť a navrhuje etapizáciu výstavby ďalších plôch. Naše sídlisko sa totiž generačne obmieňa. Prichádzajú mladšie ročníky so životným štýlom, ku ktorému v mnohých prípadoch patrí auto, niekedy aj jedno pre každého dospelého člena rodiny.

Už dnes cítim, že boj o parkovacie miesto po príchode domov vyvoláva konflikty a napätie.

To je to posledné, čo by som si prial. Niekoľko nových parkovísk pribudlo aj v uplynulom období. Naposledy v staršej časti sídliska, vo vnútrobloku medzi ulicou Československej armády a ulicou Fraňa Kráľa.

Kvalita verejného priestoru sa zlepšila v mnohých ohľadoch k lepšiemu. Prispeli k tomu sami obyvatelia rekonštrukciami fasád bytoviek. Z väčších mestských investícií výmena strechy na budove materskej školy, výmena okien na budove s víziou budúceho zateplenia budovy.

Aj o tom viac infomácií nájdete v článkoch na konci.

Svoje parkovacie problémy majú aj štvrte rodinných domov

Hoci sa do popredia opodstatnene dostávajú problémy s parkovaním najmä na sídliskách, pozorne vnímam aj niektoré problematické lokality v zástavbe rodinných domov.

Svoje príčiny majú parkovacie konflikty na Táborisku, no dnes by som upriamil pozornosť na našu mestskú časť.

Najhustejšia zástavba rodinných domov je myslím na Gorkého ulici. Radové domy z povojnového obdobia sú na tak úzkych pozemkoch, nalepené jeden na druhý, že niekedy celkova dĺžka áut obyvateľov domu, obrazne povedené, presahuje šírku pozemku.

Viacerí obyvatelia tejto ulice prišli na zasadnutia výborov v mestských častiach tlmočiť nespokojnosť s tým, že na ulici sa prakticky nedá stáť bez porušenia dopravných predpisov. Nespokojnosť niektorí vyjadrili aj so stromami, ktoré prekážajú pri parkovaní áut na trávniku.

Je zrejmé, že organizácia dopravy na tejto ulici mešká za dnešnou realitou. Osobitne to podčiarkuje fakt, že niekedy bývajú problémy aj pri obsluhe územia, napríklad smetiarmi, či pri zimnej údržbe, keď parkujúce autá tvoria občas neprekonateľnú prekážku.

Pre mňa je toto všetko námet na riešenie tohto problému v orgánoch mesta, ak sa po konzultácii s obyvateľmi ukáže, že toto je prioritný problém.

Osobitnú zmienku si zaslúžia aj iné ulice v našej mestskej časti. Tam je státie vozidiel zakázané či už dopravným značením alebo jednoducho je podľa zákona nemožné. Pomaly sa však napriek tomu tiež zapĺňajú stojacimi autami, rozšíreným neduhom sa stáva státie po chodníkoch.

Chodci sú doslova vytláčaní pred autá na cestu, lebo autá stoja na chodníkoch. Neraz aj tam, kde do minúty-dvoch možno auto nechať na parkovisku alebo tam, kde státie možné je.

Toto sú problémy, ktoré pochopiteľne riešiteľné sú, len si vyžadujú istu dávku odvahy a vôle sa do nich postupne pustiť.

Mojím zámerom je nečakať na postupné zhoršovanie všetkých popísaných problémov do neriešiteľného štádia - ale v predstihu pripraviť ich riešenia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...