Škôlka na Ul. Fraňa Kráľa má po novej streche aj nové okná

Rád by som sa s Vami podelil o radosť, že na materskej škole v našej mestskej časti boli vymenené staré drevené netesniace okná za nové.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako člen rady tejto školy som bol účastníkom oficiálneho preberacieho konania stavebných prác.

Kvalita prác vyzerá byť na prvý pohľad v poriadku, stavebná firma ochotne vyspravila a vymaľovala steny nad rámec projektu, aby výsledné dielo vyzeralo esteticky. Posúdiť to môžete sami, nielen z fotografií ale aj osobne, ak ste rodičom jedného z približne 110 detí v tejto našej materskej škole.

Bez pochyby opraviť treba po dlhých rokoch zanedbávania takmer všetky zanedbané skôlky v meste.

Ako člen rady tejto školy (do funkcie ma nominoval primátor mesta, takmer každý poslanec je z titulu funkcie zástupcom zriaďovateľa v niektorej materskej škole) som sa ujal tejto funkcie a do mestského zastupiteľstva a orgánov mesta som prenášal návrhy riešení problémov tejto materskej školy.

Neľutoval som času, aby som poslancov argumentmi presviedčal o naozaj zlom stave budovy.

Pri tejto materskej škole to bola najmä nevyhovujúca zatekajúca strecha, holubí trus na povale a netesniace nebezpečné okná. Úradníci na mestskom úrade a aj poslanci museli konečne uznať, že rekonštrukcia 60 ročnej budovy je na mieste.

Väčší podiel na mravenčej práci však majú úradníci mestského úradu a aj osadenstvo materskej školy, ktoré zvládlo vďaka porozumeniu rodičov rekonštrukciu okien za prevádzky.

Budova by si vyžadovala aj zateplenie, no z logiky stavebných prác vyplýva, že najprv musela byť opravená strecha a vymenené okná. Zateplenie zrejme nepripadá do úvahy už v tomto roku, úradníci sú vyťažení prípravou množstva projektov za peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti za výkup pozemkov pod budúcu diaľnicu za Kalváriou.

No myslelo sa dopredu a vonkajšie paramety sú už odsadené a podopreté, aby ich nebolo potrebné prerábať, keď sa bude zateplovať. Dobre, že sa konečne myslí dopredu.

Teší ma, že v minulom roku sa podarilo dokončiť aj rekonštrukciu základnej školy na Ul. Čs. armády, kde som sa takmer dva roky pravidelne zúčastňoval kontrolných dní a pomáhal ako poslanec prekonávať prekážky pri tejto rekonštrukcii.

V našej mestskej časti máme ešte jednu materskú školu na Ul. Čs. armády, umeleckú školu na Októbrovej ulici a centrum voľného času, tiež na Októbrovej ulici, známe "Ábecéčko".

Drobne zlepšenia sa podarilo dosiahnuť aj budovách týchto škôl.

V budúcnosti chcem pokračovať v tom, aby v našej mestskej časti bolo prívetíve prostredie s dostatočnou občianskou vybavenosťou, do ktorej spadajú aj materské a základné školy. Ocenia to najmä mladé a začínajúce rodiny s deťmi, ktoré v našom meste potrebujeme ako soľ.

Viac informácií, najmä o príbehu reknštrukcie materskej školy na Ul. Fraňa Kráľa, nájdete aj v článkoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.