Stretli sme sa k rozšíreniu verejného osvetlenia v našej mestskej časti

V stredu sme sa dvaja poslanci za našu mestskú časť stretli na pracovnom rokovaní so správcom verejného osvetlenia v meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Priamo v teréne sme riešili požiadavky a koncepciu rozširovania verejného osvetlenia v okrajových častiach mesta, kde žijú tí Prešovčania, ktorých ulice sa po západe slnka ponoria do tmy.

Výjazd sme začali na Cemjate, konkrétne na Medveďej ulici. V bočných uličkách, pri lese, paralelne s hlavnou cestou, je jedna z lokalít, kde ešte nie je verejné osvetlenie. Správca verejného osvetlenia v meste (firma O.S.V.O. comp, s. r. o.) má vypracovaný projekt rozšírenie verejného osvetlenia. Zvážili sme, že je táto lokalita je jeden z kandidátov na čiastočné pokrytie novými svetelnými bodmi v rámci dostupného rozpočtu.

Ako druhú sme navštívili lokalitu Vydumanec, konkrétne Malkovskú ulicu (a tiež ulice Zajačia, Skromná, Jazvečia, Vlčia, Líščia). Lokalita má potenciál budúceho rozvoja, najmä potom, ako budú vybudované obslužné komunikácie k západnému portálu tunela diaľnice D1. To je zároveň trochu hendikep, keďže verejné osvetlenie bude riešiť okolo týchto komunikácií investor výstavby - Národná diaľničná spoločnosť. Predpokladá sa, že mestský správca osvetlenia následne preberie správu tohto verejného osvetlenia.

Zvážili sme preto, ako užitočné, skoordinovať zámery pripravovanej výstavby komunikácií s ďalšími plánmi výstavby v tejto lokalite. Správcovi som prisľúbil, že sprostredkujem komunikáciu s našimi obyvateľmi tejto lokality, aby mohol čo najlepšie zohľadniť miestne podmienky a využiť znalosti obyvateľov o tejto lokalite.

Treťou zastávkou bola lokalita Za Kalváriou, konkrétne sme prešli cez Terchovskú ulicu, kde boli zrekonštruované v časti ulice stĺpy verejného osvetlenia. Rekonštrukcia spočívala v ich narovnaní a dostali tiež nový náter. Ide o úsek od križovatky až po začiatok Súľovskej ulice.

Skončili sme na ulici Ku Kyslej vode, pri križovatke ulíc Ku Brezinám a Turistická. Rozoberali sme konkrétne technické možnosti osvetlenia časti tejto ulice, umiestnenia lámp (svetelné body) a ich napojenia na existujúci rozvod.

Aj tu som správcovi prisľúbil pomoc v podobe sprostredkovania kontaktu na obyvateľov tejto lokality.

Umiestnenie stožiarov by mohol uľahčiť fakt, že koncom minulého roku sa podarilo na týchto uliciach majetkovoprávne vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod ulicami, ktoré dovtedy patrili Lesom Slovenskej republiky. Aj vďaka účinnej pomoci tamojších obyvateľov došlo k vysporiadaniu.

Okrajovom sme spomenuli aj doplenie niekoľkých svetelných bodov na ulici 17. novembra medzi rodinnými domami, no to je už susediaca mestská časť.

S riaditeľom spoločnosti O.S.V.O. comp, s. r. o., sme opäť rozobrali aj podrobnosti o myšlienke využiť príslušné granty na zásadnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste, čím by sme zabili aspoň "dve muchy jednou ranou" - staré svetelné body by sa zmodernizovali a zároveň by sa mohla dosiahnúť významná úspora elektriny a nákladov na údržbu. K tomuto cieľu však ešte vedie určitá cesta, preto ešte bude treba nemalé úsilie, pochopenie v mestskom zastupiteľstva a aj kus šťastia.

Pre verejné osvetlenie v meste zatiaľ žiaľ neexistuje transparentná koncepcia jeho rozvoja. Tento nedostatok nahrádzajú práve takéto pracovné stretnutia, ako sa uskutočnilo v stredu, keďže mi ako poslancovi záleží, aby rozvoj mesta napredoval a mesto neustrnulo. Dúfam, že tmavých miest po zotmení bude v Prešove postupne menej a menej, a že nové ulice nebudú na prvé lampy čakať príliš dlho a aj ich obyvatelia a návštevníci sa budú môcť cítiť po zotmení bezpečne.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...