Priebeh stretnutia s riaditeľom dopravného podniku

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pred týždňom som sa stretol s pánom Ing. Petrom Janusom, výkonným riaditeľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov. Stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. je akciová spoločnosť so 100-percentou majetkovou účasťou mesta Prešov.

Začnem netradične záverom stretnutia, kde sme rozprávali o podnetoch od občanov našej mestskej časti.

Okrem iného ide konkrétne o situáciu po presune zastávky na Kolárovej ulici, o perspektívu obsluhy autobusmi v lokalite ulice Pod Kalváriou a Botanickej ulice kvôli zrušeniu zastávok a bariéram v podobe protihlukových stien, ktoré značne predĺžili vzdialenosť k zastávkam.

Venovali sme sa tiež možnostiam a predpokladom zavedenia liniek nových verejnej dopravy na uliciach Horárskej a Terchovskej.

Taktiež o možnosti presunutia trasy linky 34S, ktorá by priamo prepojila železničnú a autobusovú stanicu s lokalitou Pod Kamennou baňou s pokračovaním ďalej až na Sídlisko III.

Okrem týchto konkrétnych tém sme sa venovali vzťahom dopravného podniku s radnicou, hospodáreniu podniku, stavu verejného obstarávania v podniku, rozvojovým víziám hromadnej dopravy v Prešove a okolí, preferencii hromadnej dopravy, vandalizmu v autobusoch a trolejbusoch, cenám lístkov a zľavám.

V závere stretnutia sme sa dohodli na ďalšej spolupraci pri zlepšovaní služieb dopravného podniku v našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.