Priebeh stretnutia s riaditeľom dopravného podniku

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pred týždňom som sa stretol s pánom Ing. Petrom Janusom, výkonným riaditeľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov. Stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. je akciová spoločnosť so 100-percentou majetkovou účasťou mesta Prešov.

Začnem netradične záverom stretnutia, kde sme rozprávali o podnetoch od občanov našej mestskej časti.

Okrem iného ide konkrétne o situáciu po presune zastávky na Kolárovej ulici, o perspektívu obsluhy autobusmi v lokalite ulice Pod Kalváriou a Botanickej ulice kvôli zrušeniu zastávok a bariéram v podobe protihlukových stien, ktoré značne predĺžili vzdialenosť k zastávkam.

Venovali sme sa tiež možnostiam a predpokladom zavedenia liniek nových verejnej dopravy na uliciach Horárskej a Terchovskej.

Taktiež o možnosti presunutia trasy linky 34S, ktorá by priamo prepojila železničnú a autobusovú stanicu s lokalitou Pod Kamennou baňou s pokračovaním ďalej až na Sídlisko III.

Okrem týchto konkrétnych tém sme sa venovali vzťahom dopravného podniku s radnicou, hospodáreniu podniku, stavu verejného obstarávania v podniku, rozvojovým víziám hromadnej dopravy v Prešove a okolí, preferencii hromadnej dopravy, vandalizmu v autobusoch a trolejbusoch, cenám lístkov a zľavám.

V závere stretnutia sme sa dohodli na ďalšej spolupraci pri zlepšovaní služieb dopravného podniku v našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...