Priebeh stretnutia s riaditeľom dopravného podniku

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pred týždňom som sa stretol s pánom Ing. Petrom Janusom, výkonným riaditeľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov. Stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. je akciová spoločnosť so 100-percentou majetkovou účasťou mesta Prešov.

Začnem netradične záverom stretnutia, kde sme rozprávali o podnetoch od občanov našej mestskej časti.

Okrem iného ide konkrétne o situáciu po presune zastávky na Kolárovej ulici, o perspektívu obsluhy autobusmi v lokalite ulice Pod Kalváriou a Botanickej ulice kvôli zrušeniu zastávok a bariéram v podobe protihlukových stien, ktoré značne predĺžili vzdialenosť k zastávkam.

Venovali sme sa tiež možnostiam a predpokladom zavedenia liniek nových verejnej dopravy na uliciach Horárskej a Terchovskej.

Taktiež o možnosti presunutia trasy linky 34S, ktorá by priamo prepojila železničnú a autobusovú stanicu s lokalitou Pod Kamennou baňou s pokračovaním ďalej až na Sídlisko III.

Okrem týchto konkrétnych tém sme sa venovali vzťahom dopravného podniku s radnicou, hospodáreniu podniku, stavu verejného obstarávania v podniku, rozvojovým víziám hromadnej dopravy v Prešove a okolí, preferencii hromadnej dopravy, vandalizmu v autobusoch a trolejbusoch, cenám lístkov a zľavám.

V závere stretnutia sme sa dohodli na ďalšej spolupraci pri zlepšovaní služieb dopravného podniku v našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...