Stretol som sa s obyvateľmi mestskej časti Vydumanec

Moje dnešné stretnutie s občanmi našej mestskej časti bolo v málo známej štvrti Prešova.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Viete presne, kde sa nachádzajú ulice s názvami: Líščia, Skromná, Zajačia, Malkovská?

Ako som sa dozvedel na dnešnom stretnutí s obyvateľmi Vydumanca, niekedy to nevedia ani policajti.

Obyvateľov pravej časti Vydumanca momentálne trápi najmä prítomnosť obyvateľov priľahlého lesa, ktorých láka prekladisko komunálneho odpadu a blízky obchod s potravinami.

Oproti situácii v minulosti sa tešia pomerne dobre fungujúcej zimnej údržbe cesty k bývalej vojenskej ošipárni, zber komunálneho odpadu funguje dobre, rovnako aj verejné osvetlenie.

Chýba chodník k zastávke verejnej dopravy po štátnej ceste v smere na Margecany. Po výpadovke prechádzajú autá do susedných dedín a nebezpečné situácie počas dňa vyvolávajú vodiči kamiónov z kameňolomu v Sedliciach.

Obyvateľov v pravej časti Vydumanca a na Líščej ulici, trápi neskolaudovaná kanalizácia, ktorá je položená na ich pozemkoch, lenže sa k nej nemôžu pripojiť.

Odpadové vody vypúšťajú do žúmp a pri dlhotrvajúcich zrážkach splašky tečú po ich záhradách.

Dažďové vody sa v spodnej časti, pri hlavnej ceste, zhromažďujú na pozemkoch novostavieb, ktoré boli podľa tvrdení pamätníkov postavené na bývalom močiari.

Pokračovanie Líščej ulice má charakter lesnej cesty, s problematickou zjazdnosťou pre osobné vozidlo.

Ešte horšia zjazdnosť je na Zajačej a Skromnej ulici. To môžete posúdiť na fotografiách, ktoré som urobil a sú v galérii našej mestskej časti (odkaz by mal byť na konci tohto textu).

Najhoršiu zjazdnosť má Malkovská ulica, ktorej časť vedie prakticky už po lese a je prístupná skôr z Terchovskej ulice, ako z Vydumanca.

Na konci tejto ulice sú novostavby a aj rozparcelované pozemky s privedenou elektrinou.

Obyvateľov tejto časti mesta, s ktorými som sa tam osobne stretol, momentálne najviac trápia vyjazdené koľaje na nespevnenej ulici v lesnej časti.

Na Malkovskej ulici nie je zavedený plyn, ani vodovod a ani kanalizácia. Nie je tam ani verejné osvetlenie a ani spevnená cesta. Zber komunálneho odpadu a zimná údržba ulice je zabezpečená.

Nevedie tam ani žiadna linka verejnej dopravy. Najperspektívnejšou možnosťou priblíženie verejnej dopravy k lokalite je zavedenie linky na Terchovskú ulici alebo zokruhovanie Terchovskej ulice až k hlavnej ceste na Vydumanec, čo bola téma môjho minulotýždňového stretnutia s riaditeľom dopravného podniku.

Záhradkárske osady v tejto štvrti zatiaľ zívali prázdnotou, jar sa ešte len začína.

Fotografie si môžete pozrieť v avízovanej galérii.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...