"Top" body prešovského mestského zastupiteľstva v stredu 28. 6. 2017, podľa mňa

Tak sa tu rozprávame, že čo zaujímavé sa deje v zastupiteľstve... Dovolil som si sa s vami podeliť aspoň o niekoľko bodov z programu, ktoré stoja za reč. Hoci, niektoré sa mi nejavia príliš atraktívne, no sú zaujímavé z iného hľadiska.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Materiály na zasadnutie si môžete stiahnuť a pozrieť, sú zverejnené na internete (https://mesto-presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/mestske-zastupitelstvo/2014-2018). Používam číslovanie bodov podľa programu.

4. Zmena štatútu mesta

Zastupiteľstvo si má vziať právomoc od primátorky - rozhodovať o súhlase so zriaďovaním súkromných a cirkevných školských zariadení (materské školy, základné školy a pod.).

Doposiaľ túto právomoc vykonávala primátorka mesta. Na zasadnutiach orgánov mesta sa ozývajú názory, že je v meste priveľa školských zariadení a že súkromné a cirkevné zariadenia vznikajú a sú financované na úkor mestských zariadení.

5. 6. 7. 8. Štyri body o územnom pláne

Bude sa opäť schvaľovať územný plán, ktorý už raz v zastupiteľstve schvaľovaný bol v novembri, no okresný úrad na neho uplatnil najvyššiu sankciu, ktorú uplatniť mohol - vyhlásil ho za neplatný. Pre všetky povoľovacie stavebné a územné konania to malo zásadný vplyv.

Stalo sa to preto, lebo poslanci v novembri pozmenili text územného plánu spôsobom, na ktorý nemali oprávnenie a s takými zmenami ho schválili. To sa nesmie.

Teraz sa zastupiteľstvo má pokúsiť schváliť pôvodný text územného plánu opäť.

V ôsmom bode programu sa má rozhodnúť o odštartovaní dlhodobého procesu ďalších budúcich zmien územného plánu. Niektorí poslanci by radi dostali do územného plánu stavby, ktoré urbanisti či iné štátne orgány považujú za sporné až nevhodné.

10. Záverečný účet mesta

Tu je zaujímavé to, že rozpočet mesta skončil s obrovským prebytkom. Laikom sa to niekedy prezentuje, ako pozitívna vec, veď "mesto malo zisk".

Pravda je však taká, že prebytok rozpočtu vznikne vtedy, ak radnica neurobila všetko to, čo bolo v pláne a na čo sa vybrali peniaze. Ten prebytok bol totiž neplánovaný.

Keďže je to už druhý rok za sebou, je to v skutočnosti alarmujúca skutočnosť, svedčiaca o nedostatočnom výkone radnice alebo, vo všeobecnosti, o iných objektívnych prekážkach. Aj keď dobrý gazda by mal byť pripravený nájsť náhradnú robotu, ak vidí, že nejaký plán nevyjde, robotníci sú nastúpení na dvore a večer ich zaplatí tak či tak.

Samozrejme, riešením nie je "rozbiť" peniaze v zbytočných a predražených zákazkách, ako to bolo v období predtým - a o ktorom kolujú povesti, že z platieb sa vraj brali provízie a tak bola motivácia "robiť" čo najväčšie zákazky, aj na úkor požičiavania hotových peňazí - čo bol zasa syndróm minulého obdobia.

14. Majetkové prevody

Tu sú horúcimi želiezkami:

Predaj bývalého kvetinárstva pri OC Centrum

Predaj objektu bývalého kvetinárstva pri OC Centrum. Záujemcov je priveľa, zdá sa, akoby súťaž nevyhral "ten, kto mal" a tak zrejme dôjde ku zrušeniu súťaže - už po druhý krát.

Ide o veľmi lukratívny a výnosný majetok. Už na zasadnutí mestskej rady sa náhle na poslednú chvíľu objavila informácia, že sú aj ďalší záujemcovia a ponúkajú výhodnejšie ponuky.

Ako je to úplne naozaj, to neviem, ale dejú sa okolo toho veci, ktoré sa dajú inak ťažšie vysvetliť.

Výkup pozemkov pre cintorín na Šváboch

Z tých normálnejších vecí sa ide naplánovať a určiť konkrétny dátum, kedy sa vykúpia pozemky pre budúci cintorín na Šváboch.

Stále prebiehajú diskusie, že po týchto výkupoch by už ďalšie výkupy pokračovať nemali, mal by sa zmeniť územný plán a ďalšie súkromné pozemky, dnes vyznačené v územnom pláne, ako budúci cintorín, by sa mali pretransformovať na stavebné pozemky.

Pozoruhodná je informácia, že z vykúpených pozemkov, ktoré mesto vykupovalo na cintorín za cenu stavebných pozemkov, sa na pohrebisko využije len 20 percent (jedna pätina). Nuž, bude to veľmi drahý cintorín a ešte k tomu na poľnohospodárskej pôde.

Spätne sa výkup pozemkov pre cintorín môže čitateľovi s dobrou pamäťou javiť aj ako projekt, kde primárnym dôvodom umiestnenia cintorína na Šváby mohol byť zámer vykúpiť práve tam pozemky a zaplatiť majiteľom. Čo na pozemkoch bude, to mohlo byť druhoradé.

15. Majetkové prevody hodné osobitného zreteľa

Priemyselný park Záborské

Pozemky v priemyselnom parku chce kupiť ďalšia firma Efax Laboratory. To je dobrá správa.

Pozemky, dodnes stále ležiace ladom, ešte viac začnú slúžiť účelu, na ktorý by mali.

Lebo v úvode slúžili najmä na nechutný realitný a developerský kšeft, hoci zabalený do pozlátka, voči ktorému by si nikto nedovolil namietať - pozemky pre budúcich zamestnávateľov.

Svoje by o tom vedel povedať jeden z bývalých primátorov, ktorý sa práve kvôli boju o financie zo štátnej pomoci pre projekt priemyselného parku dostal do väzenia.

Park stojí, štátnu pomoc sme museli vrátiť. Hádajte, kto sa v skutočnosti poskladal na pozemky a práce na priemyselnom parku?

Lacné to nebolo, práve naopak, no kým sa hovorilo, že "to zatiahne štát, nie Prešovčania", kotúľanie peňazí hore-dole nikoho nevzrušovalo - hádam okrem tých, pod topánky ktorých sa tie peniaze dokotúľali.

Ďalšie majetkové prevody nedosahujú význam tohto opísaného.

17. 18. Technické služby a boj o ich ovládnutie

Pri týchto bodoch očakávam vášnivú diskusiu na tému technických služieb.

Dozorná rada uzavrela minulý rok s konštatovaním, že v mestských lesoch, o ktoré sa starajú technické služby, sa hospodári zle, ba až fušersky. Jej stanovisko je v materiáloch.

V pozadí za tým môže byť snaha opäť upozorniť na problém, že dodnes sa v predstavenstve technických služieb neuskutočnila výmena poslancov, ktorých do týchto funkcií zvolilo mestské zastupiteľstvo.

Zmena stojí na podpise primátorky.

20. Impíčment primátorky

Komisia pre ochranu verejného záujmu navrhuje, aby zastupiteľstvo spustilo konanie proti primátorke mesta za to, že údajne robila reklamu pre budúce obchodné centrum Eperia.

Také konanie myslím ešte nemá v Prešove obdobu.

Konanie podľa zákona o ochrane verejného záujmu vo všeobecnosti môže viesť k pokute vo výške niekoľkých násobkov platu, v niektorých prípadoch až ku zániku mandátu.

22. Vystúpenie obyvateľov mesta od 16:00

Od štvrtej hodiny by mal byť už tradičný bod s vystúpeniami prihlásených obyvateľov mesta.

Zasadnutie zastupiteľstva môžete sledovať naživo a potom aj zo záznamu na sieti Youtube:

Navrhovaný program zasadnutia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...