Útulok pre psov v Prešove. Navrhol som, nech rozhodne najkompetentnejší orgán

Téma oficiálneho prešovského útulku pre odchytené zvieratá, najmä pre psov, sa pravidelne vracia, no v skutočnosti sa nijako nehýbe vpred. Navrhol som, aby sme tento problém konečne civilizovane rozlúskli. V septembri je na ťahu primátor a členovia mestskej rady.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na májovom zasadnutí komisie pre uzemný plán, výstavby, dopravu a životné prostredie sme rokovali o útulku pre psov v meste Prešov.

Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia občianskeho zruženia Prešovskí havkáči.

Je zverejnená zápisnica, kde si každý môže pozrieť záznam z rokovania a podstatné body, koré na ňom zazneli.

"V súčasnosti oficiálny útulok v Prešove neexistuje."

Nezdá sa vám toto tvrdenie správne? Vysvetlím.

Domestifikované zvieratá, najmä psy, môžu byť bez dozoru v uliciach mesta nebezpečné. Zákonodarca (rozumejme národný parlament) preto uzákonil, že každá obec (mesto) je povinná na svojom území odchytávať túlavé zvieratá.

V Prešove je na to určená mestská polícia a na túto činnosť je v rozpočte vyhradená kapitola. Čo sa s odchytenými zvieratami deje?

Oficiálny a zákonný postup je takýto:

Odchyteného psa odvezú mestskí policajti do karanténnej stanice v súkromnej veterinárnej nemocnici. Podľa potreby je veterinárne ošetrený. Ak sa včas nájde alebo o neho prihlási jeho majiteľ, pes sa vracia domov.

Ak uplynie čas karantény a pes je stále v karanténe, je usmrtený a jeho telo odvezené do kafilérie.

Nič viac naša samospráva nezabezpečuje, toto je zákonné minimum, ktoré zabezpečuje, aby sa v uliciach nepohybovali nebezpeční psi. Odchytiť, nechať v karanténe a buď vrátiť majiteľovi alebo usmrtiť.

Skutočnosť je trochu komplikovanejšia. V Prešove pôsobia dobrovoľnícke združenia, ktoré sa o psov v karanténnej stanici starajú. Hľadajú pre nich nových majiteľov. Robia to na dobrovoľníckej báze, v podstate neoficiálne. Nie vždy sa to podarí.

Ich činnosť je hradená v podstate z darov, takže rozsah činnosti sa musí prispôsobiť objemu darov. Útulok pokrýva obdobie po tom, ako sa skončí karanténa a za normálnych okolností by bol pes usmrtený.

Chceme v Prešove útulok pre psov?

Útulok na dobrovoľníckej báze môže fungovať, no jedného dňa nemusí. Ak by útulok nefungoval vôbec alebo nefungoval dostatočne, psy budú za mestské peniaze usmrcovaní.

Otázka znie, či chceme vzťah ľudí k zvieratám v Prešove dostať na vyššiu úroveň a usmrcovaniu sa vyhnúť, alebo nám vyhovuje súčasný stav?

O vyspelosti každého mesta a jeho obyvateľov vypovedá aj vzťah k zvieratám. V nejednom vyspelejšom meste prijalo vedenie mesta rozhodnutie, že psy sa nebudú len tak utrácať a namiesto usmrcovania bude snaha nájsť pre zatúlaných či vyhodených psov nových majiteľov.

Takéto rozhodnutie má samozrejme svoje finančné nároky, ktorých garantom musí byť samospráva.

V našom meste síce veľa ľudí povedalo veľa slov na podporu útulku, no v skutočnosti útulok stále funguje len na základe práce dobrovoľníkov a v podstate na ich úkor.

Neskrývajme sa za slová, rozhodnime otvorene

Nepáči sa mi, ak sa o probléme veľa a rado hovorí, no zodpovednosť nikde a "skutek - utek".

Aby sme sa konečne pohli ďalej a neprešľapovali na mieste, kde nikto nevie, na čom je, navrhol som na zasadnutí komisie, aby sa k problému zriadenia oficiálneho mestského útulku vyjadril najkompetentnejší orgán - mestské zastupiteľstvo v Prešove.

To je totiž orgán, ktorý môže prijať nielen rozhodnutie o zriadení útulku, ale reálne rozhodnúť aj o jeho pravidelnom financovaní.

Preto som na zasadnutí komisie navrhol v tejto veci uznesenie, s ktorým sa komisia stožnila a prijala uznesenie Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie č. 17/2014 zo dňa 6. 5. 2014.

V uznesení komisia:

  • odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prešove podporiť zriadenie útulku s karanténnou stanicou pre psov a mačky v meste Prešov,
  • žiada primátora mesta pripraviť návrh zriadenia útulku s karanténnou stanicou pre psov a mačky a predložiť ho na zasadnutie Mestskej rady v Prešove v septembri 2014,
  • žiada primátora mesta zaradiť zariadenie karanténnej stanice s útulkom pre psy a mačky do návrhu nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov,
  • žiada primátora mesta o súčinnosť pri rokovaní s vlastníkmi pozemku a objektu na Bajkalskej ulici za účelom zriadenia karanténnej stanice.

V septembri sa uvidí

Teraz záleží na primátorovi a desiatich členoch mestskej rady, či aj tento poradný orgán odporučí mestskému zastupiteľstvu zriadenie útulku a či pred poslancov príde konkrétny a zmysluplný návrh, spracovaný zamestnancami mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.