Uzemný plán mesta - jeden z najzávažnejších dokumentov sa ide meniť

Život každého z nás prakticky najviac každodenne ovplyvňuje územný plán. Trápite sa v zápchach? Necítite sa na ulici dobre? Ruší vás sused? Nemáte kde parkovať? Zmenil sa trávnik pred bytovkou na parkovisko? Na prvopočiatku týchto problémov je územný plán.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Územný plán sa mení najmä na základe požiadavok obyvateľov, developerov, správcov komunikácií. Každý môže dať podnet, každý sa môže vyjadriť.

Termín na podávanie návrhov na zmenu je do 15. marca 2012!

Potom úrad všetky prijaté návrhy na zmeny spíše a v druhom kole sa k nim môže každý vyjadriť. Tak sa dajú nežiadúce dôsledky mnohých návrhov zmierniť skôr, ako sa začne stavať.

Keď sme spustenie zmien územného plánu schvaľovali, požiadal som primátora mesta, aby sa zasadil za dobré informovanie obyvateľov o zmene tohto dôležitého dokumentu.

Preto nebudem viac písať, požičiam si text z mestskej stránky, kde sa obyvateľom mesta prihovára aj primátor:

Už na jeseň minulého roku Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vypracovanie ďalších Zmien a doplnkov územného plánu mesta, ktoré budú označené ako Zmeny a doplnky 2012. Schválený návrh bol spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe predložených žiadostí a známych podnetov na zmeny územného plánu.

„Cieľom zmien bude do územného plánu zapracovať najnovšie poznatky o jeho území (napr. ďalšie spresnenie rozsahu zosuvných území) a požiadavky na zmeny funkčného využitia plôch, “ informoval Vladimír Ligus, hlavný architekt mesta.

V týchto dňoch, konkrétne do konca marca 2012, môže svoje požiadavky na úpravu územného plánu podávať aj verejnosť (občania mesta, vlastníci budov a pozemkov), a to písomne na adresu Mestského úradu, oddelenie hlavného architekta a územného plánovania, Jarková 24, Prešov.

„Každá zmena územného plánu je veľmi dôležitá pre mesto Prešov a je aj veľmi citlivá, “ uviedol primátor Pavel Hagyari. Ako dodal, je to nekonečný súboj medzi rozvojom mesta, ktoré prináša stavebné aktivity, rozvoj zamestnanosti, bytovej otázky, parkov či parkovísk a na druhej strane pomerom k zeleným plochám, oddychovým a relaxačným zónam, detským a športovým ihriskám.

Primátor v tejto súvislosti upozornil, že o to dôležitejší je teraz názor občanov mesta Prešov na akúkoľvek zmenu, ktorá zasiahne do súčasného stavu.

„Pre mesto Prešov je dôležité, aby sa vytvorili nové obytné zóny, aby ľudia neodchádzali bývať mimo územia, pretože takto Prešov prichádza o svoje príjmy, avšak náklady na život mesta ostávajú, “ dodal primátor.

„Je však aj dôležité, aby sme revitalizovali oddychové a zelené plochy, stavali viac športovísk, príp. detských ihrísk tam, kde je to najviac potrebné, “ zdôraznil.

V súčasnosti platný územný plán si je možné prezrieť na internetovej stránke mesta www.presov.sk alebo na uvedenom oddelení mestského úradu (http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=24http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=272).

„Máme záujem na vytvorení menších zelených obytných zón pri Toryse a vytvorení biokoridoru Torysa, prepojiť Ekopark s Kolmanovou záhradou za podmienky možnosti spolupráce s Evanielickým biskupstvom, pre Sekčov dokončiť park Angelinum a urobiť základy novej zelenej plochy na Sibírskej, v spolupráci s Technickým múzeom využiť zeleň na Solivare a rovnako využiť oddychovú zónu Delňa s vonkajším areálom, “ opísal v tejto súvisloti P. Hagyari.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...