V cestovných poriadkoch sú vyznačené zastávky, na ktorých je automat na lístky

Navrhol som zlepšenie orientácie pre Prešovčanov a návštevníkov nášho mesta pri využívaní mestskej dopravy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Automat na predaj cestovných lístkov totiž nenájdete na každej zástavke, takže ak ste si lístok nekúpili vopred, na niektorých zastávkach ho v poslednej chvíli už nekúpite.

Návštevník mesta, ale aj Prešovčan, nemá vždy prehľad, kde je najbližší automat na predaj cestovných lístkov. Mať po ruke takúto informáciu na zastávke by sa zišlo. Cestujúcemu však donedávna chýbala.

Preto som ešte ako člen predstavenstva dopraveného podniku navrhol, aby sme cestujúcim mestskej dopravy aj v našom meste uľahčili orientáciu a v cestovných poriadkoch sa pri názvoch zastávok objavila aj značka, podľa ktorej sa cestujúci zorientuje, kde nájde automat na predaj lístkov.

Poviete si, maličkosť. Áno, ale nikomu to akosi dovtedy nenapadlo. Veľa to nestojí, ale aj takáto drobnosť vie pomôcť.

Zastávku s automatom v cestovnom poriadku spoznáte podľa prerušenej zvislej "čiaročky" za názvom zastávky. Kto nemá istotu, čo tento nový symbol znamená, tomu pomôže legenda pod zoznamom zastávok.

Prečo nie je automat na každej zastávke?

Moja snaha zlepšiť úroveň informovanosti a intuitívnosti pri cestovaní mestskou verejnou dopravou pramení aj z toho, že dostávam občas podnety, aby boli niektoré zastávky doplnené o automat na predaj lístkov.

Keďže mestská doprava je čiastočne dotovaná z mestského rozpočtu a je tlak aj od cestujúcich, aby cena lístka nebola priveľká, pri umiestňovaní automatov sa prihliada aj na návratnosť inštalácie automatu.

Automat by mal byť totiž pre ekonomiku podniku prínosom. Aby sa nestalo to, že po odčítaní nákladov od výnosov sa príde na to, že síce si cestujúci na menej vyťaženej zastávke môže kúpiť lístok v automate, ale kúpa a prevádzka automatu stojí viac ako mince, ktoré počas životnosti do neho cestujúci vhodia.

Pripúšťam, že by bolo príjemné mať automat na každej zastávke, no tento komfort si ako cestujúci platíme v cene lístka a nie každému sa to pozdáva.

Čo stojí automat na zastávke?

Keď sa kupovali automaty koncom predminulého roka, jeden kus stál okolo 4 500 eur, ak si dobre spomínam. K tomu treba prirátať náklady na jeho osadenie (stĺpik a pod.), náklady na privedenie elektrickej prípojky (nie sú malé). Automat spotrebovaváva elektrinu, pokladničku chodia technici pravidelne vyprázdňovať. Pri vyťažených automatoch je to aj každodenne, sú to desiatky denne najazdných kilometrov, vyžadujúce si niekoľko áut a ľudí. Práve tento náklad je výrazný. Platiť treba aj paušál, keďže automat komunikuje s dispečingom o poruchách a svojom stave.

Automat potrebuje údržbu a po svojom opotrebovaní napokon výmenu za ďalší predajný automat.

Preto nie je automat na každej zastávke, ale čo viem, pri každej požiadavke na nový automat sa vypočíta jej ekonomická opodstatnenosť. Sedliacky rozum totiž hovorí, že automat by mal byť "v pluse," pretože jeho jedinou úlohou je vyzbierať peniaze na prevádzku verejnej dopravy v meste.

Preto sú v súčasnosti automaty na týchto zastávkach:

Zastávky MHD

smer

Trojica

smer križ. Nám.mieru

Trojica

smer žel. stanica 

Na Hlavnej

smer križ. Nám.mieru 

Na Hlavnej

smer žel. stanica 

Veľká pošta

smer križ. Nám.mieru 

Veľká pošta

smer žel. stanica 

Čierny most  

smer križ. Nám.mieru 

Žel. stanica

smer križ. Nám.mieru 

Žel. stanica

smer Košická 

Sabinovská  

smer Hlavná 

Švábska  

smer Sekčov 

Lomnická  

smer Sekčov 

Šport  

smer žel. stanica 

Lesnícka  

smer žel. stanica 

P. Horova  

smer Sibírska 

M. Benku  

smer Sibírska 

L.Novomeského  

smer ul. Hlavná 

Vansovej  

smer ul. Hlavná 

Pod Šalgovíkom  

smer ul.Hlavná 

Jurkovičova  

smer ul. Hlavná 

Karpatská  

smer ul. Hlavná 

Sibírska  

smer žel. stanica 

Nemocnica  

smer ul. Duklianska 

Hollého  

smer Nemocnica 

Sídlisko III  

smer konečná z. 

Prostějovská  

smer ul. Hlavná 

Centrum  

smer ul. Hlavná 

VUKOV  

smer ul. Hlavná 

N. Kráľ. pokoja  

smer ul. Hlavná 

Volgogradská  

smer ul. Hlavná 

Clementisova  

smer Sídl.III 

Levočská  

smer ul. Hlavná 

Poliklinika  

smer ul. Hlavná 

Poliklinika  

smer sídlisko III 

Obrancov mieru  

smer ul. 17. novembra 

Obrancov mieru  

smer Levočská ul. 

Vysokoškol. areál

smer ul. Škultétyho 

Vysokoškol. areál

smer ul. Obr. mieru 

Dopravný podnik

smer ul. Hlavná 

Pažica

smer ul. Hlavná 

Rázc. Šidlovec

smer ul. Hlavná 

Priemyselné centrum

smer Štúrova ul. 

Škultétyho

smer 17. novembra 

Lístky si može cestujúci kúpiť aj v predpredaji. Mať v zálohe jeden či dva lístky v peňaženke sa preto dá, ak na to človek pravdaže nezabudne.

Vyznačenie zastávok s automatmi v cestovnom poriadku pripomienie a pomôže cestujúcemu, že napríklad v cieli svojej cesty linkou MHD alebo pri prestupe nájde na zastávke automat a tam si môže kúpiť lístky do zásoby.

Zábudlivci môžu nakúpiť od vodiča

Iná možnosť je kúpa lístku u vodiča. To sa však považuje za náhradný spôsob, preto je lístok kúpený u vodiča drahší. Vodiča totiž predaj zdrží, čo predĺžuje čas jazdy. Vyššou cenou sú cestujúci motivovaní, aby si kúpili lístok inde, ak je to možné. Napríklad v automate.

Existujú aj SMS lístky pre tých, ktorí majú mobilné telefóny a ich volací program umožňuje platiť za služby zakúpené cez telefón. SMS lístok pre spoje prešovského dopravného podniku sa kupuje zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 1144. Podrobnosti nájdete napísané aj na internetovej stránke http://www.dpmp.sk.

Prečo je SMS lístok len jeden?

V súčasnosti je SMS lístok prestupný, platí aj na nočné spoje a doba jeho platnosti je 30 minút. V sobotu, nedeľu a cez sviatok sa predlžuje na 45 minút.

Stojí 70 centov. Je drahší ako podobný lístok kúpený v automate. Prečo je tomu tak, keď takýto lístok nepotrebuje prevádzkovo náročnú sieť automatov? Zdalo by sa, že by mohol byť dokonca lacnejší.

Rovnakú otázku som položil aj ja. Pes je zakopaný v tom, že firma, ktorá v spolupráci s vašim operátorom prevádzkuje systém predaja SMS lístkov, bola ochotná prevádzkovať tento systém len za cenu nezanedbateľnej provízie. Jej výška je taká, že z lacnejšieho papierového lístka dokonca dopravný podnik utrží viac, ako z SMS lístka.

Naviac, hotovosť je v automatoch pre dopravný podnik k dispozícii prakticky hneď po tom, ako do automatu vhodíte mince. Z SMS lístka má podnik peniaze oveľa neskôr. Dokonca oveľa neskôr, ako za lístok zaplatíte vo faktúre svojmu mobilnému operátorovi, ktorý si z celkovej ceny tiež ponechá nemalú províziu.

Verím však, že prešovský dopravný podnik dokáže pružne reagovať a na tých zastávkach, kde by o kúpu cestovných lístkov v automate bol dostatočný záujem, po preveraní všetkých formalít bude prijaté rozhodnutie o doplnení siete automatov.

Čo možno čakať ďalej

V budúcnosti môžu v tom pozitívnom zmysle zamiešať karty aj nové spôsoby platobného styku, ktoré sa postupne objavujú. Iným možným smerom by bola tzv. mestská karta.

No a keď aj v našom regióne dostaneme konečne rozum, impulzom pre zmenu v systéme platenia pri cestovaní verejnou dopravou by mohlo byť zavedenie integrovaného dopravného systému.

Kým sa tak stane, budem sa snažiť presadzovať ďalšie opatrenia, podobných tým doterajším, ako bolo napríklad nedávne zväčšenie cestovných poriadkov kvôli nám, ktorým už oči tak neslúžia, či úplne jednoduché dbanie na to, aby boli zastávkové prístrešky po ich poškodení vandalmi uvedené do pôvodného stavu.

Mojou prioritou je tiež pokrytie obývaných území mesta dostupnou verejnou dopravou. Nie všade je totiž dochádzková vzdialenosť ku najbližšej zastávke prijateľná, na mape mesta stále existujú "biele miesta," kde verejná doprava nie je dostupná.

Viac sa môžete dozvedieť v článkoch nižšie.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Viete, prečo sa na Silvestra nedajú kúpiť lístky na MHD v automatoch? 

Nové autobusy MHD by mali mať aj klimatizáciu 

Veľký cestovný poriadok je aj na ďalšej zastávke na ulici Obrancov mieru 

Máme ďalšie nové trolejbusy. Prečo prvého nejazdili... 

Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod? 

Od dnes budú premávať nedeľné posilové spoje linky č. 38 k prešovskej univerzite 

Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie 

Začalo sa územné konanie pre obratisko MHD na Terchovskej ulici 

Začalo sa maľovanie prístrešku na zastávke Pod Kamennou baňou 

Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty 

Občania opäť rozbili prístrešok MHD na Horárskej ulici 

Dopravný podnik prispel k bezpečnosti cestujúcich na železničnej stanici 

Fotoreportáž: Integrovaná verejná doprava, cyklistické trasy a parkovanie v Nemecku 

Je prešovský dopravný podnik efektívny? 

Viete, kedy a kde sa pre vás čistí interiér vozidiel MHD? 

Cestovné poriadky na zastávkach MHD by mali byť čitateľnejšie 

Desaťpercentné škrtnutie dotácie dopravnému podniku nemusí priniesť rovnakú úsporu 

Prečo v uplynulých dňoch nejazdila vždy nízkopodlažná "15-tka"? 

Linka číslo 15 je od septembra nízkopodlažná 

Priebeh stretnutia s riaditeľom dopravného podniku 

Stretnem sa s riaditeľom dopravného podniku 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...