V mestských lesoch sa na jeseň má začať masívny geologický prieskum kvôli diaľničnému obchvatu

Vo štvrtok sme na zasadnutí výboru v našej mestskej časti informovali prítomných obyvateľov o tom, prečo sú v mestských lesoch vykolíkované pozemky.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Všimnúť ste si kolíky mohli napríklad aj na ulici Pod Wilec hôrkou v časti, kde bude v kopci vychádzať budúci diaľničný tunel a mostom pokračovať smerom na Záborské.

Ide o prípravu na masívny geologický prieskum v trase diaľnice a tunela. Vrtať sa má na vyše sto miestach.

V jesenných mesiacoch sa po lesoch a miestnych komunikáciách za Kalváriou, na Vydumanci, Pod Willec hôrkou, na Cemjate a na Borkute budú pohybovať vrtné súpravy a ich sprievodné vozidlá.

Podľa informácie, ktorá na zasadnutí výboru v mestskej časti tiež zaznela, by sa následne malo začať stavebné povoľovacie konanie pre diaľničný obchvat Prešova, nazývaný Prešov západ - Prešov juh. Bude viesť od Vydumanca po Záborské, súčasťou by mal byť vyše dvoch kilometrov dlhý diaľničný tunel pod Malkovskou hôrkou.

Optimistické odhady dnes hovoria, že stavať by sa malo začať v roku 2014, avšak takéto odhady je potrebné brať s rezervou. Dúfajme, že sa tento scenár naplní a o niekoľko rokov sa tranzitná doprava presunie z ulíc mesta na tento ochvat.

Týmto si dovoľujem pozvať aj Vás na pravidelné stretnutia obyvateľov mesta so svojimi poslancami z našej mestskej časti a úradníkmi z radnice, kde sa môžete dozvedieť aj iné zaujímavosti a tiež povedať Vaše námety, sťažnosti alebo požiadavky.

Na zasadnutie výboru v mestskej časti sa netreba nijako objednávať, stačí prísť, je to verejné podujatie s voľným vstupom. Podrobnosti o mieste a pravidelnom termíne sú tu, stačí kliknúť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...