V obci investovali 60 násobok ročného rozpočtu. Starosta hovorí, ako

Hlava mesta či obce by mala vedieť jasne a zrozumiteľne vysvetliť, čo chce vo funkcii dosiahnuť a ako to chce dosiahnuť. Podobne, ako starosta jednej obce, kde sa obyvateľom vrátili investície do verejného priestoru niekoľkonásobne.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Snažím sa do našej prešovskej samosprávy prenášať to dobré, čo vidím inde.

Nedá sa to zhodnotiť inak, než že ide to poriadne "ztuha" a niekedy ma ovládne skepsa. Na chvíľu.

Veľmi osviežujúco pôsobí rozhlasový rozhovor vo verejnoprávnom rozhlase so starostom Dolných Břežan, pánom Věslavom Michalíkom.

Isteže treba brať s trochou nadhľadu, keď starosta obce hovorí o svojej starostovskej práci.

Oplatí sa rozhovor s ním vypočuť. Zaujímavo hovorí o tom, prečo kandidoval, čo ho prekvapilo po zvolení do funkcie a ako k tomu pristúpil.

Podnetná je aj otvorenosť, a s akou hovorí aj o chybách. Hovorí logicky, veci do seba zapadajú.

Investície do verejného priestoru sa nám vrátili niekoľkonásobne

Z moderátorom sa rozprávali o jeho prisťahovaní do obce a o dôvodoch vstupu do komunálnej politiky. O stave, v akom bola obec Dolné Břežany na začiatku tisícročia.

O dlhodobej príprave projektov, ktorá nie je vidieť. O spôsobe stanovovania priorít rozvoja.

O investícii cca 250 miliónov korún do verejného priestoru v obci, ktorá ročne disponovala sumou zhruba 3-5 miliónov korún na investície. O ekonomickej a sociálnej výhodnosti takejto investície. O situácii, kedy sa obec rozhodla, že bude sama developerom jednej bytovej štvrte. O referende, ktoré následne výrazne obmedzilo rozrastanie do krajiny. O snahe zmeniť Dolné Břežany z nocľahárne na miesto, kam ľudia takisto dochádza za prácou.

O spolupráci s akademickou obcou a o význame študentských myšlienok. O vplyve jeho vzdelania na významné rozvojové projekty, ktoré sa práve dokončujú. O spolupráci medzi susednými obcami. O jednoduchosti získania dotácie na projekt, o podobnej jednoduchosti jeho realizácie a o obtiažnosti jeho údržby.

Věslav Michalik (* 1963 v Českom Těšíne, kde absolvoval gymnázium)

Vyštudoval Fakultu jadrovú a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe, neskôr získal na ČVUT doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky. Pracoval ako vedecký pracovník v Akadémii vied, ako vedec strávil niekoľko rokov v zahraničí (v Rusku, Francúzsku, Nemecku), veľa publikoval.

V rokoch 1995-2005 pracoval v rôznych manažérskych funkciách v bankovníctve. Od roku 2002 sa venuje komunálnej politike v obci Dolné Břežany, kde je od roku 2004 starostom. Angažuje sa v hnutí Starostov a nezávislých.

Je ženatý, má dve dospelé deti. Vo voľnom čase sa venuje genealógii, ale predovšetkým rozvoju obce Dolné Břežany a jej okolia. Je predsedom zväzku obcí Dolnobřežansko, stál pri zrode neziskovej organizácie MAS (miestna akčná skupina) Dolnobřežansko, nedávno založil neziskovú organizáciu STAR Research and Innovatio.

Jak rostlo laserové centrum HiLASE

V první fázi byl proveden architektonický průzkum. Po demolici objektů byly zlikvidovány štěrkové a asfaltové plochy a odpady byly odvezeny na skládku stavebních odpadů. Následně došlo k odvozu přebytečného výkopu. Hornina potřebná pro zpětné zásypy otevřených výkopů a pro provedení terénních úprav byla skladována na deponii staveniště. V další fázi došlo k vyhloubení základů pro celý objekt, započetí stavby objektu a budování řadů přípojek na inženýrské sítě. Současně s dokončováním stavební části objektu došlo k vybudování pojízdných a pochozích ploch. Poslední fáze výstavby je rekultivace zelených ploch, výsadba vzrostlé zeleně a osazení parterních prvků a objektů městského mobiliáře.

Více informací o konstrukčním, technologickém a dispozičně provozním řešení této unikátní budovy naleznete na webových stránkách www.hilase.cz.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...