V Prešove sa pomenujú nové ulice a premenujú niektoré staré

Rozvoj mesta prináša potrebu pomenovať nové ulice. Niekedy sa s tým spája aj premenovanie niektorých starších alebo ich častí.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Nové ulice vznikajú spravidla tak, že si na nich obyvatelia vybudujú nové domy a vznikne prirodzená potreba ulice pomenovať.

Títo obyvatelia sa novej ulici spravidla tešia, konečne si môžu vybaviť definitívne doklady.

Premenovanie ulíc zasa obyvateľov a inštitúce nepoteší, musia si vybavovať nové doklady, hlásiť zmenu názvu ulice.

Preto proces zmeny názvu ulice, ako aj vytvorenie a pomenovanie novej prebieha vo viacerých krokoch.

Jeho súčasťou by mali byť občania mesta a najmä obyvatelia nových či premenovávaných ulíc.

Tento týždeň som v internom pripomienkovaní poslal na úrad pripomienky k návrhu názvov nových ulíc. Aj to je časťou práce poslanca, ktorú nevidieť.

Návrh bude ešte predložený na verejné pripomienkovanie, pretože názvy ulíc schvaľuje podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia.

Tentoraz by mali vzniknúť tieto nové ulice:

a) Pod Rúrkami,
b) Na Bikoši,
c) Ku Malkovmu kútu,
d) Ku Zlatej bučine,
e) Poľovnícka ulica,
f) Pávia ulica.

Premenovať by sa mali tieto ulice resp. námestie, tu sú nové názvy:

1. Ku vykládke
2. Námestie Michala Bosáka
3. Švábske námestie

Ja som sa vo svojej pripomienke venoval len uliciam v našej mestskej časti.

Ide navrhované názvy pod písmenami c) a d). Tieto názvy nekorešpondujú s miestnymi názvami a preto som vážne zobral pripomienky obyvateľov, ktoré predniesli na zasadnutí výboru mestskej časti.

Predvčerom som o tom s obyvateľmi lokality za Kalváriou, ktorej sa navrhované zmeny týkajú, komunikoval.

Na úrad som smeroval pripomienku, aby sa ulice volali radšej:

  • ulica Pod Malkovcom (alternatívne Stratená ulica, resp. ulica Breziny),
  • Turistická ulica.

Taktiež som navrhol pri jednej navrhovanej ulici, aby nedošlo ku premenovaniu časti ulice Ku Kyslej vode.

Pre zaujímavosť dodám, že nový názov Námestie Michala Bosáka je navrhovaný pre súčasne Námestie mieru na "veľkej križovatke".

Uvidíme, ako moje pripomienky zapracujú na úrade. Ako som uviedol, návrh nariadenia o premenovaní ulíc ešte bude zverejnený na verejné pripomienkovanie, čo je zákonom daný spôsob, ako celé budúce rozhodnutie môžu ovplyvniť občania.

Pokiaľ však už teraz máte pocit, že niečo s navrhovanými novými, alebo premenovaványmi ulicami nesedí, je dobré kontaktovať svojich poslancov, ktorí spolu s ďalšími o tom budú rozhodovať.

Hlasovať o premenovaní sa bude najskôr až po marcových voľbách do národnej rady, keďže v predvolebnom období sa ulice nepremenovávajú a ani nepomenovávajú, aby nevznikli pri voľbách zmätky vo voličských zoznamoch a dokladoch.

Nové ulice nepriamo signalizujú, že vznikol záujem o ich osídlenie. To ma teší a je to v súlade so smerovaním našej mestskej časti, ako miesta v Prešove, kde by sa malo najmä dobre bývať, navštevovať kvôli športu a oddychu, lokalite plnej zelene, s dostatočnou občianskou vybavenosťou a pritom blízko centra.

Ktoré ulice by mali zmeniť svoje názvy?

Pre istotu pripájam aj text o zmenách názvov ulíc: 

a) doterajší názov západnej časti existujúcej  „Družstevnej ulice“ na ulicu „Ku vykládke“ vedúcej zo Strojníckej ulice po bývalé železničné priecestie severne od železničnej stanice Šarišské Lúky, ktorá po zrušení železničného priecestia nie je spojená s východnou časťou Družstevnej ulice v Nižnej Šebastovej. Nový názov ulice „Ku vykládke“ zahŕňa aj existujúcu doteraz      nepomenovanú prístupovú komunikáciu vedúcu po severovýchodnom okraji priemyselnej  zóny Širpo od pôvodnej Družstevnej ulice k areálu železničnej vykládky,

b) doterajší názov verejného priestranstva v centre mesta Prešov „Námestia mieru“ na „Námestie Michala Bosáka“. Verejné priestranstvo je ohraničené priľahlými stavbami a komunikáciami, t. j. bývalý Dom kultúry, budovy verejnej a štátnej správy a častí Hlavnej a Duklianskej ulice,

c) doterajší názov časti „Švábskej ulice“ na „Švábske námestie“ Ide o novozrekonštruované verejné priestranstvo - námestie lokalizované pred nákupným strediskom na východnej strane Švábskej ulice medzi miestnou komunikáciou a maloobchodnými predajňami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...