V Prešove sa pomenujú nové ulice a premenujú niektoré staré

Rozvoj mesta prináša potrebu pomenovať nové ulice. Niekedy sa s tým spája aj premenovanie niektorých starších alebo ich častí.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Nové ulice vznikajú spravidla tak, že si na nich obyvatelia vybudujú nové domy a vznikne prirodzená potreba ulice pomenovať.

Títo obyvatelia sa novej ulici spravidla tešia, konečne si môžu vybaviť definitívne doklady.

Premenovanie ulíc zasa obyvateľov a inštitúce nepoteší, musia si vybavovať nové doklady, hlásiť zmenu názvu ulice.

Preto proces zmeny názvu ulice, ako aj vytvorenie a pomenovanie novej prebieha vo viacerých krokoch.

Jeho súčasťou by mali byť občania mesta a najmä obyvatelia nových či premenovávaných ulíc.

Tento týždeň som v internom pripomienkovaní poslal na úrad pripomienky k návrhu názvov nových ulíc. Aj to je časťou práce poslanca, ktorú nevidieť.

Návrh bude ešte predložený na verejné pripomienkovanie, pretože názvy ulíc schvaľuje podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia.

Tentoraz by mali vzniknúť tieto nové ulice:

a) Pod Rúrkami,
b) Na Bikoši,
c) Ku Malkovmu kútu,
d) Ku Zlatej bučine,
e) Poľovnícka ulica,
f) Pávia ulica.

Premenovať by sa mali tieto ulice resp. námestie, tu sú nové názvy:

1. Ku vykládke
2. Námestie Michala Bosáka
3. Švábske námestie

Ja som sa vo svojej pripomienke venoval len uliciam v našej mestskej časti.

Ide navrhované názvy pod písmenami c) a d). Tieto názvy nekorešpondujú s miestnymi názvami a preto som vážne zobral pripomienky obyvateľov, ktoré predniesli na zasadnutí výboru mestskej časti.

Predvčerom som o tom s obyvateľmi lokality za Kalváriou, ktorej sa navrhované zmeny týkajú, komunikoval.

Na úrad som smeroval pripomienku, aby sa ulice volali radšej:

  • ulica Pod Malkovcom (alternatívne Stratená ulica, resp. ulica Breziny),
  • Turistická ulica.

Taktiež som navrhol pri jednej navrhovanej ulici, aby nedošlo ku premenovaniu časti ulice Ku Kyslej vode.

Pre zaujímavosť dodám, že nový názov Námestie Michala Bosáka je navrhovaný pre súčasne Námestie mieru na "veľkej križovatke".

Uvidíme, ako moje pripomienky zapracujú na úrade. Ako som uviedol, návrh nariadenia o premenovaní ulíc ešte bude zverejnený na verejné pripomienkovanie, čo je zákonom daný spôsob, ako celé budúce rozhodnutie môžu ovplyvniť občania.

Pokiaľ však už teraz máte pocit, že niečo s navrhovanými novými, alebo premenovaványmi ulicami nesedí, je dobré kontaktovať svojich poslancov, ktorí spolu s ďalšími o tom budú rozhodovať.

Hlasovať o premenovaní sa bude najskôr až po marcových voľbách do národnej rady, keďže v predvolebnom období sa ulice nepremenovávajú a ani nepomenovávajú, aby nevznikli pri voľbách zmätky vo voličských zoznamoch a dokladoch.

Nové ulice nepriamo signalizujú, že vznikol záujem o ich osídlenie. To ma teší a je to v súlade so smerovaním našej mestskej časti, ako miesta v Prešove, kde by sa malo najmä dobre bývať, navštevovať kvôli športu a oddychu, lokalite plnej zelene, s dostatočnou občianskou vybavenosťou a pritom blízko centra.

Ktoré ulice by mali zmeniť svoje názvy?

Pre istotu pripájam aj text o zmenách názvov ulíc: 

a) doterajší názov západnej časti existujúcej  „Družstevnej ulice“ na ulicu „Ku vykládke“ vedúcej zo Strojníckej ulice po bývalé železničné priecestie severne od železničnej stanice Šarišské Lúky, ktorá po zrušení železničného priecestia nie je spojená s východnou časťou Družstevnej ulice v Nižnej Šebastovej. Nový názov ulice „Ku vykládke“ zahŕňa aj existujúcu doteraz      nepomenovanú prístupovú komunikáciu vedúcu po severovýchodnom okraji priemyselnej  zóny Širpo od pôvodnej Družstevnej ulice k areálu železničnej vykládky,

b) doterajší názov verejného priestranstva v centre mesta Prešov „Námestia mieru“ na „Námestie Michala Bosáka“. Verejné priestranstvo je ohraničené priľahlými stavbami a komunikáciami, t. j. bývalý Dom kultúry, budovy verejnej a štátnej správy a častí Hlavnej a Duklianskej ulice,

c) doterajší názov časti „Švábskej ulice“ na „Švábske námestie“ Ide o novozrekonštruované verejné priestranstvo - námestie lokalizované pred nákupným strediskom na východnej strane Švábskej ulice medzi miestnou komunikáciou a maloobchodnými predajňami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...